Politiet velger Konica Minolta som leverandør for sikker print- og skann

Oslo | 1 juni 2018

Avtalen gjelder installasjon av programvaren SafeQ fra Ysoft som felles sentral løsning for sikker print og skann i hele Politi-Norge.

Konica Minolta og Politiets IKT-tjenester har signert avtale om kjøp og vedlikehold av programvare og utstyr til løsning for sikker print og sikker skann. Avtalen gjelder installasjon av programvaren SafeQ fra Ysoft som felles sentral løsning for sikker print og skann i hele Politi-Norge. Avtalen har en potensiell varighet på 7 år, og har en verdi på ca. 14 millioner kroner.


Hindrer at sensitiv og konfindensiell informasjon havner på avveie

En av de største risikoene i dagens virksomheter er ukontrollert tilgang til virksomhetens utstyr, samt til sensitiv og konfidensiell informasjon. Ved å tilby sentral sporing av brukernes aktiviteter og en praktisk løsning for definering av tilgangsregler (autentifisering med ID-kort og administratorkontrollert brukertilgang), løser SafeQ effektivt virksomhetenes krav til sikkerhet med en kombinasjon av utskriftsikkerhet, tilgangsstyring på enhetene og dokumentsikkerhet.


Politiets begrunnelse: 

Til grunn for anskaffelsen lå vurdering av pris og kvalitet med en vekting på 40/60, og det ble gjennomført forhandlinger. På bakgrunn av dette ble Konica Minolta tildelt kontrakt.


– Konica Minolta hadde det totalt sett beste tilbudet, og vi er trygge på at løsningen dekker etatens behov for sikkerhet og funksjonalitet på en god måte, sier seksjonsleder Erik Drevsjømoen i Politiets Fellestjenester, som har gjennomført anskaffelsen på vegne av politiet.


 - Politiet forvalter store mengder sensitiv informasjon som ikke uvedkommende skal ha tilgang til. "Sikker print" er en godt egnet løsning for å sikre rett tilgangsstyring, sier seksjonsleder Biørn Trygve Lyche i Politiets IKT-tjenester, som skal drifte løsningen for politiet. - Nå får vi en løsning som også dekker behovet for sikker skanning til andre plattformer enn den enkeltes epostadresse. Vi tar sikte på å iverksette en pilot høsten 2018, sier Drevsjømoen.


Bid Manager i Konica Minolta, Hennig Trønnes sier:

- Vi er stolte over at politiet valgte Konica Minolta som sin programvareleverandør og ser frem til å få koblet opp løsningen over hele landet. SafeQ hindrer at sensitiv og konfidensiell informasjon kommer på avveie og reduserer risikoen for informasjonslekkasjer som kan inntreffe når dokumentene er håndtert av mange personer.


- Konica Minolta har svært god erfaring med SafeQ hos våre kunder, både i offentlig virksomheter og i det private næringsliv. Vi er derfor overbevist om at også politiet blir svært fornøyde med å få sikret data og dokumenter i samarbeid med Konica Minolta, avslutter Trønnes.


Mer om sikker-print løsningen her.