Komplett IT- leverandør til Godhavn

logo godhav

Komplett IT- leverandør til Godhavn

Komplett IT- leverandør til Godhavn

Flere og flere bedrifter velger èn partner for all IT

 Små- og mellomstore bedrifter ønsker nå ett kontaktpunkt og en leverandør av IT-tjenester, for en enklere IT-hverdag. Dette gjaldt også for Godhavn i Trondheim. 


quotation marks

For Godhavn er det viktig å ha kun en partner å forholde seg til, og som håndterer vårt IT miljø uten at vi blir sendt mellom forskjellige leverandører.

Øyvind Estenstad

Daglig leder i Godhavn

Flere og flere bedrifter velger èn partner for all IT

Flere og flere bedrifter velger èn partner for all IT

I mai 2020 fikk Konica Minolta muligheten til å levere en komplett og sikker skyløsning, Hydracloud, til eiendomsutvikleren. HydraCloud ligger på anerkjente, sikre datasentre i Norge. Å flytte infrastrukturen til skyen fører til at Godhavn slipper utfordringen med å drive og holde sin eksisterende IT-infrastruktur oppdatert for å unngå nedetid og negativ virksomhetspåvirkning.


Øyvind Estenstad, daglig leder i Godhavn:


 - For Godhavn er det viktig å ha kun en partner å forholde seg til, og som håndterer vårt  IT miljø uten at vi blir sendt mellom forskjellige leverandører. Konica Minolta fikk derfor muligheten til å levere en komplett løsning for digitalisering for dokumenthåndtering levert fra skyplattform med servere og lagring, backup, drift og support. I tillegg leveres bl.a. sikkert nettverk, O365, arbeidsstasjoner, møterom, Pc-pakke, multifunksjonsprintere forteller Øyvind Estenstad. 


Per Sørberg, ITS-direktør i Konica Minolta er svært stolt over avtalen: 

- Vi i Konica Minolta jobber daglig for å levere enklere IT til norske bedrifter og hjelpe og støtte våre kunder i deres digitale modenhet. Vi ser at flere og flere små- og mellomstore bedrifter ønsker ett kontaktpunkt og en leverandør av IT-tjenester, for en enklere IT-hverdag. Den nye normalen fremover vil øke behovet for en mer tilkoblet og digital arbeidsplass - en som muliggjør ekstern tilgang til forretningskritiske arbeidsflyter og data til enhver tid. Godhavn er en samarbeidspartner som er svært forberedt på denne transformasjonsprosessen og vi er en stolt IT-partner i denne prosessen.
På bildet: Per Sørberg og Ståle Olsen, Konica Minolta og Vegard Stengel og Øyvind Estenstad, Godhavn.

Fra print- til ASP-leverandør

Fra print- til ASP-leverandør

Etter hvert fikk Konica Minolta gleden av å overta ASP-leverandør ansvaret for Godhavn med KMsky AiO 365. Løsningen konfigureres, monitoreres, driftes og supporteres av Konica Minolta. Kunden får ett kontaktpunkt å forholde seg til for alt innen IT. Løsningen er fullstendig skybasert og gir Godhavn alle nødvendige IT-løsninger uten fysisk infrastruktur, store investeringskostnader eller reinvesteringskostnader etter endt garanti.


- KMsky  AiO 365 er den perfekte inngangen til skyen for både etablerte og nystartede firmaer i SMB-markedet, forklarer Konica Minoltas digitaliseringsekspert Thomas Grønlie.

Mange dokumenter

Mange dokumenter

Godhavn i Trondheim som har suksess innen eiendomsutvikling, helt fra idé til ferdig prosjekt. Bedriften har i over 40 år drevet med prosjektutvikling og prosjektadministrasjon. Effektiv håndtering av dokumenter og filer i forbindelse med prosjekter er derfor essensielt for Godhavn. De gikk derfor til anskaffelse av et digitalt dokumentsystem for å løse utfordringene med dokumenthåndteringen i bedriften.


Ståle Olsen, salgskonsulent IT i Konica Minolta, forklarer: - I likhet med mange norske virksomheter , hadde Godhavn et behov for å forbedre dokumentflyten, spesielt i forbindelse med prosjekt. Dokumenter knyttet til prosjekt var lagret på forskjellige områder som filserver, Outlook og papir, og det ble problematisk å dele dokumenter, og få en totaloversikt over alle relevante dokumenter i saksbehandlingen. I tillegg medførte måten dokumenter ble lagret på i filserver, dupliseringer og unødvendig diskplass.


Løsningen ble det digitale dokumentsystemet M-files, en plattform for håndtering av filer og dokumenter. Du får tilgang til alle dokumenter du trenger for å jobbe effektivt, og muligheten til å håndtere dokumenter og informasjon på en riktig og sikker måte, - også når du ikke jobber på kontoret.


Related success stories

Related success stories

Jeg ønsker å bli kontaktet