Supply Chain Management

 

Å arbeide for å etablere et bærekraftig samfunn der menneskerettigheter respekteres


Som et globalt selskap opererer Konica Minolta i 50 land over hele verden. Innkjøpsbeløpet for konsernet er på over 520 milliarder yen.

Konica Minolta ser på alle leverandørene som leverer og produserer materialer som råmaterialer og deler, eller som tilbyr logistikk og andre tjenester, som uunnværlige partnere i forretningsvirksomheten.

Konica Minolta arbeider med leverandører for å bygge et tillitsfullt forhold gjennom gjennomsiktige og likeverdig transaksjoner for å nå det felles målet om å tilby imponerende produkter og tjenester til kunder over hele verden.

Konica Minolta erkjenner at det er arbeidere over hele verden som er tvunget til å arbeide uten hensyn til sine rettigheter eller som må arbeide under vanskelige forhold, og barn og utenlandske (migrant) arbeidere er spesielt utsatt for disse negative forholdene.

Konica Minolta fremmer CSR-tiltak i hele forsyningskjeden* og bidrar til å skape bærekraftige samfunn som respekterer alle menneskerettigheter. Selskapet mener at virksomheter ikke bare er ansvarlige for produktene sine, men også sosialt ansvarlige for å bedre arbeidsforholdene (menneskerettigheter), etikk, miljø, sikkerhet og helse i hele forsyningskjeden som leverer produkter til kundene. Konica Minolta praktiserer CSR-innkjøp for å virkeliggjøre disse forbedringene ved produksjonsbasene sine, og arbeider tett med leverandørene som leverer råmaterialer og deler til produktene sine.

For å oppfylle sosiale forventningers, slik som respekt for menneskerettigheter, arbeider ikke Konica Minolta bare på sine produksjonssteder, men også i samarbeid med produksjons- og logistikkleverandører. Selskapet mener også at dette forbedrer forretningsverdien til både Konica Minolta og deres leverandører. Videre gjør dette samarbeidet det mulig for kundene å kjøpe selskapets produkter med trygghet, og å vite at de ved å gjøre det bidrar til utviklingen av et bærekraftig samfunn. Konica Minolta erkjenner at CSR-innkjøp er mer enn bare det sosiale ansvaret til et globalt selskap, det er også overbevist om at bedre arbeidsforhold gjør de ansatte mer fornøyde og at det blir mindre gjennomtrekk av personell i virksomheten Dette reduserer i sin tur forretningsrisikoen og øker kvaliteten i hele forsyningskjeden. Det er mange grunner til den proaktive tilnærmingen.
 

* Forsyningskjede: Rekken av aktiviteter som er involvert i levering av et produkt eller en tjeneste til en kunde, fra innkjøp og produksjon til distribusjon og salg.

 

Konica Minoltas retningslinjer for innkjøp

Konica Minolta-konsernet har som mål å gjøre kundene fornøyde ved å skape innovative produkter og tjenester som bidrar til utviklingen av samfunnet, i henhold til vår ledelsesfilosofi, «Skapelsen av ny verdi». I innkjøpsaktivitetene etablerer vi faste partnerskap med våre leverandører basert på rettferdighet og åpenhet, og tar sikte på å bygge et bærekraftig samfunn ved å oppfylle vårt sosiale ansvar med våre leverandører.
 

 1. ÅPEN 
  Vi vil opprette gjennomsiktige og pålitelige relasjoner til våre leverandører og håndtere innkjøp på en åpen måte, samtidig som vi deler målsettinger fra et langsiktig og globalt perspektiv.
 2. RETTFERDIG
  Vi vil utføre transaksjoner etter prinsippet om fri konkurranse med rasjonelle evalueringskriterier, og søke gjensidig nytte med leverandører.
 3. GLOBAL
  Vi vil ha en global tankegang og gjennomføre innkjøp i de regionene som best dekker våre driftsbehov.
 4. ETTERLEVELSE
  Vi vil overholde alle relevante lover og forskrifter, forretningsetikk og interne retningslinjer og regler.
 5. ØKOLOGI
  Vi vil bidra til det internasjonale samfunnet og lokalsamfunnene ved å streve etter å ta føringen innen miljøvern, samtidig som vi reduserer virkningen av våre operasjoner på økosystemer.


Forespørsel til leverandører

Vi ber våre leverandører fokusere på følgende områder for å øke kundetilfredsheten og oppfylle sosiale forpliktelser basert på sterke partnerskap med våre leverandører.
 

 1. Utmerket kvalitet
  Å sikre sikkerheten til produkter og tjenester, inkludert samsvar med sikkerhetsstandardene for hvert land og hver region, og forbedre kvaliteten for å oppfylle kravene til kunder
 2. Fornuftige priser
  Etterstrebe priser som er konkurransedyktige på markedet
 3. Respons på forespørselsendringer
  Utvikle et stabilt forsyningssystem som kan respondere fleksibelt på forespørselsendringer
 4. Samsvar med lover, forskrifter og forretningsetikk
  Overholde alle lover og forskrifter i hvert land og hver region med bedriftsetikk
 5. Miljøbeskyttelse
  Foreta miljømessig bevisste forretningsaktiviteter og innkjøp av materiell
 6. Respekt for arbeideres menneskerettigheter
  Respektere grunnleggende menneskerettigheter, inkludert forbud mot barnearbeid, tvangsarbeid og diskriminering basert på etnisitet, kjønn eller noen andre grunner
 7. Helse og sikkerhet
  Sørge for trygge og rene arbeidsmiljøer
 8. Informasjonssikkerhet
  Kontinuerlig forbedre informasjonssikkerhet
 9. Solid forvaltningsgrunnlag
  Skape et solid forvaltningsgrunnlag for å sikre en kontinuerlig og stabil forsyning av materiell
 

Miljømessig samarbeid som har som mål å styrke forvaltningen av kjemiske substanser som er inkludert i forsyningskjeden

UN Global Compact

I 2009 signerte Konica Minolta FNs Global Compact, som består av 10 prinsipper knyttet til menneskeretigheter, arbeid, miljø og anti-korrupsjon.

Global Compact er et sett frivillige handlingsprinsipper for virksomheter som ble foreslått i 1999 av FNs daværende generalsekretær Kofi Annan, og som offisielt ble opprettet ved FNs hovedkvarter i 2000. Det er et initiativ for å oppnå en bærekraftig vekst i global skala ved å oppmuntre bedrifter til å opptre som hederlige medlemmer av det internasjonale samfunnet ved å vise ansvarlig, kreativ ledelse i å løse ulike globale problemer, inkludert global oppvarming, miljøproblemer og økonomisk inndeling i samfunnet.

Konica Minolta deltar i Working Group on Supply Chains og Working Group on Human Rights Due Diligence med Global Compact Network Japan, og gjør bruk av disse erfaringene i sine CSR-innkjøp.

Konica Minolta deltar i Global Compact

FNs Global Compact-nettsted EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition)

Konica Minolta ble med i EICC* i oktober 2013 og har opptrådt som medlem for å styrke sine CSR-aktiviteter i forsyningskjeden.

EICC, som består av mer enn 100 selskaper, inkludert verdens ledende elektronikkprodusenter og deres hovedleverandører, arbeider for å bedre menneskerettigheter, etikk, helse og sikkerhet i forsyningskjeden.


 

Konica Minolta blir med i «Electronic Industry Citizenship Coalition»

EICC