Retningslinjer for personvern (versjon 25.05.2018)


De følgende opplysningene gir deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og dine rettigheter i henhold til loven om databeskyttelse.
 

1. Ansvar for databehandling og selskapets ansvarlige for databeskyttelse


I tråd med artikkel 4, avsnitt 7 i EUs General Data Protection Regulation (GDPR), ligger ansvaret hos:
 

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Telefon: 0800-6466582
E-post: info(at)konicaminolta.de

(Se vårt imprint nedenfor)
 

Hvis du har spørsmål om databeskyttelse, må du gjerne kontakte vår ansvarlige for databeskyttelse når som helst:
 

Dr. Frederike Rehker
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Telefon: + 49 (0)511 7404-0
E-post: dataprotection(at)konicaminolta.eu
 

2. Dine rettigheter


Du har følgende rettigheter med hensyn til dine personopplysninger som behandles av oss:
 

 • tilgang til informasjon om kategoriene av de behandlede dataene, behandlingsformål, mottakere eller kategorier av mottakere av dataene og den planlagte oppbevaringsperioden (artikkel 15 i GDPR)
 • korrigering av unøyaktige eller ufullstendige data og/eller endringer (artikkel 16 i GDPR)
 • sletting av data i samsvar med artikkel 17 i GDPR, spesielt hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for det tiltenkte formålet eller behandles ulovlig, eller hvis du trekker tilbake samtykket ditt eller har innvendinger mot behandling
 • begrensninger i databehandlingen i tråd med artikkel 18 i GDPR bestemte situasjoner, i den grad det for eksempel ikke lenger er mulig å slette, eller når sletteplikten
 • er i tråd med artikkel 20 i GDPR om datamobilitet, slik at vi kan gi deg eller en tredjepart de personopplysningene du har gitt oss, i et strukturert, vanlig maskinlesbart format
 • av årsaker som oppstår i din spesielle situasjon, retten til å komme med innvendinger mot databehandling på grunn av en legitim interesse (artikkel 21, avsnitt 1 i GDPR)
 • tilbakekallelse av samtykket ditt når som helst og som skal være i kraft i fremtiden (artikkel 7, avsnitt 3 i GDPR). Dette gjelder selvfølgelig også tilbakekallelse av samtykker du ga oss før GDPR trådte i kraft
 • i tråd med artikkel 77 i GDPR, å sende inn en klage om databehandling til ansvarlig tilsynsmyndighet
 

3. Innsamling av personopplysninger når du besøker nettstedet vårt


Hvis du bare er på nettstedet vårt for informasjonsformål, dvs. hvis du ikke registrerer deg eller på annen måte gir oss informasjon, samler vi bare inn de personopplysningene som din personlige nettleser sender til vår server. Disse dataene er nødvendige fra et teknisk ståsted for at du skal kunne se nettstedet vårt. De er også nødvendige for å sikre stabilitet og sikkerhet på nettstedet vårt. (Juridisk grunnlag er artikkel 6, avsnitt 1, setning 1, bokstav f i GDPR).
 

 • IP-adresse
 • Dato og klokkeslett for forespørselen
 • Landet forespørselen kom fra
 • Innhold som er forespurt (en bestemt nettside)
 • Tilgangsstatus/http-statuskode
 • Nettstedet forespørselen startes fra
 • Nettleser
 • Operativsystem og grensesnitt
 • Nettleserens programvarespråk og versjon
 • Datavolum sendt i hvert tilfelle
 • Forskjell i tidssone fra Greenwich Mean Time (GMT)

Noen av tjenestene som tilbys på nettstedet vårt, kan bare utføres hvis vi kan kontakte deg. Dette betyr at disse tjenestene er avhengig av at du gir oss spesifikke personlige (kontakt) opplysninger. Vi samler bare inn, bruker og behandler disse dataene så langt det er nødvendig for ytelsen til de respektive tjenestene. Hvis du kontakter oss via e-post eller et kontaktskjema, lagres dataene du skriver inn (e-postadresse og andre data du deler med oss av din egen frie vilje, for eksempel navn/telefonnummer) av oss, slik at vi kan behandle forespørselen din og svare på spørsmål du måtte ha. Vi sletter dataene vi har lagret om deg, når de ikke lenger er nødvendige. Vi begrenser behandlingen ved lovfestede forpliktelser til oppbevaring. Vi behandler dataene dine i samsvar med artikkel 6, avsnitt 1, setning 1, bokstav f i GDPR.

 

4. Formål med behandling, juridisk grunnlag og oppbevaringsperiode


Hvis vi ber om samtykke til å behandle dine personopplysninger, gjør vi det i tråd med artikkel 6, avsnitt 1, setning 1, bokstav a i GDPR. Hvis behandling av dine personopplysninger er nødvendig for å fullføre en kontrakt eller tiltak før inngåelse av en kontrakt som utløses av forespørselen din kreves, er vår behandling juridisk basert på artikkel 6, avsnitt 1, setning 1, bokstav b i GDPR. I tilfeller der behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, er behandlingen i tråd med artikkel 6, avsnitt 1, bokstav c i GDPR. Hvis behandling av personopplysninger er nødvendig for å beskytte selskapets eller en tredjeparts legitime interesse, og hvis samtidig interessene, grunnrettighetene og frihetene til datasubjektene som krever beskyttelse av personopplysninger, ikke har forrang over vår legitime interesse, skal artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i GDPR fungere som juridisk grunnlag for den nevnte behandlingen.
 

Med mindre annet er angitt, sletter vi personopplysninger i henhold til artikkel 17 og 18 i GDPR eller begrenser behandlingen av dem. Vi behandler og lagrer bare dine personopplysninger så lenge det er nødvendig, for å oppfylle våre kontraktsmessige og juridiske forpliktelser. Data som ikke lenger er nødvendige for det tiltenkte formålet, slettes regelmessig med mindre midlertidig ytterligere behandling er nødvendig, noe som kan forekomme på grunn av andre tillatte formål. I samsvar med forpliktelser til dokumentasjon og lovfestede forpliktelser i Tyskland, lagres de nødvendige dokumentene i seks år i tråd med artikkel 257, avsnitt 1 i den tyske handelskoden (HGB) og ti år i tråd med artikkel 147, avsnitt 1 i den tyske regnskapsforskriften (AO).
 

For å unngå betalingsunnlatelse kan vi utføre kredittkontroller i individuelle tilfeller før kontraktavslutning, og som en del av de relevante kontraktendringene, hvis vi skal utføre tjenester som bare faktureres senere. Vi beskytter oss mot betalingsunnlatelse gjennom nevnte kredittkontroller. Basert på en poengsum (profilering) vurderer vi i hvilken grad kundene vil oppfylle sine kontraktsmessige betalingsforpliktelser. Poengregnskapet hjelper oss i vår beslutningsprosess. Poengtildelingen er basert på en anerkjent matematisk statistisk metode. Vi lagrer resultatene av kredittdataene i 365 dager.
 

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på harddisken og som opprettes når du bruker nettleseren til å gå til et nettsted, og de brukes av nettstedet til å sende spesifikk informasjon. De fleste informasjonskapslene vi bruker, slettes på slutten av nettleserøkten (såkalte øktinformasjonskapsler). Andre informasjonskapsler forblir på sluttenheten din og lar oss gjenkjenne nettleseren din igjen ved neste besøk (vedvarende informasjonskapsler). Klikk på denne koblingen for informasjon om informasjonskapslene vi bruker, og deres respektive levetid. Du kan angi dine preferanser for informasjonskapsler i nettleseren du bruker, og kan avvise bruken av informasjonskapsler eller begrense avvisningen til informasjonskapsler fra andre parter, såkalte tredjeparts informasjonskapsler. Innstillingene for informasjonskapsler kan imidlertid føre til at du ikke kan bruke alle funksjonene som tilbys på nettstedet vårt.

 

5. Mottakere av dine data


Generelt sett hverken selger eller låner vi ut brukerdata. Vi overfører bare data til tredjeparter utover omfanget av denne personvernerklæringen hvis det er nødvendig for å oppfylle den relevante tjenesten du har bedt om. Vi samarbeider med samarbeidspartnere for å yte våre tjenester. Sistnevnte utfører tjenester for deg på eget ansvar / i forhold til din kontrakt med oss. Du kan bestille disse tjenestene og samtykke til å inkludere samarbeidspartnere, eller inkludering er basert på juridisk tillatelse. I områdene markedsføring, salg, IT, logistikk og HR arbeider vi også med prosessorer i tråd med artikkel 28 i GDPR. Disse behandlerne er nøye valgt ut av oss. Vi har fortsatt ansvar for å beskytte dataene dine når de behandles av en behandler. I andre tilfeller sender vi data til offentlige etater på deres forespørsel. Dette skjer imidlertid bare hvis det foreligger en juridisk forpliktelse, som for eksempel en rettskjennelse.

 

6. Hvor behandles dataene mine?


Vi behandler alltid dataene dine i Tyskland og europeiske land (EU/EØS). I den grad dine data i svært begrensede spesialtilfeller behandles i land utenfor EU (i såkalte tredje land), vil dette bare skje hvis du har gitt ditt samtykke, det er juridisk forutsett, eller det er nødvendig for oss for å utføre vår tjeneste for deg. I den grad vi behandler data i tredje land i disse spesialtilfellene, utføres dette underlagt spesifikke vilkår (dvs. på grunnlag av at det finnes en tilstrekkelighetsbeslutning av EU-kommisjonen eller passende garantier, artikkel 44 og følgende i GDPR).

 

7. Målretting og annonsering


7.1. Webanalyse:
 

   a) Bruk av Piwik

Dette nettstedet bruker Piwik, en programvare med åpen kildekode for statistisk analyse av brukertilgang. Piwik bruker såkalte informasjonskapsler eller tekstfiler som er lagret på datamaskinen, som gjør det mulig å analysere din bruk av nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av dette nettstedet, lagres på vår server i Tyskland. Dette nettstedet bruker Piwik med funksjonen «;AnonymiserIP». Dette betyr at IP-adressen umiddelbart blir anonymisert etter behandling og før lagring, og dermed forhindrer direkte kobling til en bestemt person. Vi konsoliderer ikke Piwik-data med andre data vi har samlet inn. Du kan forhindre installering av informasjonskapsler ved å angi innstillingene i nettleserprogramvaren, men vær oppmerksom på at du i dette tilfellet ikke kan utnytte alle funksjonene på dette nettstedet fullt ut. Du kan også deaktivere Piwik ved å bruke denne koblingen for å lagre en informasjonskapsel for deaktivering av Piwik i nettleseren. Du kan finne mer informasjon om tredjepartsleverandørens retningslinjer for personvern på: piwik.org/privacy/policy. Det juridiske grunnlaget for bruk av Piwik er artikkel 6, avsnitt 1, setning 1, bokstav f i GDPR.
 

   b) Bruk av Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en webanalysetjeneste for Google Inc. («Google»). Google Analytics bruker såkalte informasjonskapsler eller tekstfiler som er lagret på datamaskinen din, som gjør det mulig å analysere din bruk av nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av dette nettstedet, overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Men hvis IP-anonymisering aktiveres på dette nettstedet, vil Google først avkorte IP-adressen din i medlemsstatene i EU og i andre land som er del av EØS-avtalen. Den fullstendige IP-adressen vil bare bli overført til en Google-server i USA og avkortet der i spesielle tilfeller. Google vil på vegne av operatøren av dette nettstedet bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet for å samle rapporter om nettstedsaktiviteter og utføre andre tjenester som er relatert til nettstedet og Internett-brukstjenester for nettstedsoperatøren. IP-adressen som overføres av nettleseren din som en del av Google Analytics, vil ikke bli konsolidert med andre data fra Google. Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved å angi dine preferanser i nettleserprogramvaren, men vær oppmerksom på at du i dette tilfellet kanskje ikke vil kunne utnytte alle funksjonene på dette nettstedet fullt ut. Du kan også forhindre overføring av dataene som genereres av informasjonskapselen som er relatert til din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din), til Google og behandlingen av disse dataene ved å laste ned og installere plugin-modulen for nettleseren som er tilgjengelig under følgende kobling (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).
 

Dette nettstedet bruker Google Analytics med funksjonen «AnonymiserIP()». IP-adresser avkortes for videre behandling og forhindrer dermed koblinger til en bestemt person. Hvis en personlig referanse er inkludert i dataene som samles inn om deg, vil den derfor bli ekskludert direkte, og de personlige dataene vil dermed bli slettet umiddelbart.
 

Vi bruker Google Analytics til å analysere bruken av nettstedet vårt og forbedre det regelmessig. Statistikken det gir oss, gjør at vi kan forbedre produktet og gjøre det mer attraktivt for deg som bruker. I de spesielle tilfellene der personlige data overføres til USA, har Google selv underlagt seg EU-US Privacy Shield (se https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
 

informasjon fra tredjepartsleverandører: Google Dublin, Google Ireland ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
 

For mer informasjon om vilkår og betingelser for bruk og personvern, gå til www.google.com/analytics/terms/us.html and support.google.com/analytics/answer/6004245
 

Det juridiske grunnlaget for bruken av Google Analytics er artikkel 6, avsnitt 1, setning 1, bokstav f i GDPR.

 

   c) Bruk av Google Adwords og remarkedsføring

Vi bruker Google Adwords-tjenester til å skaffe oppmerksomhet for våre attraktive produkter på eksterne nettsteder ved hjelp av reklamehjelpemidler (såkalte Google Adwords). Disse annonsemediene leveres via såkalte reklameservere. Ad Server-informasjonskapsler brukes i prosessen for å gjøre det mulig å evaluere ytelsesparametre (for eksempel annonsevisninger, klikk eller konverteringer). Dette gjør at vi kan fastslå i hvilken grad individuelle annonseringstiltak er vellykkede. Hvis du går inn på nettstedet vårt via en Google-annonse, lagrer Google Adwords en informasjonskapsel på sluttenheten din. Denne informasjonskapselen lagrer analyseverdiene (unik informasjonskapsel-ID, antall annonsevisninger per plassering (frekvens), siste visning, informasjon om fravalg (merke som viser at brukeren ikke lenger ønsker å motta reklame). Informasjonskapsler som er angitt av Google Adwords, utløper vanligvis etter 30 dager. De er ikke ment å identifisere deg personlig, men å la Google Adwords gjenkjenne nettleseren din på nytt. Hvis du besøker bestemte sider på nettstedet til en Adwords-kunde, vil Google og kunden identifisere at du er videresendt til den ved å klikke på en annonse til kundens nettsted. Som Adwords-kunde gir Google oss en statistisk evaluering. Basert på denne vurderingen kan vi måle effektiviteten av annonseringen vår. Vi mottar ikke ytterligere data, og vi kan spesifikt ikke identifisere deg på grunnlag av informasjonen. Det juridiske grunnlaget for behandling av dataene dine er artikkel 6, avsnitt 1, setning 1, bokstav a og f i GDPR.
 

Nettstedet bruker også remarkedsføring. Remarkedsføring muliggjør spesifikk interessebasert annonsering på Google Display Network basert på tidligere brukte nettsteder. Informasjonskapsler brukes til å samle inn remarkedsføringsdata. Vi og tredjepartsleverandører, inkludert Google, bruker førsteparts informasjonskapsler (for eksempel Google Analytics-informasjonskapsler) i kombinasjon med tredjeparts informasjonskapsler (for eksempel informasjonskapsler med dobbeltklikk) for å orientere, optimalisere og sette inn annonser basert på tidligere besøk av en bruker på nettstedet vårt. Via de lagrede informasjonskapslene samler Google inn og evaluerer brukeratferd når du går til forskjellige nettsteder. Konica Minolta-annonsering kan derfor vises av Google eller tredjepartsleverandører, også på andre nettsteder. Google konsoliderer ikke dataene som samles inn her, med personlige opplysninger om deg som kan lagres av Google. Google trekker spesifikt oppmerksomhet mot sin bruk av pseudonymisering. Hvis du ikke ønsker at reklame tilpasset dine interesser, vises, kan du deaktivere informasjonskapsler i nettleseren din eller varsle Google om dette for fremtiden via følgende kobling https://adssettings.google.com
 

Hvis du vil ha mer informasjon om personvern hos Google, går du til to: policies.google.com/privacy and services.google.com/sitestats/en.html.
 

Det juridiske grunnlaget for behandling av data er artikkel 6, avsnitt 1, setning 1, bokstav a og f i GDPR.

 

   d) Adobe Analytics (Omniture)

Dette nettstedet bruker Adobe Analytics (Omniture) webanalysetjeneste til å analysere bruken av nettstedet vårt og forbedre det regelmessig Statistikken det gir oss, gjør at vi kan forbedre produktet og gjøre det mer attraktivt for deg som bruker. I de spesielle tilfellene der personlige data overføres til USA, har Adobe selv underlagt seg EU-US Privacy Shield (se https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
 

Informasjonskapsler lagres på datamaskinen for denne analysen. Informasjonen som samles inn på denne måten, lagres på servere, også i USA. Hvis du hindrer lagring av informasjonskapsler, må du være oppmerksom på at du kanskje ikke kan utnytte dette nettstedet fullt ut. Du kan forhindre at informasjonskapsler lagres via nettleserinnstillingene eller via «Fravalg»-knappen på www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.
 

Dette nettstedet bruker Adobe Analytics (Omniture) med «Før geooppslag»-innstillinger: Erstatt besøkendes siste IP-oktett med «0» og «Obfuscate IP-Removed»: Dette fjerner den siste oktetten i IP-adressen din og erstatter den med en generisk IP-adresse. Alle koblinger til et individ blir dermed ekskludert.
 

informasjon fra tredjepartsleverandører: Adobe Systems Software Ireland Limited, Irland, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland. Hvis du vil ha mer informasjon om personvern for tredjepartsleverandøren, går du til:  www.adobe.com/de/privacy/policy.html.
 

Det juridiske grunnlaget for bruk av Adobe Analytics (Omniture) er artikkel 6, avsnitt 1, setning 1, bokstav f i GDPR.

 

7.2. Nyhetsbrevn

Konica Minolta tilbyr kunder og interesserte brukere et nyhetsbrev. Du trenger bare å skrive inn e-postadressen din for å abonnere på nyhetsbrevet. Utfylling av de merkede feltene er frivillig, og dataene brukes til å adressere deg personlig. Registrering for nyhetsbrevet gjøres ved hjelp av et såkalt dobbelt valg. Når du har registrert deg, sender vi deg en e-post til e-postadressen du oppgav, og ber deg bekrefte at du vil motta informasjonen. Hvis du ikke bekrefter registreringen ved å klikke på koblingen i e-posten, deaktiveres koblingen vi sendte deg, og dataene slettes. Hvis du samtykker i at den er mottatt, får du tilgang til følgende informasjon:

 • Nyheter og informasjon om Konica Minolta-produktporteføljen
 • Eksklusive invitasjoner til arrangementer, messer og webinarer
 • Tilsending av omtaler og suksesshistorier
 • Markedstrender i form av studier, markedsundersøkelser og rapporter
 • Mulighet til å delta i spørreundersøkelser om kundetilfredshet


Som en del av Registreringsprosessen lagrer vi IP-adressene du bruker, og datoene du registrerte og bekreftet registrering på. Hvis du gir oss ditt samtykke, vil vi vurdere brukeratferden din i forhold til våre nettsteder og også nyhetsbrevet vi sender deg, og knytte det til din e-postadresse/brukerprofil i vår database. Vi lagrer også informasjon om nettleseren du bruker, innstillingene i operativsystemet du bruker, og informasjon om Internett-tilkoblingen som du brukte for å få tilgang til nettstedet vårt. Nyhetsbrevet vi sender deg, gir oss bekreftelse på mottak og lesing samt informasjon om koblingene du klikket på i nyhetsbrevet vårt. Vi lagrer også hvilke områder du har besøkt på nettstedet vårt og i appene våre. Ved å opprette en personlig brukerprofil tar vi sikte på å fokusere våre annonser mot dine interesser og optimalisere produktene på nettstedet vårt for deg.
 

Vårt nyhetsbrev inneholder informasjon og nyheter om Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH og andre tilknyttede konsernselskaper (Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH, Konica Minolta IT Solutions GmbH, Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH, Konica Minolta Business Solutions (Belgia) N.V., Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V., Konica Minolta Business Solutions Spain S.A., Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A., Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unipessoal Lda., NEA RENT - ALUGUER E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS S.A., Konica Minolta Business Solutions Sweden AB, Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S, Business Center Nord og Midtsjælland A/S, Konica Minolta Business Solutions Finland Oy, Konica Minolta Business Solutions Norway AS, Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Bulgaria EOOD, WEBCOM a.s., WEBCOM Poland Sp. z o.o., Konica Minolta Hungary Business Solutions Ltd., Konica Minolta Business Solutions SE Ltd, Konica Minolta Croatia - business solutions, Ltd, Konica Minolta Poslovna Rjesenja BH d.o.o., Konica Minolta Business Solutions Polska Sp.z o.o., Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Romania s.r.l., Konica Minolta Business Solutions Slovenija, poslovne resitve, d.o.o., Konica Minolta Baltia, UAB, Konica Minolta Business Solutions Greece S.A., Minolta (UK) Limited, Konica Minolta Marketing Services Limited, Konica Minolta Marketing Services Ireland Limited, Konica Minolta Marketing Services B.V., Charterhouse Print Management AG, Charterhouse AB, Indicia Group Limited, Hamsard 3099 Limited, Evolving Media Limited, Indicia Limited, Indicia Edinburgh Limited, Konica Minolta Business Solutions France S.A.S., Conibi S.A.S, Dactyl Buro du Centre S.A.S., OMR Impressions S.A.S., Serians S.A.S., Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions East Ltd., KONICA MINOLTA Business Solutions (Nord-Skottland) Ltd, Capture Imaging Ltd, ProcessFlows Holdings Ltd, ProcessFlows (UK) Ltd, Software Paradise Ltd, Digital Document Solutions Ltd, Konica Minolta Business Solutions (Ideal) Ltd., Konica Minolta Printing Solutions (Storbritannia) Ltd., Konica Minolta Business Solutions (Wales) Ltd., Konica Minolta Sensing Europe B.V., Mobotix AG).
 

Du kan når som helst avslutte abonnementet på nyhetsbrevet. Du kan også sende en e-post til unsubscription(at)konicaminolta.eu eller bruke kontaktopplysningene i nettstedsmeldingen.
 

Vi behandler dataene dine i samsvar med artikkel 6, avsnitt 1, setning 1, bokstav a i GDPR.

 

Bruk av Marketo

Vi bruker Marketo både under registrering for nyhetsbrev og til å sende deg informasjon. Marketo hjelper oss med å samle inn data om hvordan du bruker nettstedet og kommunikasjonen våre til å optimalisere tjenestene/produktene våre i henhold til dette og utføre e-postmarkedsføring og salgsaktiviteter. Behandlingen er delvis automatisert med sikte på å vurdere bestemte personlige aspekter (profilering). Marketo registrerer IP-adressen din og bruker informasjonskapsler (tekstfiler lagret på datamaskinen, se ovenfor) til å spore og analysere bruken av nettstedet for å tilpasse informasjon til brukerens interesser. Informasjon som genereres av informasjonskapslene, sendes til en Marketo-server (som befinner seg i EU/EØS) og lagres der. På våre vegne bruker Marketo denne informasjonen til å evaluere bruken av nettstedet av registrerte personer og til å lage rapporter om nettstedsaktiviteter. Du kan forhindre at informasjonskapsler lagres via innstillingene i nettleserprogramvaren. Dine innstillinger for informasjonskapsler kan imidlertid føre til at du ikke kan bruke alle de nettbaserte funksjonene som tilbys på nettstedet vårt. I spesielle uforutsette tilfeller der personlige data overføres til USA, har Marketo selv underlagt seg seg EU-US Privacy Shield (se https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Vi har også inngått en avtale med Marketo om GDPR.
 

informasjon fra tredjepartsleverandører: Marketo Inc., 901 Mariners Island Blvd. Suite 500, San Mateo, CA 94404, USA. Du finner personvernerklæringen for Marketo under følgende URL-adresse: documents.marketo.com/legal/privacy/
 

Det juridiske grunnlaget for bruken av Marketo is artikkel 6, avsnitt 1, setning 1, bokstav f i GDPR.

 

8. YouTube


YouTube-videoer er inkludert på våre nettsteder. De er lagret på www.youtube.com, men kan spilles direkte på nettstedet vårt. Når vi inkluderer videoer på nettstedet vårt, har vi aktivert avansert databeskyttelsesmodus. Dette betyr at hvis du ikke spiller av videoer, overføres ingen data om deg til YouTube. Hvis du imidlertid spiller av videoer, sendes dataene til YouTube. I utgangspunktet mottar YouTube informasjon om at du har fått tilgang til den tilsvarende siden på nettstedet vårt. Andre data kan også overføres til YouTube, som vi ikke har noen kunnskap om. I dette tilfellet har vi ingen innflytelse på dataoverføring. Hvis du logger deg på YouTube, kobles de overførte dataene direkte til kontoen din. Hvis du ikke ønsker at dette skal skje, må du logge deg av YouTube før du spiller av videoer på våre nettsteder. YouTube lagrer dataene dine som en brukerprofil og bruker dem til reklame- og markedsundersøkelser og/eller til å tilpasse nettstedet til brukerens behov. Vurdering av denne karakteren kan i særdeleshet brukes til målrettet annonsering (selv i tilfelle av brukere som ikke har logget seg på). YouTube gir deg rett til å protestere mot opprettelsen av brukerprofiler, noe du må ta opp direkte med YouTube.
 

YouTubes personvernerklæring inneholder mer informasjon om formålet og omfanget av datainnsamling og behandling, og også tilleggsinformasjon om rettigheter og innstillinger for å beskytte personvernet: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandler også dine personlige data i USA og har selv underlagt seg EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 

Det juridiske grunnlaget for inkludering av YouTube-videoer er artikkel 6, avsnitt 1, setning 1, bokstav f i GDPR.

 

9. Retningslinjer for personvern for jobbsøkere

 

9.1. Omfang og formål med databehandling

   a) Intern databehandling når vi ser på søknaden

Som en del av søknadsprosessen behandler vi de angitte dataene for å vurdere søknaden din og egnethet for den ledige stillingen. Vi lagrer kun dataene dine i vårt eget datasenter i Tyskland. Vi kan bruke spesialiserte tjenesteleverandører for å se gjennom søknaden. Egnede jobbsøknader videresendes av HR til den aktuelle avdelingen eller datterselskapet i det aktuelle landet for detaljert gjennomgang. Du må levere CV, referanser eller passende attester slik at vi fullt ut kan vurdere søknaden din. Når du skriver inn opplysningene dine, må du merke deg følgende obligatoriske felt: Etternavn, fornavn, e-postadresse, postadresse, lønnsforventninger, oppsigelsestid i gjeldende posisjon. I tillegg må du legge ved minst ett vedlegg. Andre opplysninger, inkludert bilde, er valgfritt.
 

Jobbportalen vår tilbyr også følgende alternativer:

 • Søknad: Her finner du en oversikt over dine søknader til Konica Minolta. Du kan vise detaljene ved å klikke på de individuelle søknadene. Hvis vi har bedt deg via e-post om å levere manglende dokumenter, kan du laste dem opp her. Du har også mulighet til å trekke søknaden din.
 • Datoer: Så snart vi foreslår en dato via e-post, kan du se den i området «Datoer», og bekrefte eller avvise den. Hvis du ikke kan delta på en foreslått dato, sender vi deg en ny dato.
 • Profil: Du kan når som helst oppdatere dine personopplysninger under «Profil». Endringer sendes automatisk til oss.


Vi sletter dine søknadsdata fem måneder etter at søknadsprosessen er avsluttet, i samsvar med artikkel 61b, avsnitt 1 i German Labour Courts Act (ArbGG) og artikkel 15 i German General Act on Equal Treatment (AGG). Søknadsprosessen avsluttes når en endelig status er angitt for den aktuelle søknaden (Avslag | Aksept | Talentutvalg). Databehandlingen utføres på grunnlag av artikkel 6, avsnitt 1, setning 1, bokstav b i GDPR, artikkel 26 i German Data Protection Act (BDSG-neu).
 

Hvis du er under 18 år, krever vi samtykke fra dine verger for å inngå en kontrakt med deg.

 

   b) Jobbportal

Vi lagrer søknadsopplysningene dine i vår jobbportal. Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH og Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH har tilgang til denne portalen.
 

Dette gjør det mulig for oss å matche din kvalifikasjonsprofil med andre ledige stillinger og gjøre deg oppmerksom på andre passende stillinger. Tilgang kan være spesielt nyttig hvis du har søkt på en stilling som også er ledig i samme eller lignende form i ett av de nevnte selskapene, eller hvis du bor i et grenseområde. Hvis du har søkt på en internasjonal stilling, kan de respektive landene være involvert i utvelgelsesprosessen. Hvis du ikke ønsker det, kan du når som helst takke nei til nevnte tilgang. Bruk kontaktpunktet som er angitt i den ledige stillingen, for å utøve din rett til å komme med en innsigelse. En innsigelse, uavhengig av når du registrerer den, har ingen innvirkning på utvalgsprosessen for den gjeldende søknaden din. Databehandlingen utføres på juridisk grunnlag av artikkel 6, paragraf 1, setning 1, bokstav f eller – hvis du har søkt på en internasjonal stilling – bokstav b i GDPR, artikkel 26 i den nye German Data Protection Act (BDSG-neu). Dine rettigheter beskyttes av interne kontraktsmessige bestemmelser som sikrer en høy standard av personvern.

 

   c) Lagring av søknaden i talentutvalget

Hvis vi ikke kan vurdere søknaden din for en bestemt stilling, ønsker vi i noen tilfeller imidlertid å lagre søknaden i talentutvalget vårt. Vi vil sende deg en egen invitasjon til å bli med i dette talentutvalget, som du kan godta eller avvise via systemet vårt. Vi kan på den måten kontakte deg hvis det dukker opp en passende ledig stilling for deg. Vi kommer bare til å lagre søknaden din hvis du har gitt oss ditt samtykke til dette.
 

Hvis du godtar det, lagrer vi søknadsdataene i en periode på maksimalt tolv måneder, og deretter slettes de automatisk. Vær oppmerksom på at hvis du kommer med innvendinger mot databehandling, vil vi ikke lenger kunne vurdere deg når vi fyller ledige stillinger som kan være passende for deg. Det juridiske grunnlaget i dette tilfellet er artikkel 6, avsnitt 1, setning 1, bokstav a i GDPR.

 

9.2. Søknad fra lærlinger, studenter og skoleledere som søker arbeidsstillinger

Vi mottar gjerne din søknad som lærling, student eller skoleelev som søker en arbeidsstilling. Vi behandler også disse søknadene i henhold til de nevnte prinsippene.

 

10. Konica Minolta har fastsatt følgende retningslinjer som den globale normen for sin egen opptreden:


https://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/company/corporate-information/global-personal-data-protection.html