Gode råd om din printer

 

Gode råd om din printer

Vi har satt sammen en rekke tips og triks for hvordan du kan løse noen av problemene som oppstår når en skriver har vært inaktiv for lenge eller du bare har vært uheldig.

Konica Minolta introducerer ny bizhub i-serie

Generelle problemer og hvordan du kan løse de

Generelle problemer og hvordan du kan løse de

For mye papir går igjennom maskinen på samme tid eller er skjevt

Mulig årsak kan være:

 • Papirets kanter er ikke glatte (f.eks. brett i hjørnene)
 • Papiret er for fuktig pga. høy luftfuktighet
Ofte kan du løse problemet ved å:
 • Fjerne papiret, rette kantene og legge papiret tilbake
 • Fjerne det fuktige papiret og erstatte det med et nytt tørt papir

Meldingen om papirstopp forblir synlig på skjermen

Mulig årsak kan være:

 • Front døren skal åpnes og lukkes igjen for å nullstille maskinen
 • Papiret sitter fortsatt fast i maskinen
Ofte kan du løse problemet ved å:
 • Åpne og lukke front døren, samt skru maskinen av og på.
 • Kontrollere papirgangen igjen for å se om papiret som satt fast er fjernet helt

Duplex papirstop

Mulig årsak kan være:

 • Feil type papir (f.eks: feil størrelse, tykkelse, type osv.)
 • Papiret sitter fortsatt fast i maskinen
Du kan løse problemet ved å:
 • Bruke det anbefalte utskriftmediet, sørg for at den anbefalte siden av utskriftsmaterialet vender opp i skuffen. Vanlig papir, resirkulert papir, spesialpapir og tykt papir kan automatisk kjøre duplex, hvis medietypen er angitt riktig i driveren.
 • Vær sikker på at du ikke har blandet de ulike medietypene i skuffen.
 • Ikke duplex utskrift på konvolutter, labels, postkort, brevpapir, blanke medier eller enkelt side papir.
 • Kontroller papirgangen i duplex igjen for å sikre at du har fjernet alt papir som satt fast.
 

Vær oppmerksom på dette når du legger papir i maskinen:

 • Sorter papiret korrekt, dunk det lett til en flat overflate før du legger det i papirskuffen.
 • Kontroller at den justerbare papirføreren er riktig plassert
 • Ikke legge for mye papir i skuffen. Fyll papiret opp til merket i skuffen
 • Du skal ikke åpne papirskuffen når maskinen er i gang
 • Ikke bruk brettet, fuktig eller krøllet papir, og ikke blande alle papirtypene i skuffen
 • Bruk bare anbefalt utskriftmateriale, og vær sikker på at den anbefalte siden vender opp i skuffen

Vær oppmerksom på dette ved oppbevaring av papir

 • Papiret til maskinen må alltid bli oppbevart korrekt. Uhensiktsmessig oppbevaring av papiret kan resultere i at det blir ødelagt, dårlig kvalitet eller andre printer utfordringer.
 • Ikke oppbevar papiret på et fuktig sted
 • Ikke oppbevar papiret i direkte sollys
 • Oppbevar papiret liggende
 • Oppbevar papiret i samme emballasje som du mottok papiret i.

Unngå å skru av maskinen

Spesielt eldre modeller er det ikke en fordel å skru maskinen av. Hvis du slår av maskinen, kan det resultere i at maskinen skal installeres på nytt, noe som er både tidkrevende og dyrt. Maskinen går alltid i standby- modus.

Fikk du ikke svar på ditt spørsmål? Så skriv til oss, og vi kontakter deg så raskt som mulig