Folk i Konica Minolta Norge

Hvem er vi? En 140 år gammel "oppstartsbedrift"...


Konica Minolta har vært opptatt av innovasjon helt siden starten. "Giving shape to ideas", vår merkefilosofi, danner det grunnleggende prinsippet bak alt vi gjør. Vi fortsetter alltid å utvikle oss, og det er derfor vi kaller oss selv en 140 år gammel «oppstartsbedrift».Dette er våre felles, globale verdier. De tar vi med oss internt og eksternt. 

En global strategi

I Konica Minolta tror vi på innovasjon, utvikle ny teknologi og dyrke kreative ideer.