Miljøtiltak i Norge

ISO14001 og ISO9001

Konica Minolta internasjonalt benytter ISO standarden som styringssystem for kvalitets og miljøarbeid. Alle våre fabrikker samt vårt hovedkontor i Europa er sertifisert etter ISO9001 og ISO14001 standarden. Konica Minolta i Norge er også sertifisert etter ISO 14001:2015 og 9001:2015 standardene, noe som gir en helhetlig sertifisering av  vår leveransekjede til Norge.
 

Kildesortering og gjenvinning

Selskapets andre satsningsområder inkluderer blant annet kildesortering, hvor vi er medlemmer av bransjeorganisasjonen NORSIRK.
Når brukte Konica Minolta-produkter blir levert til gjenvinning til NORSIRK, blir de tatt hånd om av erfarne gjenvinnere som demonterer produktene, og sorterer delene for videre bearbeiding og materialgjenvinning. Konica Minolta kan vise til en faktisk målt resirkuleringsgrad på våre maskiner på 98,2% (basert på vekt), (kilde Konica Minolta environmental report).


Siden selskapets maskiner innehar Blue Angel-sertifikater, betyr det at komponenter er merket for gjenvinning. Alle plastkomponenter er merket ihht. DIN-normen, noe som sikrer korrekt kildesortering ved gjenvinning. Komponenter som tekniker benytter vil tas i retur av tekniker. Konica Minolta sender disse delene til NORSIRK for gjenvinning.

                            

Forbruksartikler til multifunksjons skrivere

Konica Minolta etterstreber å tilby den mest miljøriktige kasseringsmetoden for våre brukte rekvisita og deler. Selskapet har også endret sine servicerutiner, og en del forbruksartikler som tidligere var kundebytte, byttes nå ut av våre teknikere. Dette er gjort for at brukte deler, komponenter og forbruksartikler tas med tilbake for kildesortering og korrekt kassering.

For mer miljøinformasjon om kassering av forbruksartikler til våre multifunksjonelle skrivere, se mer informasjon her.
                                                                            
Untitled-1.png

Av tiltak som har blitt iverksatt som vil ha en direkte konsekvens på å forbedre selskapets miljømessige fotavtrykk er som følger


Bruk av nettmøter
Et tiltak som gir klimagevinst er bruk av nettmøter. Dette for å begrense reisevirksomhet og ikke minst rasjonalisere tidsforbruk i forbindelse med møtevirksomhet.

Innkjøp av miljøvennlige tjenestebiler
Biltransport i forbindelse med kundebesøk står for den største delen av selskapets samlede utslipp av CO2. Tjenestebilene Konica Minolta benytter er valgt ut fra at de skal være de mest miljøvennlige. Dette bidrar til en reduksjon av CO2 utslipp. Vi jobber med en målsetning om størst mulig andel elektrifisering av våre tjenestebiler i regioner hvor dette er praktisk mulig og hensiktsmessig.  

Drivstoff-forbruk og reiseplanlegging
Konica Minolta har innført bransjeledende verktøy for reiseplanlegging av servicebesøk for å ha en mest mulig effektiv reiserute for våre serviceteknikere.

Bruk av fjerndiagnoseverktøy reduserer kundebesøk
Konica Minolta benytter fjerndiagnoseverktøy for å redusere antall  kundebesøk. Produktene støtter avanserte fjerndiagnseverktøy som supportorganisasjonen tar i bruk for hurtig å avklare feil og oppgradere produktene.

Transport og lager
Konica Minolta benytter båttransport gjennom hele distribusjonen fra fabrikk til Norge. For å bedre selskapets logistikkhåndtering, er lagerfunksjonen i Norge outsourcet til en miljøsertifisert 3. part. (ihht ISO 9001 og ISO 14001).

Organisasjonens kompetanse på miljø og sikkerhet
En viktig del av miljøarbeidet er opplæring av ansatte. Gjennomføring av dette er som en del av de løpende aktiviteter vi gjør, samt omfattende risikoanalyser og etablerte tiltaksplaner i forhold til helse, miljø og sikkerhet gjennomføres.


 

Dette gjør vi for å redusere plast

Her er 5 ting vi gjør for å redusere plastforbruket.

I følge en studie av WWF inntar vi cirka 5 gram microplast hver uke, noe som tilsvarer et helt kredittkort. Et ganske foruroligende fakta, som forsterker vårt ønske og mål om å gjøre noe med vårt plastforbruk i Konica Minolta.

5 ting vi gjør
miljø hovedside

Kontakt

Send en melding om du lurer på noe rundt vårt miljøarbeid

SEND E-POST