RSCS HydraCloud AS tar over Konica Minolta datasenterdrift i Norge

| 3 juli 2024

Konica Minolta overfører datasenterdriften til RSCS Hydracloud AS


Konica Minolta har i flere år levert skyløsninger og IT-tjenester gjennom vår egen plattform, Hydracloud.
I Norge ønsker ikke Konica Minolta fremover å fokusere på drift av egne lokale datasentre og skyløsninger.

Skyplattformen Hydracloud, de tilhørende IT-tjenestene og den nåværende kundebasen er derfor overført til RSCS Hydracloud AS i form av en virksomhetsoverdragelse.

RSCS Hydracloud AS består blant annet av den samme tekniske avdelingen som har vært med Hydracloud i snart et tiår. Disse personene har driftet løsningene og støttet våre kunder hele veien under Konica Minolta sitt eierskap av skyplattformen. Dermed er det de samme erfarne og kunnskapsrike folkene som vil videreføre IT-tjenestene til våre kunder.
Overføringen av drift vil oppleves sømløst for våre kunder. Alle tjenester vil forbli uendret, og det vil ikke være noen endringer på leveransene etter overdragelsen. Alle våre kunder som blir overført er allerede kontaktet og informert.

En viktig del av denne prosessen har vært å sikre at kundene våre blir tatt godt vare på. Vi har full tillit til at RSCS HydraCloud AS vil være i stand til å oppfylle forventningene fra kundene våre, og Konica Minolta og RSCS Hydracloud AS vil også samarbeide fremover for å tilby en bred portefølje av utskrifts-, dokument- og IT-løsninger.
 

Kontakt oss

Kontakt oss

Arve Uggedal

COO Konica Minolta

arve.uggedal@konicaminolta.no

Christopher Rønneberg, RSCS Hydracloud

chris@hydracloud.no