Sirkulær økonomi

 

 


Tjenester for å resirkulere brukte varer og gi dem et nytt formål

 
Avhendingsprogrammer

Konica Minolta har innsamlings- og resirkuleringsprogrammer som er skreddersydde for bestemte land, markedene deres og lovbestemte krav. Konica Minoltas nasjonale driftsselskaper utfører individuelle løsninger for innsamling og resirkulering av forbruksmateriell.


I Europa har selskapet tatt i bruk tiltak i samsvar med EU-direktivet om kassering av elektrisk og elektronisk avfall (WEEE II). 

For våre B2B kunder tilbyr vi et retur og resirkuleringsprogram i form av en miljøavtale, ønsker du å vite mer om hvordan din bedrift kan delta i dette sirkulære programmet kan du lese mer her: 
Clean planet retur og resirkuleringsavtale

I tillegg benytter Konica Minolta et B2C-system, gratis gjenoppretting og resirkulering av brukte tonerkassetter for eldre laserprintere (Konica Minolta Magicolor- og PagePro-enheter) i 18 europeiske land.

Finn ut mer på Cleanplanet for eldre printereØko-kalkulator

Øko-kalkulatoren fra Konica Minolta er et webbasert verktøy som måler nøyaktig hvor mye papir som brukes i kontorprinting. Dermed kan kunden evaluere hvilke miljøbesparelser som printerflåten potensielt sett kan generere, og deretter redusere miljøpåvirkningen ved å bytte til Konica Minolta. 

Mer informasjon om øko-kalkulatoren.


 

Funksjoner

Konica Minolta-kontorprintere kan programmeres på følgende måter for å sikre at de bruker ressurser på en ansvarlig måte. Kundene våre kan dra nytte av systeminnstillinger som er utformet for å redusere miljøpåvirkningen ytterligere. 

 

  1. Tosidig: Tosidig printing og kopiering
  2. N-opp: Plassering av et valgt antall sider på ett ark
  3. Kombinasjon av printing- og kopieringsjobber: Ved å kombinere printing- og kopieringsjobber kan du redusere papir- og energiforbruket
  4. Forhåndsvisning av printing: Nøyaktig forhåndsvisningsfunksjon på PC-skjermen med XPS Print Preview Driver for å forhindre printingfeil
  5. Testprint: Lager én testside eller et sett med sider for å se etter feil før du printer eller kopierer hele jobben
  6. Fjerning av blank side: Forhindrer at det printes ut blanke sider
  7. Overleggsfunksjon: Gjør det mulig å printe ut brevhode. Hvis det gjøres endringer, oppdateres den lagrede filen raskt og enkelt, slik at du unngår store mengder av forhåndstrykt kontormateriell
  8. Offentlig boks: Lagrer offentlige dokumenter som må oppdateres ofte, og gjør det enkelt å få tilgang og redigere før det printes ut store mengder
  9. Personlig boks / FollowMe-printing: Ved å samle inn printing- og kopieringsjobber i den personlige boksen unngår du å printe ut jobber som ikke blir plukket opp. FollowMe-printing unngår også hyppige gjenoppvarmingssykluser
  10. Bruker- og kostnadsstyring: Sentral programvare som beregner printkostnader og varsler brukerne om kostnadene ved denne bestemte printjobben i et popup-vindu. Dette kan øke brukerens bevissthet om printkostnader og forhindre uforsiktig eller ikke-økologisk printing

 

Teknologi

Bruk av resirkulerte materialer i produkter
Opptil 88 % av ytteremballasjen til kontorprinterne inneholder resirkulerte materialer (PET-flasker). Opptil 40 % av tonerflaskene våre er laget av resirkulerte melkeflasker. Konica Minolta har som mål å bruke resirkulerte materialer i all tonerproduksjon på verdensbasis – fra dagens tall på 25 % til 100 % i fremtiden.

Miljøvennlig resirkulering av papir
Når du resirkulerer papir, er det viktig at alle tonere enkelt kan fjernes fra papiret. Den tyske foreningen INGEDE e.V., som finnes i hele Europa, anerkjenner at Simitri® HD-toneren som brukes i Konica Minoltas utskriftssystemer, har et svært høyt blekkfjerningsnivå. Dette sikrer at profesjonelle printerbrukere kan være sikre på at de ikke printer ut på bekostning av miljøet, samtidig som de drar nytte av enestående blekkfjerningsegenskaper. Dermed bidrar de til å lukke papirkretsløpet og drive resirkulering, samtidig som de reduserer vannforurensningen. 

 

Engasjement

Biologisk mangfold
Spørsmålet om biologisk mangfold er tatt opp under Green Factory Certification System. Det er igangsatt et prøveprosjekt av ansatte i Konica Minolta Business Solutions France S.A.S., som har installert seks bikuber på taket til selskapets kontorer. Inntekter fra salg av honningen doneres til en rekke veldedighetsprosjekter, mens biene bidrar naturlig til å bevare det biologiske mangfoldet.

Le Marathon Vert
Konica Minolta Business Solutions France S.A.S. har vært en viktig sponsor for «Marathon Vert» (grønt maraton), som bidrar til skogplanting i Etiopia, siden det ble lansert i 2011. I 2016 gjorde arrangementet det mulig å plante mer enn 115 000 trær i Etiopia.

 

Kontakt

Send en melding om du lurer på noe rundt vårt miljøarbeid

SEND E-POST


Ressurseffektive teknologier

Bruk av resirkulerte materialer i produkter I 2012 var Konica Minolta den første produsenten over hele verden i trykkeribransjen, som integrerte bruken av resirkulert plast til foringsrøret til kontorutstyr. Siden da har Konica Minolta forsøkt å utvikle innovative teknologier for å resirkulere forskjellige typer plast. Nå inneholder opptil 88% av kontorutstyrets yttervesker resirkulert materiale.

 

Opptil 40% av Konica Minoltas tonerflasker er laget av resirkulerte melkflasker. Konica Minoltas mål er å erstatte resirkulerte materialer for hele tonerproduksjonen over hele verden, fra det nåværende tallet på 25% til 100% i fremtiden.

 


Toner med mindre miljøpåvirkning

Konica Minoltas Simitri HD-toner har 40% mindre miljøpåvirkning enn konvensjonell toner forårsaket av råvarer som for eksempel biomasse.
 

Miljøvennlig resirkulering av papir

Når du resirkulerer papir, er det viktig at toner lett kan fjernes fra papiret. Den tyske foreningen INGEDE e.V., som har tilstedeværelse over hele Europa, anerkjenner at Simitri® HD-toner som brukes i Konica Minoltas produksjonsutskriftssystemer har et veldig høyt nivå av avfrysningsevne. Dette sikrer at trykkerier kan være sikre på at de ikke skriver ut på bekostning av miljøet, samtidig som de drar nytte av enestående deinking-egenskaper. På denne måten bidrar de ytterligere til å stenge papirsløyfen og resirkuleringen, og bidrar til å redusere vannforurensning.

 

 

Engasjement for forebygging av avfall, skogplanting og biologisk mangfold

 

Nr. 1 i emballasjens effektivitet

Konica Minolta reduserer aktivt emballasjen og blir nr. 1 merke i emballasjens effektivitet. For visse kontorenheter oppnådde selskapet 50% volum PS-skumreduksjon og 48% vektreduksjon i plast.
 

"Omskoging" av planeten

Konica Minolta bidrar aktivt til skogplanting. For hver solgte bizhub ECO-tjeneste blir det plantet et tre i Konica Minolta-skogen i Kenia.
Siden 2012 har Konica Minolta France vært hovedsponsor for "Marathon Vert de Rennes" (Green Marathon), som hjelper til med skogplanting i Etiopia, India, Frankrike og Portugal. For hver kilometer som deltakerne kjører, blir det plantet et tre. Så, nesten 2012 har det blitt plantet nesten 725 000 trær.


Bidra til den biologiske mangfoldet på jorden vår

Biologisk mangfold er adressert i Konica Minoltas produksjonsaktiviteter. Det betyr at faktorer som vannressurser, avløpsvann og grønt blir vurdert. Det er for eksempel satt mål for å redusere det totale vannforbruket, eller det er etablert et risikostyringssystem for å forhindre økologisk skade på elver og innsjøer. Invasive fremmede arter som sannsynligvis vil ha en negativ innvirkning på økosystemene blir ikke plantet eller sådd i fabrikkens lokaler. Når du planlegger trær på fabrikken, må ledelse og beskyttelse gis alle sjeldne arter som blir oppdaget.

Det franske nettstedet har installert seks bikuber på taket til bedriftsbygningen. Salgsinntektene fra honningen doneres til en rekke veldedighetsprosjekter, mens biene bidrar naturlig til å bevare biologisk mangfold.

 

Send en melding om du lurer på noe