Vårt ansvar

 

Det er Konica Minoltas oppgave å skape nye verdier for en bærekraftig verden

 

Konica Minolta har en klar forpliktelse til bærekraft med sin bedriftsfilosofi "The Creation of New Value". Dette betyr at selskapet ikke bare skaper økonomisk verdi, men også sosial verdi gjennom innovasjon - for virksomheten og menneskene - og til slutt for en bærekraftig verden.


Sustainable Development Goals (SDGs): Verdens beste plan for å bygge en bedre verden for mennesker og planeten vår.

 

Konica Minoltas bærekraftige strategi innebærer jakten på bærekraftige utviklingsmål (SDGs). De 17 bærekraftsmålene fra De forente nasjoner er verdens beste plan for å bygge en bedre verden for mennesker og planeten innen 2030. De adresserer de globale utfordringene vi står overfor, som f.eks. fattigdom, ulikhet, klima, biologisk mangfold, fred og rettferdighet.



 









 

Konica Minolta Europe gjennomførte en grundig analyse av de 17 SDG-ene for å optimalisere bærekraften til deres aktiviteter, spesielt på europeisk nivå. Som et resultat ble seks spesielle mål fokusert på:

 

 
Climate-Action-(4).png
Responsible-Production-and-Consumption-(4).png
Gender-Equality-(3).jpg
Decent-Work-and-Economic-Growth-(5).png
e-sdg-goals-icons-individual-rgb-17-600x600-(3).png
Quality-Education-(3).png

Bekjempelse av globale klimaendringer: Hvordan Konica Minolta forfølger SDG-ene

Klimaendringer er en av de nærmeste globale bekymringene. Med de 17 bærekraftsmålene har FN utviklet en global helhetsstrategi for å overvinne dette. SDG-ene er et bredt rammeverk med definerte mål som takler problemer på miljømessig og sosialt nivå. Som en del av deres bærekraftsstrategi forfølger Konica Minolta SDGene.

Med Eco Vision 2050 legger Konica Minolta spesiell vekt på CO2-reduksjon, resirkulering og biologisk mangfold


 

Eco Vision 2050 er Konica Minoltas langsiktige plan for å oppnå en bærekraftig fremtid. Den består av tre hovedmål:


En reduksjon på 80% i CO2-utslipp gjennom produktets livssyklus innen 2050 sammenlignet med finansnivået i 2005

 
 

For å fremme resirkulering og effektiv bruk av jordens begrensede ressurser.


 



Arbeid for å fremme restaurering og bevaring av biologisk mangfold.

 

 

Lær mer om Konica Minoltas Eco Vision 2050 i CSR-rapporten:


 

CSR-relaterte organisasjoner der Konica Minolta deltar eller er undertegner:
 


Vår overholdelse av europeiske forskrifter


Videre er Konica Minolta i samsvar med europeiske lover og regler som gjelder for sin virksomhet:

 

Modern Slavery Act:

I henhold til United Kingdom Modern Slavery Act 2015 og California Transparency in Supply Chain Act fra 2010, uttaler Konica Minolta at de har tatt tiltak for å sikre at slaveri og menneskehandel ikke finner sted i noen av dens forsyningskjeder og i noen del av virksomheten. Mer informasjon i åpenhetserklæringen.



 

Avfall elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE):

Konica Minolta er i samsvar med EU-direktivet WEEE og har vedtatt tiltak for avhending av avfall elektrisk og elektronisk utstyr i Europa.


 

Registrering, evaluering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH):

Konica Minolta er i samsvar med EUs regelverk REACH som krever registrering og håndtering av alle kjemiske stoffer som brukes i virksomheter i samsvar med deres bruksbetingelser for å sikre sikker vurdering av kjemiske stoffer.



 

Sirkulær økonomipakke:

Pakken med sirkulær økonomi er et sett med tiltak for å stimulere Europas overgang mot sirkulær økonomi, øke global konkurranseevne, fremme bærekraftig økonomisk vekst og generere nye arbeidsplasser. Konica Minolta tar tiltak for å støtte oppnåelsen av det europeiske målet for sirkulær økonomi.



 

European Voluntary Agreement for Printers (EVAP):

Den europeiske frivillige avtalen for skrivere etablerer et sett med mål som skal oppfylles for alle produkter som selges på EU-markedet. Krav til energieffektivitet og tosidig tilgjengelighet må oppfylles av minst 90% av solgte produkter. Avtalen har også som mål å redusere miljøavtrykket til bildebehandlingsutstyr - både ved design og ved å hjelpe kundene med å ta informerte valg under kjøp og bruk av utstyret. Den ble etablert i 2011. Konica Minolta har undertegnet denne avtalen.

Begrensning av visse farlige stoffer (RoHS):

Konica Minolta er i samsvar med EU-direktivet RoHS som begrenser (med unntak) bruk av seks farlige materialer ved produksjon av forskjellige typer elektronisk og elektrisk utstyr.


 

Miljødesigndirektiv:

Konica Minolta er i samsvar med det relevante EU-direktivet for miljøvennlig design som gir konsistente regler som gjelder hele EU for å forbedre miljøytelsen til produkter.



 

Batteridirektivet:

Konica Minolta er i samsvar med EUs batteridirektiv som regulerer produksjon og avhending av batterier i EU med sikte på å forbedre miljøytelsen til batterier og akkumulatorer.



 

Antitrustlov:

Konica Minolta tar skritt for å overholde antitrustlovene og gir utdanning tilpasset lovene og forretningsmiljøene i hver region.


 

Sertifisert i henhold til internasjonale standarder: Konica Minoltas Environmental Management System (EMS)

Konica Minolta Europe's Environmental Management System (EMS) er sertifisert i henhold til den internasjonale standarden ISO 14001: 2015. Den ble etablert i juni 2017. EMS er selskapets system og database som integrerer prosedyrer og prosesser for opplæring av personell, overvåking, oppsummering og rapportering av spesialisert miljøprestasjonsinformasjon for Konica Minoltas interne og eksterne interessenter. Også de europeiske datterselskapene Italia, Portugal, Spania, Danmark, Sverige, Bulgaria, Nederland og Storbritannia samt alle Konica Minolta-fabrikker har sertifikatet ISO 14001: 2015.


Reduser miljøpåvirkningen gjennom hele produktets livssyklus og i forsyningskjeden.

Konica Minolta er forpliktet til å redusere miljøpåvirkningen gjennom hele produktets livssyklus, fra planlegging og utvikling til anskaffelse og produksjon, distribusjon, salg og service, innsamling og gjenvinning. Alle trinn i produktets livssyklus blir nøye overvåket ved hjelp av analyser av generell tilførsel og produksjon, energieffektivitet, ressurseffektivitet, gjenvinning og forebygging av avfall, og er i samsvar med alle relevante miljø- og sikkerhetsforskrifter.

Konica Minolta er ikke bare forpliktet til å oppfylle sitt ansvar direkte, når det gjelder egne produkter og tjenester 'umiddelbar miljøpåvirkning. Det er også forpliktet til bærekraft langs forsyningskjeden, basert på tillitsforhold til leverandørene. Konica Minolta krever at forretningspartnerne vurderer arbeidsspørsmål (menneskerettigheter), etikk, miljø, sikkerhet og helse i sin virksomhet. Selskapet tar også skritt for å løse konfliktmineralsaker, ved å søke å forhindre brudd på menneskerettighetene i konfliktområder som mineralressurser som brukes i produktene hentes fra.

 

Nedlastninger


Ekstern anerkjennelse 

 

Konica Minolta har også blitt hyllet internasjonalt av eksterne parter for sin forpliktelse til bærekraft.

Inkludering i fremtredende investeringsindekser:





Oktober 2019: Inkludert i Dow Jones Sustainability World Index fortløpende i 8 år




September 2019: Inkludert i FTSE4Good Index sammenhengende siden 2003, og FTSE Blossom Japan Index siden etableringen i 2017

September 2019: Included in consecutive MSCI ESG Leaders indices since 2010



Januar 2018: Inkludert i Morningstar Socially Responsible Investment Index

Evalueringer fra internasjonale CSR-vurderingsbyråer:


 

 

Januar 2020: Oppført blant “2020 Global 100 mest bærekraftige selskaper i verden”

Les mer her

 







Februar 2019: Rangert gullklasse 2019 for bærekraftig virksomhet av RobecoSAM

 

Desember 2018: Gullnivå anerkjennelsesmedalje i EcoVadis 2018 bærekraftsvurderinger





Juni 2019: Valgt for investeringsunivers av Ethibel Pioneer og Ethibel Excellence




Juli 2018: Prime Status av den tyskbaserte ISS-oekom (tidligere oekom research AG)




Oktober 2017: Valgt som et Climate A List-selskap, høyeste vurdering av CDP

Dokumentasjon:

Konica Minolta setter industristandard innen miljøvern over hele verden

Konica Minolta setter industristandarder over hele verden innen miljøvern. Selskapets sertifisering går faktisk lenger enn det som kreves i mange tilfeller - som det fremgår av merkesertifisering.

Denne dokumentasjonen inkluderer:

 • Blue Angel: Konica Minolta-systemer var verdens første laserbaserte kopimaskinsystemer som noensinne ble tildelt denne sertifiseringen, i 1992. Nesten alle kontorapparater som for tiden selges i Tyskland, bærer nå denne etiketten. Alle enheter som selges utenfor Tyskland, oppfyller kravene i denne strenge tyske etiketten.

   

 
 
 • ECO LEAF: Konica Minolta leverer miljøpåvirkningsdata knyttet til kontorutstyr gjennom
  ECO LEAF. ECO LEAF er en japansk etikett som gir informasjon om miljøpåvirkningen av et produkt, basert på kvantitativ måling av miljøytelsen gjennom hele produktets livssyklus, fra anskaffelse av råvarer til produksjon, salg, bruk, avhending og gjenvinning.

 

 • Deinking: Fjerning av toner papir er avgjørende for produksjon av resirkulert papir. Dette garanteres med Konica Minoltas Simitri® HD-toner, som oppnådde toppresultater i INGEDE-avflekningstesten.

   

 

 • Seawater resistance: 
  Den britiske standarden foretikett og for fargestoffer sørger for at avtrykk vil overleve i en viss periode med havvann.

   

 TÜV Rheinland logo
 • Måthåndtering:  Takket vær de miljøvennlige egenskapene til  Simitri toner, har TÜV Rhineland anerkjent det som 100% ufarlig når det er i kontakt med mat. Denne matsikkerhetssertifiseringen skaper nye muligheter for bruk, inkludert matemballasje og utskrift av matetiketter.

 

 • Dokumentets ektehet av PTS:   En ordinans for advokater og notarier i Tyskland (DONot), § 29, som gir rammene for å gjøre manipulering av utskrifter umulige. Dokumenter skal være veldig fine og detaljerte. Hvert forsøk på å endre innholdet på utskriftene må også være synlig. Flertallet av Konica Minoltas enheter er i stand til å oppfylle disse kriteriene.

 

Ta kontakt...

...med vært bærekraft-team!

Send E-post

Ta kontakt! :)

Find out more about our sustainability approach:

Meet social responsibilities and contribute to broader society: Our ethical guard rails

Besides Konica Minolta’s mission and Eco Vision 2050, its sustainability activities are guided by its Charter of Corporate Behavior. The company explicitly commits to responsibility not only to achieve growth, but also to meet its social responsibilities and contribute to broader society that includes not only Konica Minolta’s customers, investors and employees but also local residents, the publicity, socially disadvantaged people and marginalised groups. Konica Minolta is committed to act in compliance with international social norms such as the United Nations Global Compact and the Universal Declaration of Human Rights. 

 

Our environmental-related activities are guided by our Environmental Policy

Konica Minolta has defined a set of key environmental management principles, which are fixed in its European Environmental Policy. The policy is in accordance with the Charter of Corporate Behavior and the Corporate Philosophy.  
 


Our adherence to global principles, charters & norms

Konica Minolta observes international principles, charters and norms as well as participates and is signatory to voluntary global organisations.

CSR-related principles, charters and norms that Konica Minolta endorses or observes: