KONICA MINOLTA IDENTIFISERER FEM VIKTIGE TRENDER SOM VIL FORME OG PÅVIRKE DEN DIGITALE ARBEIDSPLASSEN I 2024

| 18 desember 2023

Den pågående utviklingen av den Digitale arbeidsplassen har vært svært tydelig gjennom 2023. Den har fortsatt å spille en sentral rolle i mobilt og eksternt arbeid, forvandle det moderne kontoret til et geografisk spredt, men likevel enhetlig rom, og dermed drive den hybride arbeidstrenden. Større faktorer som den globale klimakrisen, eskalerende levekostnader og inflasjon, sammen med geopolitiske konflikter og kriger, vil også påvirke den digitale arbeidsplassen gjennom 2024. Samtidig som organisasjoner og bedrifter streber etter å forbli kostnadseffektive og konkurransedyktige, må de møte de ansattes forventninger og behov, og vedvarende utfordringer med å tiltrekke seg kompetanse. Av disse grunnene vil betydningen av teknologien rundt den Digitale arbeidsplassen fortsette å vokse. I tillegg vil dens rolle i å sikre medarbeidertilfredshet, beholde de gode medarbeiderne og talenttiltrekning bli stadig viktigere.


De fem trendene som former den digitale arbeidsplassen i 2024:

Trend 1: Intelligent bruk av kunstig intelligens (AI) og maskinlæring for automatisering av oppgaver 
Trend 2: Datasikkerhet og personvern
Trend 3: De ansattes trivsel og engasjement
Trend 4: Videre utvikling av skybasert samarbeid
Trend 5: Bærekraft samt sikring av at teknologi og arbeidsplasspraksis støtter bærekraftsmålene.
 

Konica Minolta Norge er en del av Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, basert i Langenhagen, Tyskland, som er et heleid datterselskap av Konica Minolta Inc., Tokyo, Japan. Konica Minolta Business Solution Norway er en komplet partner innen IT og digitalisering. Målet er å gjøre IT enklere for norske bedrifter. Resultatet er konkurransedyktige og kostnadseffektive kunder. Selskapet tilbyr i tillegg multifunksjonelle printere til kontoret, og digitaltrykk maskiner til grafisk bransje. Selskapet har stort fokus på miljø, og er blant de 100 mest bærekraftige selskapene i verden.

Kontakt oss

Kontakt oss

Melanie Olbrich

Senior Corporate Communications & Content Manager

melanie.olbrich@konicaminolta.eu

+49 (0)511 7404-5337