Vilkår og betingelser for bruk

 

1. Gyldighet og omfang av Vilkår og betingelser for bruk

All bruk av nettstedet www.konicaminolta.no (heretter kalt «Nettsted») levert av Konica Minolta Business Solutions Norway AS (heretter kalt «Konica Minolta») og tjenestene som tilbys på dette nettstedet, er bare tillatt basert på følgende vilkår og betingelser for bruk. Ved å gå inn på nettstedet eller en av nettstedets undersider godtar brukeren gyldigheten av gjeldende versjon av Vilkår og betingelser for bruk. Hvis brukeren ikke godtar alle eller noen av vilkårene og betingelsene, må vedkommende ikke bruke nettstedet.
Konica Minolta forbeholder seg retten til å gjøre endringer i eller oppdatere disse vilkårene og betingelsene for bruk i fremtiden uten forhåndsvarsel.
 

2. Tjenester som tilbys

Innholdet og informasjonen som gjøres tilgjengelig på nettstedet, brukes til kommersielle formål for Konica Minolta.
Konica Minolta har til enhver tid rett til å avbryte eller begrense driften av hele eller deler av nettstedet, og kan ikke garantere at nettstedet eller innholdet som tilbys på det, vil være tilgjengelig permanent, uten avbrudd eller uten endringer.
 

3. Bruksomfang

Innholdet og informasjonen som er gjort tilgjengelig på nettstedet, er ment utelukkende for å gi informasjon personlig til brukeren og for brukerens private, ikke-kommersielle formål, og kan ikke lastes ned, kopieres, behandles eller distribueres for private eller kommersielle formål. Bare innholdet som er ment for nedlasting og merket eksplisitt slik, er ekskludert fra dette. Brukeren har også tillatelse til å skrive ut deler av nettstedet for privat bruk.

Konica Minolta påpeker uttrykkelig at innholdet på nettstedet, for eksempel tekst, bilder, grafikk, lyder og layout, er beskyttet av opphavsrettslov eller i samsvar med andre bestemmelser om beskyttelse av åndsverk, og at produktnavnene, merkene og selskapsnavnene som brukes på nettstedet, er beskyttet i henhold til varemerkerett for den aktuelle juridiske eieren. Enhver bruk av dette innholdet er derfor forbudt ved lov med mindre Konica Minolta har gitt skriftlig samtykke til denne bruken på forhånd.
 

4. Garanti, ansvar

Innholdet på nettstedet gjenspeiler informasjonen og teknologien som er tilgjengelig på publiseringstidspunktet. Konica Minolta er ikke ansvarlig for å sikre at innholdet på nettstedet er komplett, riktig eller oppdatert. Innholdet på nettstedet kan innimellom avvike fra gjeldende status, spesielt ved endringer i karakteren av Konica Minolta-produkter eller endringer i kravene for bruk. Konica Minolta er videre ikke ansvarlig for å sikre at innholdet på nettstedet er egnet for formålet som brukeren ønsker å bruke det til. Konica Minolta og dets ansatte er ikke ansvarlig for noen type tap eller ulemper som kan oppstå for brukeren på grunn av eller i forbindelse med bruk av nettstedet og noen av nettstedets undersider. Dersom en av de essensielle kontraktsmessige forpliktelsene brytes på en måte som er straffbar, er ansvaret begrenset til den skaden som kan forutses og som er typisk for denne kontrakten.

Hvis Konica Minolta er ansvarlig uten begrensning i henhold til lovbestemmelsene, gjelder ikke dette ved skadelig hensikt eller grov uaktsomhet eller ved skader på helse som følge av brudd på en forpliktelse som Konica Minolta er ansvarlig for, eller for ansvar i henhold til den tyske produktansvarsloven.
 

5. Koblinger til andre nettsteder

På noen områder av nettstedet henviser hyperkoblinger («koblinger») til andre nettsteder som kan inneholde ytterligere eller utfyllende informasjon som kan være av interesse for brukeren. Å klikke på en slik kobling vil ta deg bort fra Konica Minolta-nettstedet.
Konica Minolta kan ikke påvirke det nåværende eller fremtidige innholdet på nettsteder som leveres av tredjeparter. Konica Minolta ser derfor ikke innholdet på tredjeparts nettsteder som det refereres til via en kobling, som sin egen. Konica Minoltas ansvar for innholdet på disse tredjepartsnettstedene er derfor utelukket, med mindre Konica Minolta var klar over rettslige brudd på innholdet da de plasserte koblingen på siden.
 

6. Brukerens forpliktelser

Nettstedsbrukere forplikter seg til å følge og overholde de lovbestemte vilkårene som gjelder for dem hver gang de bruker nettstedet eller innholdet som er gjort tilgjengelig på det.

Brukere må ikke foreta noen handling eller bruke noen prosess eller programvare som kan føre til endringer, svekkelse eller avbrudd på nettstedet, nettstedets funksjonalitet eller innhold. Dette gjelder også tiltak som med hensikt kan føre til økt belastning på nettstedets tekniske infrastruktur.
 

7. Gjeldende lov

Tysk lov skal gjelde for bruk av nettstedet og for bruk av disse vilkårene og betingelsene for bruk.

Hvis kunden er en forhandler eller en juridisk person i henhold til offentlig rett, eller ikke har noe generelt sted for jurisdiksjon i Tyskland, skal det juriske stedet for alle tvister som gjelder bruk av nettstedet eller disse vilkårene og betingelsene for bruk, være Hannover.