Spådommer om kommersiell print for 2023, innsikt fra Konica Minolta

Langenhagen, Germany | 19 januar 2023

En kommentar fra Olaf Lorenz, General Manager International Marketing Division, Konica Minolta Business Solutions Europe

I en verden i rask utvikling der forbrukerne blir mer og mer bevisst på eget forbruk og mangelen på naturressurser, er digital utskriftsteknologi fortsatt det store lyspunktet for utskriftsleverandører. Den digitale tidsalderen, med kommunikasjon på tvers av kanaler, kan endre forståelse, samhandling og hvordan vi lever, men den vil aldri erstatte den begeistringen en print skaper.


Digital print blir beskrevet som «vekstmotoren»”¹ for utstyrsprodusenter på 2020-tallet. Vi fortsetter å se pendelen svinge fra det analoge mot det digitale, ettersom flere merkevarer og forhandlere identifiserer smidighet, automatisering og rask respons som kritiske faktorer for å kunne imøtekomme et mønster av raskt endrede krav i en ny verden av muligheter.

 

Overgangen fra analoge til digitale tjenester er ustoppelig

Digital printr underbygger andre voksende trender som rask mote, kortsiktig produksjon, personalisering og hurtig levering. Det er flere fordeler ved at overgangen fra det analoge til det digitale fortsetter i økende fart. Det er som den dundrende lyden av galopperende hester som nærmer seg. Overgangen er ustoppelig.

 

Med akselererende trender som automatisering, kjøp av utskrifter online og nettbutikker ser vi muligheter overalt for kunder som ønsker å utforske utskriftspotensialet, og som fortsetter inn i en ny verden av muligheter gjennom nye applikasjoner som bare kan leveres gjennom digital produksjon.

 

Færre berøringspunkter bidrar til å eliminere sjansen for menneskelige feil

Ved å rette blikket fremover ser vi videreføring av prosessoptimalisering og automatisering som drivkraften for smartfabrikken. Folks ferdigheter og kreativitet vil alltid være viktig og av stor verdi for printbransjen, men mulig automatisering av prosesser reduserer arbeidskostnadene og øker produktiviteten maksimalt. Færre berøringspunkter bidrar til å eliminere sjansen for menneskelige tabber som kan føre til kostbare forsinkelser eller produksjonsfeil.

 

Som del av drivkraften for ‘smartfabrikken er arbeidsflyt, programvare og prosessautomatisering, i tillegg til skyløsninger og ettertrykking, nøkkeldrivere på veien mot effektivitet og merverdiskaping. Det er muligheter overalt. Takket være digitale utskrifter fortsetter kommersielle og industrielle utskriftsmarkeder å vokse, ettersom produksjonstiden faller og fordi de stadig krever økende vekst av bærekraftige produksjonsmåter ved å redusere avfall. Dette er viktigere enn noen gang, spesielt når det gjelder de globale utfordringene knyttet til tilgjengelighet av råvarer og pris- og energistigning, samt kompetansemangelen som har gitt mindre tillit til bransjen.

 

Trykk er essensielt for emballasje som også er en strategisk del av et produkt. Tradisjonelt ble dette gjort analogt ved storskalaproduksjon. Behovet for produksjon på kort sikt, kostnadsreduksjon og rask behandlingstid er imidlertid faktorer som bidrar til at digitale løsninger nå inntar dette segmentet i et stadig raskere tempo.

 

Kloke strategiske investeringer vil sikre at maskiner fungerer optimalt

Mens analog printteknologi fortsatt dominerer markedet, både i volum og verdi, vokser den digitale raskere og tar en høyere andel av verdien, en trend som økte under koronapandemien. Ifølge Smithers²øker verdien av digitale utskrifter over hele Europa som et resultat av vekst i trykkeprosessen, fra €27,6 milliarder i 2017 til €41,2 milliarder i 2027, som er en endring på 14.2 %. I volum vil det digitale øke fra 351 milliarder A4-utskrifter til 582 milliarder A4-utskrifter, en endring på 66 % i samme 10-års periode. Verdien på digitale tjenester vil gå opp fra 16 % av samlet verdi for utskrifter og trykket emballasje i 2017 til 19,8 % i 2027. Smithers³ peker på digitale utskrifter som «høyvekstsektoren for print-for-profit, noe som også endrer forsyningskjeder og forretningsmodeller».


Den sterke fremveksten av den digitale utskriften (2017–2027)

 

Blekkprinteren hylles som en virkelig disruptiv teknologi

Det er fortsatt vekst i enkeltark-fargeutskrifter. elektrofotografi gjør noen innhogg i emballasjeindustrien, er godt etablert i etikettindustrien og vokser i kartong- og den fleksible emballasjeindustrien. «Blekkprinteren vil likevel ha den største veksten, med mange leverandører som varsler ankomsten av en virkelig disruptiv teknologi»⁴, i tillegg til at dens oppnåelige kvalitet er

likeverdig med prosessen for fargelitografi. Og det er den «raskest voksende printprosessen».

Utviklingen av nytt blekkprinterutstyr er det området som øker raskest innen flere kategorier⁵. Den ene er blekkprintere med arkmater der vår tilstedeværelse er veldig viktig med våre multi-prisbelønte AccurioJet KM-1-trykkpresser, kalt printernes «Swiss army knife» fordi de har så mange bruksområder.

Med digital printteknologi under oppseiling er vi fortsatt svært optimistiske med tanke på fremtiden. Vår optimisme gjenspeiles av den 8. drupa Global Trends Report⁶, som peker på gjenvunnet tillit, til tross for at de globale økonomiske markedene har opplevd flere sjokk de siste to årene enn noen gang siden andre verdenskrig. «Leverandører av skrivere rapporterer at de har besluttet å la sin virksomhet vokse, og at de investerer etter behov fra og med 2023,» sier et sammendrag av rapporten⁷.

Salget av digitale maskiner vil øke konsekvent i løpet av de neste 10 årene

Analytikere fra Smithers⁸ spår også en ‘jevn økning i salg av digitale maskiner frem til 2032, en bedring som betyr investeringsnivåer nær de vi hadde i 2017. Salget av nytt utstyr vil øke med 2,2 % CAGR (Compound Annual Growth Rate) over en 10-årsperiode.

«Nye printere er vekstmotoren for det digitale utskriftsmarkedet», slår rapporten fast⁹. «Innen elektrografi er enkeltark og nettmatede maskiner på ulike ytelsesnivåer. Det finnes et svært bredt utvalg av blekkprintere – maskiner med lave kostnader, maskiner som skriver ut brede formater, spesialistintegrasjoner og et bredt spekter av arkmatede trykkpresser i ulike formater.»

Innen 2032 vil digitaltrykk være verdt 230,5 milliarder dollar og stå for nesten en fjerdedel av all print og all trykkemballasje (like under 30 trillioner print). Rapporten¹⁰ viser også at den digitale printverdien vil ha en konstant økning med 5,8 % CAGR fra 2022, mens volumet vil stige med samme verdi, en total økning på 75,2 %.Blekkprinteren er den store vinneren. Den utgjorde 61,4 % av verdien av digitale utskrifter og 62,4 % av volumet i 2017. Blekkprinteren vil øke til 74 % av verdien og 77,5 % av volumet i 2032. Smithers hevder at den lavere volumveksten reflekterer utfasingen av den kontinuerlige monotonerprinten – bortsett fra i enkelte sikkerhetsnisjer.

   

Vi ønsker å hjelpe kundene våre ved å benytte oss av en partnerskapstilnærming, og få dem til å tenke på nytt når det gjelder kommersielt potensiale. Vi ser muligheter for kundene våre i både toner- og blekkskrivermarkedet. Digital teknologi gjør det mulig å få tilgang til mange funksjoner som kunder i kommersielle trykk-, emballasje- og industrisektorer søker etter for å kunne gjøre lønnsomme tilpasninger.

I tillegg til akkrediteringer som FOGRA-sertifiseringer for KM-1e HD- og Km-1e-pressene innen området for blekkpresser, hadde vi også mange suksesser med våre tonerbaserte systemer, som vi er sikre på å gjenta i 2023. Som et eksempel vant vår AccurioPrint 7100 Series en BLI (Buyers’ Lab Incorporated) 2022 Color PRO-pris fra Keypoint Intelligence mindre enn ett år etter at den ble lansert samt en sikkerhetssertifisering for leketøy fra TÜV Rheinland (også tildelt AccurioJet KM-1e).

Gir tilleggsverdi til utskrifter gjennom belegg og etterbehandling

Konica Minolta benytter avansert teknologi og design på sine prisvinnende skrivere, fra trykkpresser med et volum på 100 sider pr. minutt AccurioPrint 2100 til trykkpresser med meget høyt volum som AccurioPress C14000 Series. Sammen med vår partner, MGI, anerkjenner vi veksten og mulighetene som gis ved å tilføre en merverdi til utskriftene gjennom belegg- og etterbehandlingsteknologier.

Men vi skal ikke hvile på laurbærene. Det er fortsatt en stor jobb som må gjøres med å informere markedet om fordelene ved digital produksjon. Med en partnerskapstilnærming er vi fast bestemt på å hjelpe kundene våre med å identifisere og åpne opp for det potensialet digitaliseringen har. Vi vil gjennom nytenkning og revurdering av arbeidsplassen deres ta

organisasjonens digitale modenhet til neste nivå.

Støtter en intelligent tilkoblet arbeidsplass

I tillegg til å fortsette å styrke posisjonen vår, som en av de store produsentene innen kommersiell og industriell utskriftsproduksjon, kommer vi også til å se på det større bildet ved å hjelpe kundene våre med å forme sin egen fremtid. Konica Minolta støtter en «intelligent tilkoblet arbeidsplass», og tilbyr tjenester for nettskyløsninger, IT-løsninger, administrerte utskrifts- og videoløsninger for fjernarbeid, samarbeid, arbeidsflytstyring samt automatisering og sikkerhet.

Vi gleder oss til alle mulighetene vi har foran oss. En ting er også sikkert, at pendelen svinger med stadig økende fart mot digital produksjon på tvers av alle markeder.

Konica Minolta Norge er en del av Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, basert i Langenhagen, Tyskland, som er et heleid datterselskap av Konica Minolta Inc., Tokyo, Japan. Konica Minolta Business Solution Norway er en komplet partner innen IT og digitalisering. Målet er å gjøre IT enklere for norske bedrifter. Resultatet er konkurransedyktige og kostnadseffektive kunder. Selskapet tilbyr i tillegg multifunksjonelle printere til kontoret, og digitaltrykk maskiner til grafisk bransje. Selskapet har stort fokus på miljø, og er blant de 100 mest bærekraftige selskapene i verden.

Kontakt oss

Kontakt oss

Silke Ehmann-Cotichini

Team Manager Brand Positioning & Architecture, Content Strategy & Development

Corporate Communications International Marketing Division

Silke.Ehmann-Cotichini@konicaminolta.eu

+49 (0) 511 7404-5604