Energi og klima

 

 

Tjenester

Karbonnøytral printing

Konica Minolta utligner uunngåelige CO2-utslipp for kontor- og produksjonsprinting. Et utslippssertifikat som angir hvor mye CO2-utslipp som er spart, gir bevis på klimakompensasjonen. Dette systemet kommer kundene våre til gode ved at det lar dem oppfylle sine egne miljømål, redusere karbonavtrykket, vise sitt engasjement for klimabeskyttelse og forbedre bedriftens image. 


 

Funksjoner


Konica Minoltas kontorprintere kan programmeres til å bruke energi så effektivt som mulig. Kundene kan også dra nytte av systeminnstillinger, noe som reduserer miljøpåvirkningen ytterligere.

 

 1. Strømkontroll og hvilemodus: Tre strømsparingsmoduser. Den mest effektive av disse, «ErP-modus», overholder det europeiske miljødirektivet. Når systemet er i denne modusen, kan det bare aktiveres på nytt hvis det er programmert i uketidsstyringen, eller når strømsparingsknappen er blitt brukt igjen.
 2. Tids- og kalenderfunksjon: Manuell definisjon når utskriftssystemet må gå i lavstrømsmodus eller i deaktiveringsmodus.
 3. Dynamisk ØKO-tidsur: Intelligent automatisk innstilling av lav strømmodus eller deaktiveringsmodus etter hvert som kontorsystemet tilpasser dette fra faktisk bruk, basert på en 4-ukers analyse.
 4. ØKO-skanning: Kort skannetid og ingen aktivering av festevarmen.
 5. ØKO-printing: Kontrollpanelet aktiveres ikke automatisk hvis en utskriftsjobb slås på når systemet er i deaktiveringsmodus. Strømmen leveres bare til de nødvendige delene, og dermed reduseres unødvendig strømforbruk.
 6. ØKO-innstillinger: Reduserer displaybelysningen.
 7. Enkelt oppsett / jobbprogram: Forhåndsprogrammering av innstillinger og funksjoner for ØKO-systemet.
 8. ØKO-måler: Visualisering av individuelle bidrag til miljøet ved å vise toner-, papir- og CO2-forbruk, noe som skaper miljøbevissthet blant de ansatte.
 9. Min fane: Kombinerer miljøvennlige funksjoner som trengs ofte, på én enkelt skjerm.
 10. Ekstern behandling: Vedlikehold av enheter og brukerstøttetjeneste som identifiserer tekniske problemer Konica Minolta kan løse eksternt uten å sende ut serviceteknikere.

 

Teknologi

Konica Minoltas kontorenheter bruker teknologi som gjør at kundene kan dra nytte av lavt energiforbruk, noe som reduserer miljøpåvirkningen ytterligere:
 

 1. Energieffektiv toner: Konica Minoltas Simitri HD-polymeriserte toner, som brukes i både kontor- og produksjonsprinting, har en betydelig lavere miljøpåvirkning under produksjonen, bruk og resirkulering enn vanlig pulverisert toner, fordi toneren fikserer ved lavere temperatur.
 2. Energieffektivt skannerlys: Skannerens lyskilde er endret fra vanlig fluoriserende belysning til LED, som ikke lenger inneholder kvikksølv. Kundene får strømsparing og lav varmeytelse, samtidig som lysstyrken og skannehastigheten økes.
 3. Lav TEC-verdi: Konica Minoltas kontorprodukter har spesielt lave TEC-verdier. Disse verdiene representerer et produkts typiske ukentlige elektrisitetsforbruk (TEC) basert på gjennomsnittlig kontorbruk, som definert i ENERGY STAR-programmet.
 4. Fusjonsteknologi for induksjonsoppvarming: Reduserer betydelig energiforbruket, siden temperaturen som er nødvendig for å fusjonere, oppnås mye raskere og kan kontrolleres nøyaktig.
 5. Ozon-fri rullelading: Produksjon med høy oppløsning er mulig over lengre perioder, samtidig som ozonproduksjonen reduseres.

 

Engasjement

CO2-reduksjon og grønn elektrisitet
Det overordnede målet vårt om å redusere CO2-utslipp med 80 % har allerede nådd 49 %. Dette er oppnådd ved å redusere mengden CO2 som produseres ved produktbruk, med 79 % mellom 2016 og 2005. Grønn elektrisitet brukes på våre tyske kontorer og skaper null CO2-utslipp. 

Aktivitetsprogrammet «Bike2Work» for ansatte for å redusere CO2
I Tyskland og Tsjekkia kan Konica Minolta-ansatte delta i Bike2Work-prosjektet ved å bruke sykkelen i stedet for bilen til jobb i sommermånedene. Dette gjør det mulig for dem å vise sitt ansvar for miljøet og forbedre sin egen helse. Siden 2014 har Konica Minolta-ansatte syklet mer enn 110 000 kilometer og bidratt til å spare mer enn 20 tonn CO2-utslipp ved ikke å tilbakelegge denne avstanden med bil. 


Intern karbonutligning
Konica Minolta Europe kompenserer for uunngåelige karbonutslipp ved å støtte sertifiserte klimabeskyttelsesprosjekter. Dette gjør oss til et "klimanøytralt" selskap, og vårt europeiske hovedkvarter i Langenhagen har drevet klimanøytralt siden januar 2018. Konica Minolta utligner også CO2 som produseres i løpet av sine arrangementer, og har utlignet all trykking i Langenhagen siden 2015. Mer enn 9 millioner kg CO2 er blitt lagret på denne måten til dags dato (fra og med august 2018).

 

Kontakt

Send en melding om du lurer på noe rundt vårt miljøarbeid

Send e-post