Konica Minolta

OM OSS


Konica Minolta Business Solution Norway er en komplet partner innen IT og digitalisering. Målet er å gjøre IT enklere for norske bedrifter. Resultatet er konkurransedyktige og kostnadseffektive kunder. Selskapet tilbyr i tillegg multifunksjonelle printere til kontoret, og digitaltrykk maskiner til grafisk bransje. Konica Minolta Norge er en del av et verdensomspennende høyteknologisk selskap med flere enn 31.000 ansatte. I Norge teller selskapet rundt 150 medarbeidere fordelt over hele Norge, i tillegg til en rekke forhandler. 


Ønsker du enklere IT?

En arbeidsdag der IT går av seg selv, - sikkert, trygt og effektivt? Bedrifter står i dag ovenfor en del IT- utfordringer hvor Konica Minolta kan hjelpe. Kanskje ønsker du å redusere kostnader samtidig som du vil at bedriftens dokumenter skal håndteres digitalt, - på en trygg og effektiv måte? Eller drømmer du om IT-systemer og - plattformer som fungerer som en IT-avdeling? Som tar seg av alt av IT i bedriften din slik at du kan fokusere på andre ting. Som å utvikle kjernevirksomheten eller dra hjem tidligere en fredag. Det er opp til deg! Vi hjelper deg i alle fall med å gjøre IT enklere. Vi er din IT-partner, og leverer alt fra IT- systemer, digitale dokumentsystemer, multifunksjonelle printere og store trykkerimaskiner. 


Service "på huset"


Unikt for Konica Minolta Norge er at vi har vår egen service- og supportorganisasjon som sørger for at du får rask support og hjelp når du trenger det. For oss er kundetilfredshet nøkkelfaktoren i vår virksomhet.
 

Er du opptatt av miljø og bærekraft?


Konica Minolta er blant de 100 mest bærekraftige selskapene i verden. Vi har fokus på miljø og bærekraft i hele vår organisasjon. I 2020 ble vårt hovedkontor nok en gang sertifisert som Miljøfyrtårn. Selskapet rangerer høyt på de fleste  internasjonale kåringer når det gjelder bærekraftighet og miljøfokus. (Les mer om Konica Minoltas miljøfokus på våre miljøsider).

Vi er stolte av at våre produkter, tjenester og gode serviceapparat har sørget for at vi har en dominerende markedsposisjon i Norge så vel som internasjonalt. 

Jeg vil takke våre kunder, nye og eksisterende, for at dere velger Konica Minolta som leverandør og partner. 


Med vennlig hilsen

Bjørn Morten Stenslie
Adm. direktør
Konica Minolta Business Solutions Norway AS
 


Ledelsen i Konica Minolta Business Solutions Norway AS


Bjørn Morten Stenslie adm. direktør
Ola Løvaas økonomidirektør
Rolf Gunnar Solhaug direktør for marked, teknologi og forretningsutvikling
Hanne Kristoffersen HR-direktør
Therese Holm Braathen service direktør 
Per Sørberg ITS direktør/Head of MCS Cluster Nordic
Arve Uggedal, Salgsdirektør