Konica Minolta

Norge

  • Norsk

Giving Shape to Ideas

Karriere

OM OSS

TILBAKE

Karriere

Konica Minolta sin bedriftskultur gir ansatte rom til å utvikle sin motivasjon og kreativitet. Vi innser at vår primære kilde til suksess er dedikerte medarbeidere som trives med å ta ansvar, ta nye oppgaver som en utfordring, og er villige til å ta initiativ - med andre ord: I Konica Minolta, anser vi våre ansatte som vår viktigste kapital!