Smarte sensorer optimaliserer de daglige arbeidsprosessene

| 15 januar 2024

Smarte sensorer optimaliserer de daglige arbeidsprosessene - og kan til syvende og sist redde menneskeliv!

Key Account Manager Sandra Hyrm jobber med Mobotix' intelligente sensorer og avanserte teknologi hos Konica Minolta. Hun går nærmere inn på fordelene ved å registrere og analysere menneskelige bevegelser, og fordelene ved å bruke termisk teknologi på et intelligent og strategisk nivå.


Potensialet i å bruke sensorer til å registrere og analysere menneskelig atferd er enormt, ikke bare for å optimalisere forretningsprosesser, men også for å forhindre ulykker, forklarer Sandra: 
 
"Det kan hjelpe oss med å løse noen av de samfunnsutfordringene vi står overfor i dag - å faktisk lære mer om hvordan vi oppfører oss - ettersom du kan samle inn data om alle aspekter av menneskelig interaksjon.
Det kan for eksempel dreie seg om å overvåke tilgjengeligheten på en parkeringsplass og registrere bilskilt eller antall fotgjengere og deres bevegelser i et veikryss. Potensialet er uendelig."