Produksjon og industrielt trykk, trender 2024

Langenhagen, Germany | 20 desember 2023

Fremgangen inden for digital print vil være ustoppelig

Vi er overbeviste om, at selv om eksperter forudser et relativt lille fald i det samlede salg af printudstyr i de næste fem år, så vil digital print fortsætte ufortrødent.


Ifølge Smithers² vil det globale marked for printudstyr - til en værdi af 16,8 milliarder dollars sidste år - vise et meget lille fald til 16,4 milliarder dollars i 2028. 

Egen graf basert på Smithers: The Future of Global Print Markets to 2028 

 


   
¹ Smithers: The Future of Global Print Equipment Markets to 2028, Executive Summary, Page xxiii
² Smithers, The Future of Global Print Equipment Markets to 2028. Introduction, Market overview – printing equipment markets, 2018–28, page 9 
³ Smithers: The Future of Global Print Equipment Markets to 2028, Executive Summary, Page xxiii 
⁴ Smithers: The Future of Global Print Equipment Markets to 2028, Market Overview, Page 10 
⁵ Smithers: The Future of Global Print Equipment Markets to 2028, Market Overview, Page 23
⁶ European Commission website, Environment section, Deforestation-free products. 
⁷ IDC FutureScape: Worldwide Imaging, Printing, and Document Solutions 2024 Predictions
⁸ Infosource
⁹  Konica Minolta, See the Potential Blog: Hire young talent – and train them yourself!  

Kontakt oss

Kontakt oss

Silke Ehmann-Cotichini

Team Manager Brand Positioning & Architecture, Content Strategy & Development

Corporate Communications International Marketing Division

Silke.Ehmann-Cotichini@konicaminolta.eu

+49 (0) 511 7404-5604