Åpenhetsloven

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering i henhold til åpenhetsloven


Konica Minolta Norge overholder åpenhetsloven og anerkjenner viktigheten av å identifisere og forhindre brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet og leverandørkjede.
 
Denne redegjørelse beskriver tiltakene vi har gjennomført for å identifisere, vurdere og redusere risikoen for slike brudd i vår forretningsdrift og vår leverandørkjede i løpet av den siste perioden.
 
Redegjørelsen er tilgjengelig på både norsk og engelsk.