Etiketter og emballasje, trender 2024

Langenhagen, Germany | 19 desember 2023

Behovet for økt automatisering og innovative end-to-end-økosystemer vil fortsette å stå høyt på agendaen og være en viktig drivkraft for bransjeaktører som foredlere, merkevareeiere og leverandører.

Økt fokus på komplette produksjonsflyter for emballasje og merking bidrar også til at foredlere må tenke nytt i en verden av nye muligheter.


Kravene til merking og emballasje blir stadig mer komplekse i takt med at kravene til data, samsvar og regelverk øker, og forsyningskjeden blir stadig mer avhengig av merking som en viktig kilde til sporbarhet.Egen graf basert på Smithers: The future of global print markets to 2028 


  
¹ Smithers, The Future of Global Print Equipment Markets to 2028. Market overview, – printing equipment markets, 2018–28, page 19
² 2 Smithers, The Impact on Changing Run Lengths in Packaging and Labels to 2027, page 146
³ Report & Analysis: The European Narrow Web Market, Finat Radar 21, Q3, page 4
⁴ Case Study: How Supply Chain Risk and Resilience Can Deliver Competitive Advantage, published June 2023
⁵ Konica Minolta, See the Potential Blog: Hire young talent – and train them yourself!  
 

Kontakt oss

Kontakt oss

Silke Ehmann-Cotichini

Team Manager Brand Positioning & Architecture, Content Strategy & Development

Corporate Communications International Marketing Division

Silke.Ehmann-Cotichini@konicaminolta.eu

+49 (0) 511 7404-5604