Vi gir form til ideer.


Konica Minolta har vært opptatt av innovasjon helt siden starten. "Giving shape to ideas", vår merkefilosofi, danner det grunnleggende prinsippet bak alt vi gjør. Vi fortsetter alltid å utvikle oss, og det er derfor vi kaller oss selv en 140 år gammel «oppstartsbedrift».Vi setter ikke regler for oss selv. Vi har våre globale firmaverdier som veileder oss i det daglige arbeidslivet. Bedriftskulturen vår gir mennesker rom til å utvikle seg. For våre kunder og samarbeidspartnere er vi tilgjengelige, åpne, vennlige og trygge. Vi håper det gjør oss unike.