Bærekraft

Med tanke på fremtiden

 

 

Konica Minolta er forpliktet til bærekraft - for kundene, for samfunnet og for fremtidige generasjoner. Vår forpliktelse til en bærekraftig verden kommer også til uttrykk gjennom vår bidrag til oppnåelsen av de globale FNs bærekraftsmål (SDGs). Ettersom klimaendringene er en av de nærmeste globale utfordringene, er klimahandling et av selskapets hovedmål.
 

Konica Minolta er i "50 Climate Leaders"

Selskaper over hele verden begynner å forstå den avgjørende rollen de har for å nå sosiale og miljømessige mål, spesielt med tanke på bekjempelse av klimaendringene. Som en del av vår strategi for bærekraft deltar Konica Minolta i 50 Climate Leaders. Dette initiativet er fra den private sektoren som går sammen for å vise en forpliktelse til det økonomiske landskapet og handle i fellesskap i kampen mot globale klimaendringer. I september 2020 blir Konica Minolta med på et toppmøte av 50 Climate Leaders som er moderert av FN.

Finn ut mer om 50 Climate Leaders
 

Få mer informasjon og innsikt:


For å takle globale bærekraftsutfordringer og gi fordeler til kundene våre består Konica Minoltas tilnærming for bærekraft av fem emner.

Selskapet støtter også kundene sine i deres egne bærekraftsmål. Med selskapets løsninger for bærekraft oppnår kundene høyere effektivitet og lavere kostnader, og i tillegg får de en miljøbevisst digital arbeidsplass. Kundene kan stole på den høye kvaliteten av Konica Minoltas løsninger for bærekraft: Vurderinger og rangeringer fra uavhengige organisasjoner bekrefter selskapets engasjement.