Dispatcher Paragon - sikker print-løsning

Dispatcher Paragon: Få full kontroll på sikkerheten og printkostnadene dine!


Dispatcher Paragon print-tjeneste: Få full kontroll på sikkerheten og printkostnadene dine!


Dispatcher Paragon er en intuitiv og innholdsrik sikker print-løsning som gir utvidet sikkerhet ved printeren og nekter tilgang til uatoriserte brukere. Med følg meg-print muligheten gjør løsningen det enkelt og fleksibelt for brukerne i printhverdagen, da en kan hente ut sin print på den printeren en ønsker. 

I dag streber alle organisasjoner – uansett størrelse og sektor – etter å holde kostnadene nede og under kontroll. En av forutsetningene er å ha nøyaktig oversikt over alle printtjenester slik at tilknyttede printkostnader kan sendes tilbake til riktige team, avdelinger og individuelle brukere når det lar seg gjøre. Med Dispatcher Paragon tilbyr Konica Minolta det perfekte programmet til dette formålet.
Dispatcher Paragon har nylig mottatt BLI-Award


Verdens ledende uavhengige evaluator av programvare for software, multifunksjonelle printere og tjenester, Keypoint Intelligence, mener at "Konica Minolta Dispatcher Paragon leveres med alt du trenger for å ta kontroll over utskriftsmiljøet ditt."

Overbevisende faktorer:

Sporingsfunksjoner i sanntid og omfattende rapporteringsfunksjoner som gjør det mulig for bedrifter å få en klar oversikt over all utskrift, skanning og kopiering
Tilgangskontroll og sikker-utskrift forhindrer uautorisert bruk og beskytter sensitiv informasjon på printer.
Innebygd betalingssystem, tilpassbare prisstrukturer, støtte for leverandøragnostiske enheter og robuste budsjetterings- og kvoteverktøy.

Til rapport

Dispatcher Paragon-arbeidsflyt

Budsjett- og kvoteadministrering

Budsjett- og kvoteadministrering
 • Enkel budsjettilordning: Administratoren kan tilordne individuelle budsjetter til ulike brukere, noe som gjør det mulig å begrense printaktivitetene til bestemte brukere for å holde print-, kopierings-, skannings- og fakskostnadene nede.
 • Regelmessig budsjettnullstilling: Budsjettene som er tilordnet individuelle brukere og brukergrupper, administreres best via automatisk nullstilling eller påfylling med satte intervaller. Dette avløser administratoren fra denne oppgaven. Det er fremdeles mulig å nullstille og endre budsjetter eller kvoter manuelt, noe som gir deg flere unntaksvise/enkeltstående printjobber.
 • Betalingssystem: Dispatcher Paragon tilbyr ulike praktiske alternativer for påfylling av brukerkontoer:
  • Kontantpåfylling: En person samler inn penger fra brukeren, som han/hun deretter fyller på brukerkontoen via Dispatcher Paragon Cash Desk Management-programmet.
  • Selvbetjent påfylling: Brukere kan betale penger (mynter og sedler) direkte inn på kontoen sin via en betalingsmaskin.
  • Kredittkortpåfylling: via PayPal eller DIBS

Sentral bruker- og rolleadministrering

Sentral bruker- og rolleadministrering
 • Sentralisert brukeradministrering: Individuelle brukertilgangsrettigheter for kopierings-, printing-, skanning- og faksfunksjoner til multifunksjonsprinterne kan administreres sentralt på en enkel og praktisk måte.
 • Brukertilgangsroller: Administratoren kan gi brukerne ulike nivåer av printertilgang og printerfunksjoner. Nivåene kan enkelt administreres ved å opprette tilsvarende brukerroller.
 • Sentralisert godkjenningsadministrering: Brukerpåloggingstyper for printeren inkluderer kortgodkjenning, brukerreferanser og PIN-godkjenning. Administratoren fastslår hvilken type brukerautentisering som skal være aktiv.

Kostnadstilordning og tilbakeføring av kostnader

Kostnadstilordning og tilbakeføring av kostnader
 • Printregnskap og monitorering: For å forenkle sammendraget av printhistorikk kan alle printaktiviteter på nettverket spores i sanntid. Den innebygde terminalen til Dispatcher Paragon gir detaljerte regnskap av kopiering, skanning og faks (også mulig via eksterne terminaler).
 • Fleksibel kostnadsfordeling: Administratoren kan tilordne brukere til bestemte kostnadssentre. En annen mulighet er at hver av brukerne individuelt kan velge riktig kostnadssenter eller prosjekt før de printer.
 • Individuell prisberegning: Forskjellige enheter, kostnadssentre og brukere kan tilordnes individuelle prislister. Derfor er det selv i en heterogen printinfrastruktur mulig å beregne printkostnader nøyaktig.
 • Sporing av tredjepartsenheter: Sporing av printjobber kan dekke hele bedriftens printinfrastruktur. Dvs. at det også er mulig for printere som ikke er Konica Minolta.

Detaljert utdata- og kostnadsrapportering

Detaljert utdata- og kostnadsrapportering
 • Nettrapporter: Enkel oppretting av detaljerte rapporter som dekker alle aktiviteter for enkeltbrukere eller brukergrupper. Dette forenkler overvåkingen av kostnader på en daglig, ukentlig og månedlig basis eller over lengre perioder.
 • Administreringsrapporter: Automatisk samt behovsbetinget sammendrag av slike rapporter for å gi selskapets administrasjon omfattende oversikter over hele printmiljøet i et strukturert og brukervennlig oppsett.
 • Eksport av rapporter: Eksport av rapporter i ulike formater for å forenkle og få raskere deling av oversikter.
 • Automatisert rapportering: Tidsplanfunksjon som genererer rapporter automatisk ved satte intervaller (månedlig, kvartalsvis eller årlig), for en enda mer omfattende oversikt.

Se brosjyre for mer informasjon

Last ned brosjyre

se også

se også

Vi har GDPR-vaksinen!

God beskyttelse mot personvern-rot i bedriften din.

Det finnes et enkelt system som gjør virksomheter nærmest immune mot dårlig kontroll på alle personnavn, personnumre, telefonnumre, e-postadresser, bankkontonummer og IP-adresser. En «GDPR-vaksine» som vil beskytte bedriften mot represalier fra Datatilsynet! DokoniFIND Insight inneholder fire enkle og sunne ingredienser. 
 

TIL VAKSINEN

Related software

Related software

Send en melding

Send en melding
Required form 'SoftwareContactForm' does not exist.

Tekstfelt med * må fylles ut!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings