Informasjon fra Konica Minolta


Oppdatering januar 2023

I løpet av de siste månedene har vi jobbet med å forbedre leveringsprosessene våre,
og vi opplever nå at leveringssituasjonen har stabilisert seg, og at vi leverer maskiner og tonere regelmessig til våre kunder.
Takk for tålmodigheten

___________________________________________________________________________

Oppdatering september 2022

Leveringssituasjonen på tonere blir stadig forbedret
I løpet av de siste månedene har vi fokusert på å forbedre produksjons- og leveringsprosessene, noe som har resultert i en betydelig nedgang i våre ordrereserver.

Fra mars til august har vi klart å redusere ordrereserven med 70% og trenden fortsetter. Den verdensomspennende forsyningskjeden er også i bedring ettersom havnene i Kina igjen åpnes opp for containertransport.

Selv om vi ikke er tilbake til normalen ennå, tror vi at leveringssituasjonen vil være stabilisert innen utgangen av året.
 
Ikke nøl med å kontakte oss. Vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe deg.
 
Takk for tålmodigheten.


_____________________________________________
Oppdatering juni 2022

Vi opplever forbedringer i den verdensomspennende logistikksituasjonen, og vi får flere forsendelser gjennom, men dessverre er det en rekke forsyningskjedefaktorer som fortsatt påvirker den generelle tonerleveransen. 

Tonerproduksjonen vår kjører på full kapasitet med maksimal produksjon, og for øyeblikket produserer vi minst 20 % mer enn vanlig på månedsbasis. 

Imidlertid kan den totale ledetiden fra produksjon til levering være opptil 10 uker, siden COVID-19-nedstengingene i Kina kombinert med den pågående krigen i Ukraina forlenger leveringstidene betydelig. 

Det er en mangel på forsendelsescontainerne grunnet lockdown, så vi streber etter å flytte forsendelser over til flyfrakt for å forbedre leveringsflyten. Men med flyfrakt kan vi dessverre ikke oppnå de samme volumene sammenlignet med containerforsendelser. 

Ser vi på den nåværende ordrereserven knyttet til tonere, forventer vi at vi vil være i stand til å oppfylle restordre innen oktober 2022. 

Når det gjelder levering av maskiner og maskinvare, forventer vi å stabilisere leveringssituasjonen innen utgangen av året, og forventer lengre leveringstid i en periode fremover. 

Vi beklager virkelig denne uheldige situasjonen og forsikrer deg om at vi overvåker situasjonen tett på daglig basis. 

Vi setter alle tilgjengelige ressurser til rådighet for å løse denne situasjonen. 
Takk for forståelsen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oppdatering mai 2022

De siste månedene har vi kommet ut med flere oppdateringer vedrørende leveringssituasjonen vår direkte gjennom kommunikasjon med salgs- og serviceavdelingen og direkteutsendelser. Vi har samlet den seneste informasjonen og prognosene, og vi oppsummerer dem her:

Generelt har forstyrrelsene i de internasjonale logistikkprosessene fortsatt stor innvirkning på vår og alle andre virksomheters levering av produkter. Den strenge håndteringen av COVID-19-situasjonen i Kina, i tillegg til virkningene av krigen mellom Ukraina og Russland, har økt leveringstiden og kostnadene for nesten alle bransjer.

Leveransene dekker det månedlige sidevolumet, men det finnes fortsatt restordre på enkelte tonere til svart-hvitt-enheter. Dette forventes løst innen oktober.

Både fabrikkene våre i Tatsuno og Kofu i Japan har gjenopptatt full tonerproduksjon, og vi har arbeidet dag og natt for å levere bestilte produkter og bygge opp lagerbeholdning helt siden vi bygde den nye produksjonslinjen i fabrikkene. Forsendelser av bulktoner til tapperifabrikken i Europa ble tatt opp igjen i oktober 2021 (Kofu-fabrikken) og november (for Tatsuno-fabrikken).

Samlet sett har vi nådd et produksjonsvolum for de fleste A3 og A4 kontormaskiner som dekker det månedlige behovet for toner. Det er imidlertid fortsatt restordre for både A3 og A4 svart-hvitt for Tatsuno-relatert bulktype som påvirker enkelte av enheter i bizhub i-serien (C3350i/C4050i/C3320i og C250i/C300i/C360i/C750i). Vi forventer å ha levert denne restordren innen begynnelsen av årets andre halvdel (oktober), samtidig som vi gjennomfører kontinuerlige analyser av etterspørsel og tilbud, for om nødvendig å justere produksjonsvolumet.

Når det gjelder tonere til produksjonsskrivere, sikter vi mot å dekke månedlig etterspørsel gjennom ytterligere lokale innkjøp av tredjeparts toner og kontinuerlig levering av KM originaltoner. Våre nåværende beregninger tyder på at vi vil dekke den månedlige etterspørselen innen utgangen av 2. kvartal (september). Som et resultat av ulike tiltak på lokalt og sentralt nivå har vi klart å halvere antallet restordre fra oktober 2021.

Optimalisering av påfyllingsprosesser som ytterligere tiltak for fremtiden

Vårt anlegg for tonerpåfylling i Frankrike (BSF) går fortsatt for fullt. En ny produksjonslinje for påfylling har vært operativ siden slutten av april, og i samarbeid med franske fagforeninger har vi nå også satt opp et ekstra skift i helgene. Alle disse tiltakene sikrer at BSF nå er i produksjon 21,5 timer per dag i ukedagene.

Vi arbeider med å utvikle en global påfyllingsprosess som har som mål å optimalisere forsyningen av toner fra et globalt perspektiv. Dette betyr at når behovet for toner minsker i ett lokalt område, vil regionen fylle flasker for andre regioner der etterspørselen kan være høyere.

Et annet tiltak vi vil gjøre for å forbedre prosessene våre basert på erfaringene fra fjoråret, er at vi skal oppdatere produksjonslinjene i Kofu og Tatsuno. Dette vil føre til en økning i tonerproduksjonen med 40 tonn toner per måned (YMC-toner) og 130 tonn per måned (K-toner), et tiltak som representerer en økning på 15–20 %. Vi vil tilpasse tidspunktet for denne endringen nøye, for å sikre at det ikke påvirker den samlede produksjonen negativt.

Globale forhold har fortsatt stor innvirkning på tilgjengeligheten av maskinvare i ukene som kommer, men det forventes forbedringer for enkelte svart-hvitt-kontorprodukter og alle PP-produkter

Leveranser av maskinvare fra fabrikkene våre i Kina og Malaysia påvirkes i like stor grad som de generelle forsinkelsene i den globale leveransekjeden, på grunn av nedstengningene i de sørlige og østlige delene av Kina. I april ble all skips- og flyfrakt fra Øst-Kina innstilt, noe som gir ringvirkninger i månedene som kommer. Gjenopptagelse av produksjonen i Shanghai kan finne sted i slutten av mai, mens produksjonen i Malaysia og Donguang allerede er helt eller delvis gjenopptatt. Denne kan imidlertid bli rammet av ytterligere nedstenginger i Shanghai og problemer med leveranse av deler. Det er imidlertid viktig å understreke at dette utelukkende er antagelser, siden gjenåpningen avhenger av kinesiske myndigheter og deres håndtering av Covid-19-krisen i Kina.

Den gode nyheten er at tilgjengeligheten av noen svart-hvitt kontorprodukter er høyere enn dagens etterspørsel, som betyr at de er tilgjengelige som bestilt. Også når det gjelder PP-produkter – både farge og svart-hvitt – er det mulig å velge mellom forskjellige serier. For A3 og A4 kontormaskiner med farger, har vi dessverre fortsatt et stort etterslep. Som mottiltak planlegger vi å øke produksjonen i de berørte produksjonsanleggene (så snart de får lov til å åpne igjen), samtidig som vi forsøker å bekrefte flyfrakt for snarlige leveranser. På dette tidspunktet kan vi ikke anslå hvordan tilgjengeligheten vil utvikle seg, og vi vil oppdatere situasjonen så snart som mulig.

Vi beklager eventuelle ulemper dette har medført som følge av den globale situasjonen, og vi ønsker å forsikre deg om at vi arbeider med å løse disse problemene så raskt som mulig. Dette både for å komme tilbake til en forutsigbar og pålitelig forsyningskjede, for å oppfylle våre selvpålagte krav om å være din foretrukne leverandør for den intelligente tilkoblede arbeidsplassen i kontorbransjen og som en bidragsyter til dine innovasjoner innenfor kommersiell trykkerivirksomhet.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering desember 2021:


Toner oppdatering - MFP
Konica Minoltas tonerproduksjon er etter planen gjenopptatt ved fabrikkene i Kofu og Tatsuno. Forsyningskjedene er reetablert. Toneren fra fabrikkene i Japan leveres kontinuerlig til Europa og videre til sluttkunder.
Samtidig har Konica Minolta satt i gang en rekke ekstraordinære aktiviteter, som innkjøp av tonere og bedre resirkulering av brukte tonere for å redusere betydningen av den midlertidige produksjonsstansen.
Samlet effekt av tiltakene gjør at det vil være en betydelig bedring i leveringssituasjonen her i i desember.
De siste ukene har det blitt levert mange toner til kunder, og etterslepet er redusert. Konica Minolta har en forventning om at tonerleveransene vil være stabile i fremtiden, og at gjenværende etterslep vil bli avviklet innenfor en kort periode.
Hvis du er i en nødssituasjon og trenger toner, ta kontakt med din salgskonsulent som vil hjelpe deg.


Vi vil fortløpende oppdatere situasjonen når det er noe nytt å melde.

Toneroppdatering - PP/IP
Konica Minoltas tonerproduksjonen er gjenopptatt etter planen ved fabrikkene i Kofu og Tatsuno, og forsyningskjeden til Europa er reetablert.
Samtidig har vi, som vi tidligere har beskrevet, gjennomført en rekke ekstraordinære aktiviteter for å redusere ulempene for våre PP/IP-kunder, bl.a. har vi kjøpt toner fra eksterne leverandører. Vi har akkurat startet med innkjøp av OEM-tonere.
Samlet effekt av tiltakene gjør at det skjer en løpende forbedring i leveringssituasjonen.
De siste ukene har vi levert egne eller OEM-tonere til kunder, og på denne måten har vi klart å møte behovet bedre.
Konica Minolta har en forventning om at tonerleveransene vil være mer stabile i fremtiden.
Hvis du er i en nødssituasjon og mangler toner, ikke nøl med å kontakte din lokale salgskonsulent som vil gjøre alt for å imøtekomme forespørselen din.

Vi vil fortløpende oppdatere situasjonen!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oppdatering november 2021:

Som tidligere informert er Konica Minoltas tonerfabrikk rammet av en eksplosjon i en liten del av produksjonen. Eksplosjonen var av en slik karakter at av sikkerhetsmessige årsaker var det nødvendig å stoppe produksjonen av toner også ved vår fabrikk i Kofu, Japan.
 
Toner til multifunksjonsprintere (kontormaskiner)
Årsaken til eksplosjonen er identifisert, og produksjonen av tonere til våre kontorprintere ble satt i gang 18. oktober. Forsendelsen av tonere i Europa har begynt å komme med fly. Samtidig har en rekke initiativ, som innkjøp av tonere og bedre gjenvinning av brukte tonere, gjort at vi har fått inn flere tonere til våre kunder, noe som kan bidra til å redusere konsekvensene av den midlertidige produksjonsstansen. For å ha tilstrekkelig med tonere, har vi valgt å fylle tonere halvfulle. På den måten er det flere kunder som kan få levert tonere. Den samlede effekten av tiltakene er positiv. Både i uke 43 og uke 44 er det levert flere tonere til kunder og antall restordre er redusert.
 
Tonere til produksjonsprintere
Tatsuno-fabrikken som produsere tonere til produksjonsprintere gjenopptar produksjonen den 8. november 2021. Vi opplever en konstant etterspørsel etter tonere. Vi vil sørger for å redusere antall bestillinger gjennom ulike lokale og globale initiativ, inkludert kjøp av restlager, kjøp av OEM-toner og deling av nordisk lagere. I tillegg har vi begynt å samle inn tonere, hos kunder med større lager enn behov. Det forventes en mer merkbar positiv effekt av disse tiltakene i de kommende ukene. Så snart produksjonen gjenopptas, er det planlagt forsendelser av toner til Europa.
 
Når er vi tilbake til normalen?
Varigheten av forsinkelsen på tonerforsendelsen avhenger av flere av de igangsatte initiativer, og vi vil gjøre alt hva vi kan for å gjenopprette normal tonerlevering til deg. Men en dato for når vi er tilbake til normalen, kan vi dessverre ikke si på nåværende tidspunkt. Vi vil løpende oppdatere situasjonen, når det er noe nytt å fortelle.
Står du akutt og mangler en toner, så kontakt din salgskonsulent, og vi vil deretter se på alternativer for å skaffe en toner til deg.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Påvirkning av eksplosjon ved Konica Minolta Supplies Manufacturing’s Tatsuno

Langenhagen, Tyskland, Oktober 5, 2021

Konica Minolta har blitt rammet av en eksplosjon på en av våre tonerfabrikker i Japan (Tatsuno Factory of Konica Minolta Supplies Manufacturing Co., Ltd.) 12. august 2021. Ingen ble skadet og skader var bare av materiell karakter. Produksjonen er stoppet mens Konica Minolta, Inc. har evaluert årsaken til eksplosjonen i nært samarbeid med lokale brann- og politiavdelinger, samt en ekstern, uavhengig tredjepartsorganisasjon. Det ble bestemt at statisk elektrisitet generert under tørkeprosessen forårsaket en støveksplosjon. Basert på dette vil en ny produksjonsmetode bli introdusert for å eliminere enhver risiko for at gjentakelse av problemet oppstår når produksjonen gjenopptas.

Kofu -anlegget, Konica Minoltas andre tonerfabrikk som også er stengt av forsiktighetshensyn, vil gjenoppta tonerproduksjon ved hjelp av denne nye produksjonsprosessen 18. oktober. Tatsuno -anlegget vil gjenoppta tonerproduksjon ved hjelp av den nye produksjonsprosessen 8. november.

Konsekvensene for våre kunder er mangel på toner, som vi regner med vil bli bedre fra slutten av november.

Konica Minolta beklager oppriktig for virkningen dette har for kunder og partnere, og jobber for fullt og på mange nivåer for å fortsette å forbedre situasjonen.
Vi er i direkte kommunikasjon med våre kunder og partnere og har prioritert kravene deres før vi la ut denne erklæringen.
 

I denne midlertidige perioden med mulige tonerforsinkelser kan du som kunde gjøre følgende:

  • Sørg for at toneren ikke skiftes før patronene er helt tomme
  • Gjennomgå arbeidsplassen dine for å identifisere eventuelle "feilplasserte" tonere.
  • Still inn driverinnstillingene for å skrive ut i "lagringsmodus" og la toneren vare opptil 50% lenger
  • Spar på utskriftene
  • Ikke gå til innkjøp av flere tonere enn du trenger.
  • Send flere utskrifter til andre enheter, for eksempel Brother -modeller

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oppdatering juli 2021:

Dessverre er Konica Minolta, i likhet med andre leverandører, fortsatt påvirket av den globale mangelen på mikrochips og forbruksforhold.
Vi har gjort en grundig studie av hvordan vi vil bli påvirket av dagens situasjon. Nedenfor finner du et sammendrag av hva vi fant.
 
Maskiner:
Våre fabrikker og leverandører forbedrer produktiviteten. COVID-19 og vaksinesituasjonen i Asia er imidlertid fortsatt en enorm risikofaktor, ettersom vi er avhengige av leverandører og partnere utenfor Konica Minoltas kontroll.

Derfor kan vi for øyeblikket ikke angi en spesifikk leveringsdato. Vi kan bare anslå at det er en risiko for at levering kan være mer enn 2 måneder forsinket.

Du kan imidlertid være trygg på at vi vil informere deg så snart vi kan angi en spesifikk leveringsdato.
 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verdensomspennende mangel på mikrochips kan bety lengere leveringstider


Ballerup, 3. juni 2021
 
Til rette vedkommende
 
Konica Minoltas produksjon av multifunksjonsskrivere, skrivere og andre produkter med mikrobrikker er berørt av den globale mangelen på mikrobrikker. 
 
Det betyr at det ikke kan produseres det antall enheter som normalt produseres for å dekke etterspørselen. Rent praktisk betyr dette at det kan oppstå situasjoner med lengre leveringstider.
 
Årsaken til den globale mangelen på mikrobrikker er sammensatt og skyldes en rekke sammentreff som ikke kunne forutses, og som er utenfor partneres kontroll. Vedlagt følger en kortfattet beskrivelse av de viktigste årsakene til den globale mangelen på mikrobrikker. Det skyldtes bl.a. covid-19, handelskrigen mellom Kina og USA, ekstreme værforhold og brann i produksjonsanlegg.
 
Konica Minolta globalt gjør hva som er mulig for å dempe konsekvensene av lavere produksjon, men ser seg dessverre nødt til å orientere om at det kan oppstå lengre leveringstider i en periode på grunn av denne force majeure-situasjonen.
 
Konica Minolta forventer at denne situasjonen avhjelpes i løpet av noen måneder, men fordi årsaken til den globale mangelen på mikrobrikker er utenfor vår innflytelse, kan vi ikke si nøyaktig når situasjonen normaliseres og hvor stort omfanget blir. Vi anbefaler at du holder deg orientert på Konica Minoltas hjemmeside www.konicaminolta.no, som oppdateres løpende.
 
 
Vennlig hilsen
Kristian Dyrbye Øhrstrøm
Nordic Head of Legal & Compliance
Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s