Personvernerklæring (versjon 18.01.2019)


Følgende informasjon inneholder detaljer om vår behandling av dine personopplysninger og dine rettigheter under personvernlovgivningen.
 

1. Ansvar for databehandling og selskapets personvernansvarlig


I henhold til paragraf 4, avsnitt 7 i EUs personvernforordning (GDPR) ligger ansvaret hos:
 

Konica Minolta Business Solutions Norway AS
Maridalsveien 323
0872 Oslo 
Tel: +47 22 78 98 00

 

Ved spørsmål om datasikkerhet, er du velkommen til å kontakte personvernansvarlig:
 

Dr. Frederike Renker
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH
Europaallee 17, 30855 Langhagen
Tel: +49 (0)511 7404-0
E-mail: dataprotection@konicaminolta.eu

 

2. Dine rettigheter


Du har følgende rettigheter med hensyn til dine personopplysninger som blir behandlet av oss:
 

 • Tilgang til informasjon om kategoriene behandlet data, hensikt med behandlingen, mottakere eller kategorier mottakere av dine data, og planlagt retensjonsperiode (paragraf 15 i GDPR).
 • Korrigering av feilaktig eller ukomplett data og/eller endring (paragraf 15 i GDPR).
 • Sletting av data i henhold til paragraf 17 i GDPR, særlig hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendig for den tilsiktede hensikten eller blir ulovlig behandlet, eller hvis du trekker tilbake ditt samtykke eller har sendt inn klage på behandling.
 • Begrensning av databehandling etter artikkel 18 i GDPR under enkelte omstendigheter, f.eks. i situasjoner hvor sletting ikke lenger er mulig eller det stilles spørsmålstegn ved vår plikt til å slette data.
 • I henhold til artikkel 20 i GDPR vedrørende dataportabilitet, be oss om å gi deg eller en tredjepart tilgang til personopplysningene du har oppgitt til oss på et strukturert, utbredt, maskinlesbart format.
 • Av årsaker som kommer av din spesifikke situasjon, retten til å nekte databehandling på grunnlag av legitim interesse (artikkel 21, paragraf 1 i GDPR).
 • Tilbaketrekking av ditt samtykke med fremtidig virkning (artikkel 7, paragraf 3 i GDPR). Dette gjelder også for tilbaketrekking av samtykke du tidligere har gitt før ikrafttredelse av GDPR.
 • Klage på databehandling til Datatilsynet i henhold til artikkel 77 i GDPR.
 

3. Innsamling av personopplysninger når du besøker vår nettside


Hvis du oppsøker nettsiden vår for informasjonsformål, dvs. hvis du ikke har registrert deg eller oppgitt informasjon til oss, samler vi bare inn informasjon som nettleseren din sender til vår server. Disse dataene er nødvendig av tekniske hensyn, slik at du kan se vår nettside. De er også nødvendige for å sikre at nettsiden vår er stabilt og sikkert. (Juridisk grunnlag er artikkel 6, paragraf 1, setning1, bokstav f i GDPR).
 

 • IP-adresse
 • Dato og klokkeslett
 • Hvilket land forespørselen kommer fra
 • Forespurt innhold (bestemt nettside)
 • Tilgangsstatus/http statuskode
 • Nettsiden som forespørselen kommer fra
 • Nettleser
 • Operativsystem og grensesnitt
 • Språk i nettleseren og versjon
 • Datavolum sendt i hvert tilfelle
 • Forskjell i tidssone fra Greenwich Mean Time (GMT)

 

Noen av tjenestene som tilbys på vår nettside kan bare tilbys hvis vi kan kontakte deg. Dette betyr at tilgang til disse tjenestene forutsetter at du oppgir personlige kontaktopplysninger. Vi samler bare inn, bruker og behandler disse opplysningene i den grad det er nødvendig for at de respektive tjenestene skal fungere. Hvis du kontakter oss på e-post eller via et kontaktskjema, blir opplysningene du oppgir (e-postadresse og andre opplysninger som du oppgir av egen fri vilje, som navn og telefonnummer) lagret av oss, slik at vi kan behandle din forespørsel og svare på eventuelle spørsmål. Vi sletter opplysningene vi har lagret om deg når de ikke lenger er nødvendig. Vi begrenser behandlingen i tilfelle lover og forskrifter krever dette. Vi behandler dine opplysninger i samsvar med artikkel 6, paragraf 1, setning 1, bokstav f i GDPR.


4. Hensikt med behandling, juridisk grunnlag og lagringsperiode


Hvis vi ber om samtykke til behandling av dine personopplysninger, gjør vi dette i overensstemmelse med artikkel 6, paragraf 1, setning 1, bokstav a i GDPR. Hvis behandling av dine personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en kontakt eller pre-kontraktuelle tiltak nødvendig som følge av din forespørsel, er vår behandling juridisk begrunnet i artikkel 6, 1, setning 1, bokstav b i GDPR. I tilfeller hvor behandling av personopplysninger er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser, er slik behandling i overensstemmelse med artikkel 6, paragraf 1, setning 1, bokstav c i GDPR. Hvis behandling av personopplysninger er nødvendig for å beskytte en legitim interesse for vårt selskap eller en tredjepart, og samtidig hvis interessene, de grunnleggende rettighetene og friheten til datasubjektene, som har behov for vern av personopplysninger, ikke får forrang foran vår legitime interesse, skal artikkel 6, paragraf 1, bokstav f i GDPR fungerer som juridisk grunnlag for slik behandling.
 
Med mindre annet er oppgitt sletter vi personopplysninger i overensstemmelse med artikkel 17 og 18 i GDPR eller begrenser behandling av slike opplysninger. Vi behandler og lagrer dine personopplysninger kun så lenge det er nødvendig for å overholde våre avtalefestede og juridiske forpliktelser. Opplysninger som ikke lenger er nødvendig for beregnet formål blir regelmessig slettet, med mindre midlertidig videre behandling er nødvendig. Dette kan oppstå som følge av andre juridiske behov.

For å unngå misligholdt betaling kan vi gjennomføre kredittsjekker på enkeltpersoner før avtalen inngås, og som del av relevante endringer i avtalen, eller hvis vi skal levere tjenester som først blir fakturert på et senere tidspunkt. Vi beskytter vår virksomhet mot mislighold gjennom de oppgitte kredittsjekkene. Basert på score (profilering) vurderer vi i hvilken grad kunden vil oppfylle sine betalingsforpliktelser, og scoren fra denne profileringen hjelper oss i våre beslutninger. Scoring er basert på anerkjent matematisk-statistisk metode. Vi lagrer resultatet fra kredittsjekker i 365 dager.
 
Vi bruker informasjonskapsler på nettsiden vår. Informasjonskapsler er små tekstfiler som blir lagret på harddisken din og som blir opprettet når du bruker en nettleser til å besøke en nettside, og som brukes av nettsiden til å sende bestemt informasjon. De fleste informasjonskapsler vi bruker blir slettet når nettleserøkten utløper (såkalte øktcookies). Andre informasjonskapsler forblir på enheten og lar oss gjenkjenne nettleseren din neste gang du besøker oss (persistente informasjonskapsler). Klikk på denne lenken for informasjon om hvilke informasjonskapsler vi bruker og deres levetid. Du kan angi innstillinger for informasjonskapsler i nettleseren og du kan nekte bruk av informasjonskapsler, eller begrense ditt avslag til informasjonskapsler fra andre parter, såkalte tredjeparter. Dine innstillinger for informasjonskapsler kan føre til at du ikke får til å bruke alle funksjoner tilgjengelig på nettsiden vår.
 

5. Mottakere av dine opplysninger


Generelt sett vil vi verken selge eller låne ut brukerdata. Vi overfører bare data til tredjeparter utover omfanget i denne personvernerklæringen hvis det er nødvendig for å levere relevante tjenester du har bedt om. Vi samarbeid med våre partnere for å levere våre tjenester. Våre partnere leverer tjenester til deg på egne vegne eller i tilknytning til din avtale med oss. Du kan bestille disse tjenestene og gi ditt samtykke til involvering av samarbeidspartnere, eller involveringen er basert på juridisk tillatelse. Innenfor områdene markedsføring, salg, IT, logistikk og HR samarbeider vi også med databehandlere i overensstemmelse med artikkel 28 i GDPR. Disse databehandlerne er nøye utvalgt av oss. Vi har ansvar for datasikkerheten i tilfelle dine data blir behandlet av en databehandler. I andre tilfeller sender vi data til offentlige myndigheter etter forespørsel fra disse. Dette skjer imidlertid utelukkende hvis det foreligger et juridisk pålegg, som f.eks. en rettskjennelse.
 

6. Hvor blir opplysningene mine behandlet?


Vi behandler alltid opplysningene dine i (EU/EØS-området). Opplysningene dine blir behandlet i land utenfor EU (i såkalte tredjeland) i svært begrensede tilfeller og kun etter ditt uttrykkelige samtykke, det er lovlig, eller det er nødvendig for at vi skal kunne levere våre tjenester til deg. I den grad vi behandler data i tredjeland i slike unntakstilfeller, er dette utført i henhold til konkrete tiltak (dvs. på grunnlag av at det eksisterer en tilstrekkelig avgjørelse fra EU-kommisjonen eller passende garantier, artikkel 44 i GDPR).
 

7. Målretting og annonsering


7.1. Webanalyse:
 

 a) Bruk av Google Analytics

Nettsiden bruker Google Analytics, en webanalysetjeneste levert av Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruker informasjonskapsler eller tekstfiler lagret på datamaskinen din til analyse av din bruk av nettsiden. Informasjonen om bruk av denne nettsiden generert av informasjonskapselen, overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. I tilfelle anonymisering av IP-adresse er aktivert på denne nettsiden, vil Google først trunkere IP-adressen din innenfor medlemslandene i EU og andre land som inngår i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Den komplette IP-adressen vil bare bli overført til en Google-server i USA og trunkert der i helt spesielle tilfeller. På vegne av operatøren av denne nettsiden vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettsiden, til å sette sammen rapporter om bruk av nettsiden, og til å levere andre tjenester knyttet til nettsiden. IP-adressen som blir overført av nettleseren din som del av Google Analytics blir ikke satt sammen med annen data fra Google. Du kan hindre lagring av informasjonskapsler ved hjelp av innstillinger i nettleseren. Vi ber deg imidlertid være oppmerksom på at du da ikke vil kunne bruke alle funksjonene på denne nettsiden fullt ut. Du kan også hindre at data om din bruk av nettsiden generert av informasjonskapselen (inkludert din IP-adresse) blir sendt til Google, samt behandling av slike data ved å laste ned og installere en plugin som er tilgjengelig fra følgende lenke:(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).
 

Denne nettsiden bruker Google Analytics med "AnonymizeIP()"-funksjonen. IP-adresser blir trunkert før videre behandling, slik at de ikke kan kobles til en bestemt person. Hvis en personlig referanse følger med i dataene samlet inn om deg, vil denne bli automatisk utelatt og personopplysningene umiddelbart slettet.
 
Vi bruker Google Analytics til å analysere din bruk av nettsiden, og til å forbedre den. Ved hjelp av statistikken vi får ut kan vi forbedre vårt produkt og gjøre det mer attraktivt for deg som bruker. I de svært sjeldne tilfellene personopplysninger blir overført til USA, har Google underlagt seg EU-US Privacy Shield (se https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

informasjon fra tredjepartsleverandører: Google Dublin, Google Ireland ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
 

For mer informasjon om bruksvilkår og personvernregler se www.google.com/analytics/terms/us.html and support.google.com/analytics/answer/6004245
 

Det juridiske grunnlaget for bruken av Google Analytics er artikkel 6, avsnitt 1, setning 1, bokstav f i GDPR.

 

   b) Bruk av Google Adwords og remarketing

Vi bruker Google Adwords-tjenestene til å rette oppmerksomhet mot våre attraktive produkter på eksterne nettsider med hjelp av annonsehjelp (Google Adwords). Disse annonsene leveres via såkalte ad-servere. Ad server informasjonskapsler brukes til evaluering av ytelsesparametere (f.eks. visninger, klikk eller konverteringer). Dette sikrer at vi kan finne ut i hvilken grad individuelle annonsemål er vellykket. Hvis du bruker vår nettside via en Google ad, lagrer Google Adwords en informasjonskapsel på enheten din. Denne informasjonskapselen lagrer analyseverdiene (unik informasjonskapsel-ID, antall visninger per plassering (frekvens) siste visning, opt-out informasjon (etikett om at brukeren ikke ønsker å motta annonser lenger). Informasjonskapsler satt av Google Adwords utløper vanligvis etter 30 dager. Disse er ikke beregnet å identifisere deg personlig, men la Google Adwords gjenkjenne nettleseren din. Hvis du besøker bestemte sider på nettstedet til en Adwords-kunde, vil Google og kunden kunne identifisere at du er videresendt til annonsen ved å klikke på en annonse på kundens nettside. Som Adwords-kunde gir Google oss en statistisk evaluering. Basert på denne evalueringen kan vi måle effektiviteten av våre annonseaktiviteter. Vi mottar ikke ytterligere data, og vi kan ikke identifisere deg på bakgrunn av informasjonen. Det juridiske grunnlaget for behandling av dine data er artikkel 6, paragraf 1, setning 1, bokstav a og f i GDPR.
 
Nettsiden bruker også remarketing. Ved hjelp av remarketing gir spesifikk interessebasert annonsering på tvers av Google Display Network basert på tidligere sette nettsider. Informasjonskapsler brukes til å samle inn remarketingdata. Vi og tredjepartsleverandører, inkludert Google, bruker førstepart informasjonskapsler (f.eks. Google Analytics informasjonskapsler) i kombinasjon med tredjeparts informasjonskapsler (f.eks. dobbeltklikk informasjonskapsler) for å orientere, optimalisere og vise annonser basert på tidligere besøk av en bruker på vår nettside. Ved hjelp av lagrede informasjonskapsler samler og evaluerer Google inn din brukeratferd når du benytter ulike nettsteder. Annonser fra Konica Minolta kan derfor bli vist av Google eller tredjepartsleverandører, også på andre nettsider. Ifølge Google sammenstiller selskapet ikke data innsamlet her med personopplysninger om deg som du kan ha lagret hos Google. Google fremhever spesielt selskapets bruk av pseudonymisering. Hvis du ikke ønsker å se annonser tilpasset dine interesser, kan du deaktivere informasjonskapsler i nettleseren din eller varsle Google om dette ved å følge følgende lenke:  https://adssettings.google.com

For mer informasjon om personvern hos Google se: policies.google.com/privacy and services.google.com/sitestats/en.html.
 

Det juridiske grunnlaget for behandling av data er artikkel 6, avsnitt 1, setning 1, bokstav a og f i GDPR.

 

   c) Adobe Analytics (Omniture)

Denne nettsiden bruker Adobe Analytics (Omniture) webanalysetjeneste til analyse av bruk av vår nettside og til å forbedre den ved jevne mellomrom. Ved hjelp av statistikken vi får ut kan vi forbedre vårt produkt og gjøre det mer attraktivt for deg som bruker. I de svært sjeldne tilfellene personopplysninger blir overført til USA, har Adobe underlagt seg EU-US Privacy Shield (se https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Informasjonskapsler lagres på datamaskinen din for denne analysen. Informasjon som blir samlet inn på denne måten blir lagret på servere som også befinner seg i USA. Hvis du hindrer lagring av informasjonskapsler, må du være oppmerksom at det ikke er sikkert at du kan bruke alle funksjoner på nettsiden. Du kan blokkere lagring av informasjonskapsler fra innstillinger i nettleseren eller "Opt-out"-knappen på www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Denne nettsiden bruker Adobe Analytics (Omniture) med innstillingen "Before geo lookup": erstatte den besøkendes siste oktett i IP-adressen med "0" og "Obfuscate IP-Removed": dette fjerner den siste oktetten fra IP-adressen din og erstatter den med en generisk IP-adresse som ikke kan spores. Eventuell kobling til en person blir dermed fjernet.

Informasjon om tredjepartsleverandør: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; For mer informasjon om personvernreglene til tredjepartsleverandøren, gå til:  www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

Det juridiske grunnlaget for bruk av Adobe Analytics (Omniture) er artikkel 6, avsnitt 1, setning 1, bokstav f i GDPR.


   d) Facebook Pixel
Vi bruker tjenestene til det sosiale nettverket Facebook Inc. (Facebook) og plasserer en Facebook-pixel på vår Facebook-side. Dette er en markedsføringstjeneste levert av Facebook Inc. (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA). Tjenesten medfører at en informasjonskapsel lagres på datamaskinen din. Ved hjelp av denne kan vi vise enkelte besøkende på vår nettside som også bruker Facebook, persontilpassede og interessebasert annonser på Facebook. Facebook-pixelen gjør det også mulig å spore brukerens atferd etter at vedkommende har klikket på en Facebook-annonse. Ved hjelp av Facebook pixel kan vi spore hvordan vår markedsføring på Facebook blir brukt, og der hvor det er aktuelt, optimalisere den.

Informasjonen som blir samlet inn via pixelen kan også aggregeres av Facebook Ireland Limited, og den aggregerte informasjonen kan brukes av Facebook Ireland Limited i selskapets egen annonsering, eller i forbindelse med tredjeparters annonsering. På denne måten kan Facebook Ireland Limited slutte seg til spesielle interesser f.eks. fra dine nettsøk på denne nettsiden, og deretter bruke denne informasjonen til å reklamere for produkter og tjenester fra tredjepart.  Facebook Ireland Limited kan også koble informasjonen samlet inn via pixelen sammen med annen informasjon som er samlet inn av Facebook Ireland Limited om deg via andre nettsider og/eller i forbindelse med bruk av Facebook sitt sosiale nettverkt, slik at en profil om deg kan bli lagret hos Facebook Ireland Limited. Denne profilen kan bli benyttet til reklameformål. Du finner mer informasjon om datasikkerhet hos Facebook Ireland Limited her: https://www.facebook.com/policy.php

Du kan reservere deg mot Facebooks analyse av din brukeratferd og mot at du får vist anbefalinger på grunnlag av dine interesser ("opt out"). For å gjøre dette må du følgen denne lenken: Deaktivere Facebook-Pixel-funksjoner

Det juridiske grunnlaget for bruk av Facebook pixel er artikkel 6(1f) GDPR; den legitime interessen er det kravbaserte designet og statistiske analysene til nettsiden.


   e) LinkedIn konverteingssporing
Denne nettsiden bruker analyse- og konverteringssporings-teknologien til LinkedIn-plattformen (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA). For å gjøre dette blir en informasjonskapsel lagret i nettleseren din, slik at LinkedIn kan gjenkjenne deg hvis du besøker en nettside. LinkedIn bruker disse dataene til å generere anonyme rapporter for oss om reklameaktiviteter, samt informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår. Ved hjelp av denne teknologien fra LinkedIn får du se mer relevant reklame basert på dine interesser. Videre sender LinkedIn oss aggregerte, anonyme rapporter om reklameaktiviteter, samt informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår.

Du kan reservere deg mot LinkedIns analyse av din brukeratferd og mot at du får vist anbefalinger på grunnlag av dine interesser ("opt out"). For å reservere deg følger du denne lenken:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Det juridiske grunnlaget for å bruke LinkedIn konverteringssporing er artikkel 6(1f) GDPR; den legitime interessen er det kravbaserte designet og statistiske analysene til nettsiden.


   f) Leadfeeder 
Vår Google analytics konto er knyttet opp mot Leadfeeder analyse og salgsverktøy. Leadfeeder benytter Google Analytics data for å analysere bruk og identifisere hvilke selskaper som benytter vår nettside. Ved hjelp av analysen kan vi identifisere selskaper som kan være interressert i våre produkter og tjenester. Informasjonen om bruk av denne nettsiden er generert av informasjonskapselen fra Google Analytics. Du kan hindre lagring av informasjonskapsler ved hjelp av innstillinger i nettleseren. Vi ber deg imidlertid være oppmerksom på at du da ikke vil kunne bruke alle funksjonene på denne nettsiden fullt ut. Du kan også hindre at data om din bruk av nettsiden generert av informasjonskapselen (inkludert din IP-adresse) blir sendt til Google, samt behandling av slike data ved å laste ned og installere en plugin som er tilgjengelig fra følgende lenke: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).
Leadfeeder registrerer kun selskaper med eget domene og ikke trafikk fra privatpersoner eller trafikk fra generiske internett tilbydere. 
For mer informasjon om personvernreglene til tredjepartsleverandøren, gå til:
https://www.leadfeeder.com/privacy/


7.2. Nyhetsbrev

Konica Minolta tilbyr kunder og interesserte brukere et nyhetsbrev. Du trenger bare å skrive inn e-postadressen din for å abonnere på nyhetsbrevet. Utfylling av de merkede feltene er frivillig, og dataene brukes til å adressere deg personlig. Registrering for nyhetsbrevet gjøres ved hjelp av et såkalt dobbelt valg. Når du har registrert deg, sender vi deg en e-post til e-postadressen du oppgav, og ber deg bekrefte at du vil motta informasjonen. Hvis du ikke bekrefter registreringen ved å klikke på koblingen i e-posten, deaktiveres koblingen vi sendte deg, og dataene slettes. Hvis du samtykker i at den er mottatt, får du tilgang til følgende informasjon:
 

 • Nyheter og informasjon om Konica Minolta-produktporteføljen
 • Eksklusive invitasjoner til arrangementer, messer og webinarer
 • Tilsending av omtaler og suksesshistorier
 • Markedstrender i form av studier, markedsundersøkelser og rapporter
 • Mulighet til å delta i spørreundersøkelser om kundetilfredshet


Som en del av Registreringsprosessen lagrer vi IP-adressene du bruker, og datoene du registrerte og bekreftet registrering på. Hvis du gir oss ditt samtykke, vil vi vurdere brukeratferden din i forhold til våre nettsteder og også nyhetsbrevet vi sender deg, og knytte det til din e-postadresse/brukerprofil i vår database. Vi lagrer også informasjon om nettleseren du bruker, innstillingene i operativsystemet du bruker, og informasjon om Internett-tilkoblingen som du brukte for å få tilgang til nettstedet vårt. Nyhetsbrevet vi sender deg, gir oss bekreftelse på mottak og lesing samt informasjon om koblingene du klikket på i nyhetsbrevet vårt. Vi lagrer også hvilke områder du har besøkt på nettstedet vårt og i appene våre. Ved å opprette en personlig brukerprofil tar vi sikte på å fokusere våre annonser mot dine interesser og optimalisere produktene på nettstedet vårt for deg.
 

Nyhetsbrevet vårt inneholder informasjon og nyheter om Konica Minolta Business Solutions Norway AS og andre selskaper i gruppen (Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH, Konica Minolta IT Solutions GmbH, Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH, Konica Minolta Business Solutions (Belgium) N.V., Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V., Konica Minolta Business Solutions Spain S.A., Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A., Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unipessoal Lda., NEA RENT - ALUGUER E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS S.A., Konica Minolta Business Solutions Sweden AB, Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S, Business Center Nord og Midtsjælland A/S, Konica Minolta Business Solutions Finland Oy, Konica Minolta Business Solutions Norway AS, Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Bulgaria EOOD, WEBCOM a.s., WEBCOM Poland Sp. z o.o., Konica Minolta Hungary Business Solutions Ltd., Konica Minolta Business Solutions SE Ltd, Konica Minolta Croatia - business solutions, Ltd, Konica Minolta Poslovna Rjesenja BH d.o.o., Konica Minolta Business Solutions Polska Sp.z o.o., Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Romania s.r.l., Konica Minolta Business Solutions Slovenija, poslovne resitve, d.o.o., Konica Minolta Baltia, UAB, Konica Minolta Business Solutions Greece S.A., Minolta (UK) Limited, Konica Minolta Marketing Services Limited, Konica Minolta Marketing Services Ireland Limited, Konica Minolta Marketing Services B.V., Charterhouse Print Management AG, Charterhouse AB, Indicia Group Limited, Hamsard 3099 Limited, Evolving Media Limited, Indicia Limited, Indicia Edinburgh Limited, Konica Minolta Business Solutions France S.A.S., Conibi S.A.S, Dactyl Buro du Centre S.A.S., OMR Impressions S.A.S., Serians S.A.S., Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions East Ltd., KONICA MINOLTA Business Solutions (Northern Scotland) Ltd, Capture Imaging Ltd, ProcessFlows Holdings Ltd, ProcessFlows (UK) Ltd, Software Paradise Ltd, Digital Document Solutions Ltd, Konica Minolta Business Solutions (Ideal) Ltd., Konica Minolta Printing Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions (Wales) Ltd., Konica Minolta Sensing Europe B.V., Mobotix AG).
 
Du kan når som helst avslutte abonnementet på nyhetsbrevet. Du kan også sende en e-post til markedsboksen(at)konicaminolta.no eller bruke kontaktopplysningene på nettstedet.
 
Vi behandler opplysningene dine i samsvar med artikkel 6, paragraf 1, bokstav a i GDPR.

 

Bruk av Marketo

Vi bruker Marketo både til registrering for nyhetsbrev og for å sende deg invitasjoner. Marketo hjelper oss med å samle inn data om hvordan du bruker nettsiden vår og dine kommunikasjonsaktiviteter, for å optimalisere våre tjenester og produkter etter dette, samt for å tilpasse markedsføring på e-post og salgsaktiviteter. Databehandlingen er delvis automatisert i den hensikt å analysere spesifikke personlige forhold (profilering). Marketo samler inn IP-adressen din og bruker informasjonskapsler (tekstfiler lagret på datamaskinen din, se over) for å spore og analysere bruk av nettsiden, for å skreddersy informasjonen etter brukernes interesser. Informasjon generert av informasjonskapselen blir overført til en Marketo-server (som befinner seg i EU/EØS) og lagret der. Marketo bruker disse opplysningene på våre vegne til å evaluere registrerte personers bruk av nettsiden, og sette sammen rapporter om aktiviteter på nettsiden. Du kan blokkere lagring av informasjonskapsler fra innstillingene i nettleseren. Dine innstillinger for informasjonskapsler kan imidlertid føre til at du ikke får til å bruke alle funksjonene som er tilgjengelig på nettsiden vår. I de svært sjeldne tilfellene personopplysninger blir overført til USA, har Marketo underlagt seg EU-US Privacy Shield  (se https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Vi har også inngått en avtale med Marketo om GDPR.

informasjon fra tredjepartsleverandører: Marketo Inc., 901 Mariners Island Blvd. Suite 500, San Mateo, CA 94404, USA. Du finner personvernerklæringen for Marketo under følgende URL-adresse: documents.marketo.com/legal/privacy/
 

Det juridiske grunnlaget for bruken av Marketo is artikkel 6, avsnitt 1, setning 1, bokstav f i GDPR.

 

8. Personvernregler for jobbsøknader

8.1. Hensikt og omfang av databehandlingen


   a) Intern databehandling når vi gjennomgår din søknad

Som et ledd i søknadsprosessen behandler vi informasjon i den hensikt å vurdere søknaden din og din egnethet for den ledige stillingen. Vi lagrer opplysningene dine i vårt eget datasenter. Vi kan leie inn andre selskaper til å gjennomgå søknaden din. Egnede kandidater for stillingen blir videresendt av HR til aktuell avdeling eller datterselskap for nærmere vurdering. Du må sende med CV, referanser eller vitnemål/sertifiseringer for at vi skal kunne vurdere søknaden din. Når du fyller ut søknaden er følgende felt obligatoriske: Etternavn, fornavn, e-postadresse, postadresse, forventninger til lønn, oppsigelsestid i nåværende stilling. I tillegg må du legge ved minst ett vedlegg. Andre opplysninger, inkludert bilde, er valgfritt.
 
I jobbportalen får du følgende alternativer:
 

 • Søknad: Du kan finne en oversikt over dine søknader på stillinger hos Konica Minolta. Du kan se detaljene ved å klikke på den enkelte søknaden. Hvis vi via e-post har bedt deg om å supplere søknaden din med manglende dokumentasjon, kan du laste opp dette her. Du har også muligheten til å trekke søknaden din.
 • Datoer: Straks vi har foreslått en data på e-post, vil du kunne se denne under "Dato"-området og bekrefte eller avslå den. Hvis du ikke har mulighet til å delta på foreslått dato, sender vi deg en ny dato.
 • Profil: du kan når som helst oppdatere dine personlige opplysninger under "Profil". Endringer blir videresendt oss automatisk.


Vi sletter søknaden din senest fem måneder etter at søknadsprosessen er avsluttet. Søknadsprosessen avsluttes når en endelig status er satt for den respektive søknaden (Avslått | Akseptert | Talentpool). Dataene behandles i overensstemmelse med artikkel 6, paragraf 1, setning 1, bokstav b i GDPR. 
Hvis du er under 18 år krever vi samtykke fra foresatte, for at vi skal kunne inngå avtale med deg.

 

   b) Gruppejobbportal

Vi tar vare på søknaden din i vår jobbportal. Konica Minolta Business Solutions Norway AS har tilgang til denne portalen.
 
Ved hjelp av portalen kan vi matche dine profil med andre ledige stillinger, og henvise deg til andre passende stillinger. Tilgang i portalen kan være spesielt nyttig hvis du har søkt på en stilling som også er ledig med samme eller lignende ansvarsområde i ett av de tidligere nevnte selskapene, eller hvis du bor i en større region. Hvis du har søkt på en internasjonal stilling, kan de respektive landene bli involvert i utvelgelsesprosessen. Hvis du ikke ønsker dette, kan du når som helst avslå denne bruken. Vennligst kontakt kontaktperson oppgitt i stillingsannonsen for å utøve din rett til å nekte tilgang til opplysningene dine. En eventuell reservasjon har ingen innvirkning på rekrutteringen i den aktuelle stillingen. Dataene behandles i overensstemmelse med artikkel 6, paragraf 1, setning 1, bokstav f eller - hvis du eksplisitt har søkt på en internasjonal stilling - bokstav b i GDPR. Rettighetene dine er beskyttet av interne avtalevilkår, som sikrer høy standard på personvernet.

 
   c) Lagring av søknaden din i vår talentpool
Hvis vi ikke kan vurdere søknaden din til en bestemt stilling, kan vi i enkelte tilfeller ønske å lagre søknaden din i vår talentpool. Vi sender deg en separat invitasjon til å bli inkludert i talentpoolen, som du kan godta eller avslå via systemet vårt. Dette gir oss mulighet til å kontakte deg hvis en egnet stilling blir ledig. Vi lagrer søknaden din kun hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til dette.
 
Hvis du samtykker vil vi lagre søknaden din i maksimalt 24 måneder. Etter dette blir opplysningene automatisk slettet. Vennligst merk at dersom avslår behandling av opplysningene dine, vil vi ikke kunne vurdere deg for fremtidige stillinger som måtte være egnet. Det juridiske grunnlaget i slike tilfeller er artikkel 6, paragraf 1, setning 1, bokstav a i GDPR.


8.2. Søknader fra lærlinger, skoleelever og studenter som søker arbeidspraksis

Vi mottar gjerne søknader fra lærlinger, skoleelever og studenter som ønsker arbeidspraksis. Vi behandler også disse søknadene etter prinsippene forklart overfor.

 

9. Online tilstedeværelse i sosiale medier


På sosiale medier som vi driver bruker vi tjenestene til onlineplattformene til å informere brukerne aktivt på disse plattformene om informasjonstilbud og -tjeneste levert av Konica Minolta, for å kommunisere direkte via plattformen hvis brukeren er interessert i dette. Sosiale media-plattformene bidrar på denne måten til vår egen tilstedeværelse på nettet, og tilbyr interesserte parter denne typen informasjon en alternativ kommunikasjonskanal.

For tiden har vi våre egne nettprofiler på følgende nettverk: 

Når den relevante sosiale media-profilen for Konica Minolta klikkes på i ditt nettverk, gjelder vilkårene og betingelsene og personvernreglene for den aktuelle operatøren.

Vi har ingen innflytelse på innsamling av data og videre bruk av disse av sosiale nettverk. Vi har kun informasjon om at dataene dine vil bli benyttet til markedsforskning og annonsering, og at brukerprofiler vil bli opprettet på grunnlag av brukeratferden din og interessene som vises gjennom denne. I tillegg kan ytterligere annonsering basert på antatte interesse bli slått på. Dette gjøres vanligvis ved å lagre informasjonskapsler på datamaskinen. 

Vi vil derfor gjøre deg uttrykkelig oppmerksom på at brukerdata (f.eks. personlige opplysninger, IP-adresse) vil bli lagret av operatøren av nettverket i overensstemmelse med deres retningslinjer om bruk av data til forretningsformål.  Vi vil også gjøre deg oppmerksom på at dataene dine kan bli behandlet utenfor EU som del av disse aktivitetene. Leverandører i USA som er sertifisert under Privacy Shield, er forpliktet til å overholde EUs standarder for datasikkerhet.

Vi behandler data fra brukere av Konica Minoltas sosiale media-plattformer dersom brukerne kontakter eller kommuniserer med oss via kommentarer eller direktemeldinger. Du kan hevde dine rettigheter som dataobjekt overfor oss (se også del II av dine rettigheter) og overfor leverandøren av det sosiale nettverket.

Behandling av brukerens personlige opplysninger er basert på våre legitime interesser, som er å informere og kommunisere effektivt med brukerne i overensstemmelse med artikkel 6(1f) GDPR. Hvis du blir bedt om ditt samtykke til behandling av data av den aktuelle leverandøren (f.eks. ved å gi ditt samtykke ved å krysse av i en rute eller bekrefte via en knapp), det juridiske grunnlaget er databehandling i henhold til artikkel 6(1a) GDPR.


YouTube
Nettsiden vår inneholder YouTube-videoer. De er lagret på www.Youtube.com men kan avspilles direkte på nettsiden vår. Når vi tilbyr videoer på nettsiden har vi også aktivert avansert datasikkerhetsmodus. Dette betyr at hvis du ikke spiller av videoene, vil ingen data om deg bli sendt til YouTube. Hvis du imidlertid spiller av videoer, blir data sendt til YouTube. YouTube mottar informasjon om at du har åpnet korresponderende side på vår nettside. Andre data kan også bli overført til YouTube, men dette har vi ingen kjennskap til. I slike tilfeller har vi ingen påvirkning på slik dataoverføring. Hvis du logger på YouTube, blir de overførte dataene direkte lenket til kontoen din. Hvis du ikke ønsker dette, må du logge av YouTube før du spiller av videoer på nettsiden vår. YouTube lagrer dine opplysninger som en brukerprofil og benytter dem til annonsering og markedsundersøkelser og/eller skreddersyr nettsiden til brukerens behov. Denne typen evalueringer kan særlig bli brukt til målrettet annonsering (selv i tilfeller hvor brukeren ikke har logget inn). YouTube gir deg rett til å reservere deg mot oppretting av brukerprofiler, som du må ta direkte med YouTube.
 
I YouTubes personvernerklæring finner du mer informasjon om hensikten med og omfanget av innsamling og behandling av data, samt ekstra informasjon om dine rettigheter og innstillinger for å beskytte ditt personvern: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandler dine opplysninger i USA og har underlagt selskapet EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 
Det juridiske grunnlaget for bruk av YouTube-videoer er artikkel 6, paragraf 1, setning 1, bokstav f i GDPR.

 

10. Muligheter for opt-out i sosiale nettverk


Hvis du er medlem av et sosialt nettverk og du ikke ønsker at plattformen skal samle inn data om deg via vår nettside på det sosiale nettverket og koble disse til dine lagrede opplysninger på det aktuelle nettstedet, må du logge ut av det relevante nettstedet før du besøker nettsiden vår, slette eventuelle informasjonskapsler som er lagret på enheten og deretter lukke og åpne nettleseren igjen. Når du logger inn igjen vil du bli gjenkjent som en bestemt bruker av nettverket.

Vennligst se informasjonen under lenkene nedenfor for en detaljert beskrivelse av databehandlingen og mulighetene for å reservere seg mot dette.

Hvis du ønsker mer informasjon eller utøve dine brukerrettigheter, gjør du dette på den mest effektive måten ved å kontakte leverandøren direkte. Kun leverandøren har tilgang til brukerdataene og kan iverksette nødvendige tiltak samt gis var på aktuelle spørsmål. Hvis du fortsatt skulle ha behov for hjelp, er du velkommen til å kontakte oss. 
  I tillegg tilbyr europeiske markedsaktører en ny løsning for å reservere deg via følgende lenke: http://www.youronlinechoices.com/. Dette er et initiativ etablert for å informere om nettreklame. Under "Your Online Choices" http://www.youronlinechoices.com/ finner du en oversikt over leverandører som har reklame som du kan slå av. Disse leverandørene inkluderer også Facebook og Google.

 

11. Konica Minolta har etablert følgende retningslinjer som global standard for egen atferd:

https://www.konicaminolta.no/nb-no/global-personal-data-protection