Mangfoldighet og trivsel

 

 

Tjenester

Innendørs luftkvalitet

Innendørs luftkvalitet er et mål på hvor ren luften på kontoret er og den potensielle virkningen den har på helsen og velværet til de som bruker rommet, og den er en viktig del av å forbedre helse og velvære generelt. Konica Minolta ønsker aktivt å forbedre arbeidsmiljøet til kundene sine og skape et sted der de kan fokusere på kjernekompetansene sine. Sikkerhet og effektivitet er nøkkeltiltak i Konica Minoltas luftrenseløsninger og selskapet har utviklet egne filtre for ulike kontorsystemer, noe som sikrer høy utslippsreduksjon, samtidig som det opprettholder luftstrømmen i de involverte enhetene. Kundene kan også forbedre sin egen innendørs luftkvalitet, som er en viktig faktor med hensyn til de ansattes helse, komfort og produktivitet. 

 

Innendørs luftkvalitet

Luften vi puster inn, er nært knyttet til helse og velvære – og luften på arbeidsplassen påvirker trolig både komforten og produktiviteten. Konica Minolta er opptatt av å forbedre menneskers arbeidsmiljøer på alle mulige måter, for eksempel ved å tilby bærekraftige og effektive løsninger som hjelper kundene med å forbedre innendørs luftkvalitet (IAQ) på arbeidsplassen ved å redusere utslipp.

 

Universell utforming

Konica Minoltas universelle utforming betyr at selskapets enheter er designet på en måte som gjør at de innlemmer brukervennlighet, tilgjengelighet, bruk og stil. Dette gjør at produktene våre enkelt og effektivt kan brukes av personer med fysisk funksjonshemming eller nedsatt syn. 
Kundene våre drar nytte av å kunne tilby et inkluderende arbeidsmiljø som er tilgjengelig for alle, uavhengig av alder, kroppsstørrelse eller spesielle behov. Produktene våre er enkle å nå, enkle å betjene og logiske i både design og bekvemmelighet. Dette gjør det mulig for kundene å forbedre mangfoldet blant de ansatte. 

Finn ut mer om brukertilgjengelighet og synlighet

 

Engasjement

Sosial nyskaping
Konica Minolta tar proaktivt opp utfordringene som er involvert i global bærekraft, ved å inkludere avansert digital teknologi, for eksempel Tingenes Internett (IoT), kunstig intelligens (AI) og robotikk i kjerneteknologiene. Selskapet arbeider for å forvandle virksomheten slik at den fokuserer på å levere løsninger på presserende globale spørsmål. Denne endringen bidrar ikke bare til å oppnå bærekraftige utviklingsmål (Sustainable Development Goals/SDG), men bidrar også til å berike livene til enkeltpersonene samfunnet består av.

Finn ut mer om sosial nyskapning hos Konica Minolta

Kjønnsmangfold i IT-virksomheter
Konica Minolta Business Solutions Europe samarbeider med en ideell organisasjon for å drive et kapasitetsbyggingsprosjekt som støtter kvinner som bygger karrierer i IT-bransjen. Prosjektet har som mål å tiltrekke seg, velge og støtte kvinner og jenter i IT-bransjen for å hjelpe dem med å få tilgang til jobbmarkedet, lære det grunnleggende, finne en jobb eller etablere en oppstartsbedrift. Prosjektet ble innledningsvis lansert i Tsjekkia i august 2015 og ble utvidet til å omfatte Tyskland året etter, og er dessuten blitt etablert i Polen og Østerrike det siste året.


Bærekraftige tjenester


Konica Minolta er opptatt av bærekraft. Vi støtter også kundene våre idet de jobber for å nå sine mål for bærekraft. Se nedenfor hvis du vil ha mer informasjon om våre bærekraftige tjenester.


 

Forbedret innendørs luftkvalitet


Innendørsluft oppfattes som direkte knyttet til bedre helse og velvære. Kvaliteten på innemiljøet kan påvirke både komfort og produktivitet. Konica Minolta har som mål å forbedre kundenes arbeidsmiljøer ved å tilby bærekraftige og effektive løsninger som hjelper kundene med å optimalisere innendørs luftkvalitet (IAQ) på arbeidsplassen. Fordelene med dette er:
 

 • Konica Minolta overvåker og forbedrer luftkvaliteten, slik at du kan konsentrere deg om kjerneferdighetene dine
 • Maksimerer effektiviteten når det gjelder å redusere utslipp
 • Spesielt utformet for Konica Minolta-enheter
 • Varer hele levetiden (til enheten), så du trenger ikke bytte de utKonica Minolta samarbeider med en lang rekke pålitelige og kompetente prosjektpartnere for å levere dedikerte filterenheter for ulike kontorsystemer, slik at utslippene reduseres. Filterløsninger målt av Blue Angel-sertifiseringer reduserer partikkelutslipp for kopimaskiner med opptil 98 %.
 

 • Standard luftrenser
  • Reduserer utslipp med minst 90 %
  • Allerede standard i de nyeste Konica Minolta-enhetene
 
 • Valgfri luftrenser
  • Reduserer utslipp med mellom 82 og 97 %
  • To forskjellige filtre som brukes til Konica Minolta-enheter

 


 

 


 

Kontakt

Send en melding om du lurer på noe rundt vårt miljøarbeid

SEND E-POST