Miljøtiltak i Norge

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for å dokumentere miljøinnsats og samfunnsansvar. I desember 2010 ble vårt hovedkontor sertifisert som Miljøfyrtårn og i 2013 ble vi resertifisert. Dette er en sertifisering som Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr private og offentlige virksomheter for å arbeide miljøvennlig. Bedrifter og virksomheter som gjennomgår miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.

Ved å være en Miljøfyrtårnsertifisert bedrift, pålegger Konica Minolta seg å kontinuerlig forbedre seg med henhold til miljøtiltak. Miljøfyrtårn støttes og dokumenteres med årlige miljørapporter, en revisjon av miljøtiltak blir foretatt årlig. Fokus settes også på kvalitet og på det å bygge et samlet Kvalitets- og Miljøstyringssystem.


miljofyrtarn.jpg                gront-punkt.png            Untitled-1.png

Grønt Punkt og NORSIRK

Selskapets andre satsningsområder inkluderer blant annet kildesortering, hvor vi er medlemmer av bransjeorganisasjonene Grønt Punkt og NORSIRK.

Når brukte Konica Minolta-produkter blir levert til gjenvinning, (til NORSIRK blir de tatt hånd om av erfarne gjenvinnere som demonterer produktene, og sorterer delene for videre bearbeiding og gjenvinning. Konica Minolta har en faktisk målt resirkuleringsgrad på våre maskiner på 98,2% (basert på vekt), (kilde Konica Minolta environmental report).

Siden selskapets maskiner innehar Blue Angel-sertifikater, betyr det at komponenter er merket for gjenvinning. Alle plastkomponenter er merket ihht. DIN-normen, noe som sikrer korrekt kildesortering ved gjenvinning. Komponenter som tekniker benytter vil tas i retur av tekniker. Konica Minolta sender disse delene til Elretur for gjenvinning.

Konica Minolta etterstreber å tilby den mest miljøriktige kasseringsmetoden for våre brukte rekvisita og deler. Selskapet har også endret sine servicerutiner, og en del forbruksartikler som tidligere var kundebytte, byttes nå ut av våre teknikere. Dette er gjort for at brukte deler, komponenter og forbruksartikler tas med tilbake for kildesortering og korrekt kassering.

Konica Minolta gjennomfører kontinuerlig en kartlegging av sine egne klimautslipp. Undersøkelser utført av eksterne selskap (CO2 Fokus AS), identifiserer områder hvor utslipp kan begrenses. Den mest åpenbare er selskapets biltransport. Biltransporten står for 65,4% av selskapets samlede utslipp av CO2.

                                                                            

Av tiltak som har blitt iverksatt som vil ha en direkte konsekvens på å forbedre selskapets miljømessige fotavtrykk er som følger

Bruk av nettmøter
Et tiltak som gir klimagevinst er bruk av nettmøter. Dette for å begrense reisevirksomhet og ikke minst rasjonalisere tidsforbruk i forbindelse med møtevirksomhet.

Innkjøp av miljøvennlige tjenestebiler
Tjenestebilene ble byttet i 2015 til fordel for mer miljøvennlige biler. Dette bidrar til en reduksjon av CO2 utslipp. 

Drivstoff-forbruk og reiseplanlegging
Konica Minolta har innført bransjeledende verktøy for reiseplanlegging av servicebesøk for å ha en mest mulig effektiv reiserute for våre serviceteknikere.

Transport og lager
Konica Minolta benytter båttransport gjennom hele distribusjonen fra fabrikk til Norge. For å bedre selskapets logistikkhåndtering, er lagerfunksjonen i Norge outsourcet til en miljøsertifisert 3. part. (ihht ISO 9001 og ISO 14001).

Organisasjonens kompetanse på miljø og sikkerhet
En viktig del av Miljøfyrtårnsertifiseringen er implementering og opplæring i miljø hos de ansatte. Gjennomføring av dette er som en del av miljøfyrtårnsertifiseringen revidert og funnet i orden. Som krav i miljøfyrtårn, samt i internkontrollforskrifter er det gjort omfattende risikoanalyser og etablert tiltaksplaner i forhold til helse, miljø og sikkerhet i selskapet.


 
Energy Efficiency Icon Globe

Kontakt

Send en melding om du lurer på noe rundt vårt miljøarbeid

SEND E-POST