Informasjon om endring av Microsoftlisenser

| 18 desember 2023

Informasjon om endring av Microsoftlisenser, overgang til ny New Commerce lisensmodell.


I 2022 innførte Microsoft en endret lisensieringsmodell fra den eksisterende CSP (Cloud service provider)  til NCE (New Commerce experience), hvor hensikten var i tilby mer fleksibilitet, flere tilvalg og enklere fakturering. Nye avtaler etter denne datoen er basert på den nye NCE lisensmodellen, mens det har vært en overgangsvindu til ny lisensieringsmodell i perioden fra den eldre lisensieringsmodellen.

Fra og med januar 2024 vil Microsoft automatisk migrere abonnementer fra CSP Legacy til NCE når de fornyes. Dette betyr at dersom du fortsatt har abonnementer på CSP Legacy, vil disse automatisk bli migrert til NCE når de fornyes fra januar 2024. Dette vil også bety prisendringer fra tidligere modell med opp til 20% dyrere lisenser, avhengig av hvilke terminer som avtalen er basert på. Har du spørsmål, så ta kontakt med din kundeansvarlige i Konica Minolta.

 

Les mer hos Microsoft:

https://learn.microsoft.com/en-us/partner-center/migrate-subscriptions-to-new-commerce