Konica Minolta har oppnådd ISO 27017-sertifisering

| 17 januar 2022

Sertifiseringen viser at hele den europeiske virksomheten oppfyller strenge krav til informasjonssikkerhet i nettskyen

Konica Minolta Business Solutions Europe har oppnådd ISO 27017-sertifiseringen, noe som viser at hele bredden av selskapets skytjenester oppfyller de strengeste og mest krevende standardene for informasjonssikkerhet. ISO 27017 er utgitt av Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen og er den globalt anerkjente standarden for informasjonssikkerhet for skyinfrastruktur.


Nettskyen blir en stadig viktigere del av IT-strategien i mange organisasjoner, blant annet fordi den gir større fleksibilitet, muliggjør ekstern tilgang til data for ansatte som befinner seg på ulike steder, og kan skaleres i takt med skiftende behov. Så det er ikke merkelig at 80 prosent av organisasjonene som ble undersøkt av Quocirca, forventer at minst halvparten av deres IT vil være skybasert i nær fremtid[1]. Og når viktige data lagres i skyen, må sikkerheten ha høyeste prioritet. Men 33 prosent av IT-beslutningstakerne ser på sky- eller hybridplattformer som en av de største sikkerhetsrisikoene.[2]
 
ISO 27017-sertifiseringen fremhever Konica Minoltas sterke satsing på skysikkerhet  
For å sikre at skyen ikke blir en sikkerhetsrisiko, benytter Konica Minolta strenge standarder for å beskytte sine skyløsninger. Den globalt anerkjente ISO 27017-sertifiseringen bekrefter og bygger videre på selskapets eksisterende sterke sikkerhetsgrunnlag: I 2020 oppnådde Konica Minolta ISO 27001-sertifisering for ledelsessystem for informasjonssikkerhet (ISMS), som omfatter selskapets helhetlige tilnærming til informasjonssikkerhet både i organisasjonen og i selskapets tjenester til kunder. ISO 27017 utvider nå denne sertifiseringen til nettskymiljøet levert av Konica Minolta Business Solutions Europe, noe som bekrefter at Konica Minolta har skapt et sikkert nettskybasert miljø og minimert risikoen for sikkerhetsproblemer. Det omfatter en rekke retningslinjer, som blant annet sørger for at skymiljøet er strengt beskyttet mot uatorisert tilgang, og definerer ansvarsområdene for leverandør og kunde. 

quotation marks

«Når kundene våre går over til digitalisering, vet de at Konica Minolta er den beste partneren for å bidra til å utarbeide og realisere deres visjon for en digital arbeidsplass – med løsninger som oppfyller de høyeste nivåene av informasjonssikkerhet og datavern», sier Olaf Lorenz, Head of International Marketing Division i Konica Minolta Business Solutions Europe. «Vi er derfor glade for at vi fullt ut har oppfylt de strenge revisjonskravene. ISO 27017-sertifiseringen viser at vår 360º tilnærming til informasjonssikkerhet dekker alle skytjenestene våre, slik at kundene våre kan føle seg helt trygge.»

Olaf Lorenz

Head of International Marketing Division, Konica Minolta Business Solutions Europe

Høye sikkerhetsstandarder for Konica Minoltas datasentre 
Når det gjelder datasentrene, består Konica Minoltas sikkerhetskonsept for nettskyen i hovedsak av følgende aspekter: Datasentrene i Tyskland og Sverige er delt inn i fem eller fire sikkerhetssoner: Tilgangen styres av et omfattende konsept for tilgangsstyring, og det kreve ulike autentiseringsnivåer for å gå gjennom sonene. Alle kundedata beskyttes på en pålitelig måte takket være et spesielt system for kontinuerlig sikkerhetskopiering. Kundene er garantert full nettverksisolering på plattformen, inkludert deres eget nettverkssegment, rutere og brannmurer. For å oppnå enda bedre sikkerhet er valgfri mikrosegmentering tilgjengelig via distribuerte stateful firewall-tjenester. Alle serverrommene har en brannmotstand på minst 90 minutter og er utstyrt med et system for tidlig branndeteksjon kombinert med brannvarsling og varmesensorer.
 
EUs personvernforordning (GDPR) krever fullstendig beskyttelse av data som overføres fra et lokalt miljø til skyen. Siden de to datasentrene ligger i Europa, tilbyr Konica Minolta ikke bare løsninger som er i samsvar med GDPR, men selskapet hjelper også kundene med å oppnå et høyt nivå av datasuverenitet, i og med at de alltid beholder kontrollen over sine data og applikasjoner. 
 
Konica Minolta leverer omfattende sikkerhetsløsninger også når det gjelder utskrifter fra nettskyen. Quocirca rangerte nylig Konica Minolta som "Leader" når det gjelder utskriftssikkerheten.[3] Ifølge Quocirca inkluderer Konica Minoltas Cloud Print Service-portefølje «flere alternativer for å støtte og øke kundenes sikkerhet. Data- og dokumentsikkerheten sikres gjennom kryptering og bruk av sertifiserte datasentre, follow me-autentisering, rollebasert tilgangskontroll samt kontrollert gjestetilgang. For å løse vanlige bekymringer rundt databeskyttelse og personvern minimerer Konica Minolta datautvekslingen." 
 
[1] Quocirca, 2021: The Cloud Print Services Market Landscape, 2021, https://quocirca.com/content/quocirca-mps-2021/
[2] Quocirca, 2022: The Print Security Landscape, 2022. Securing the remote and hybrid workforce,  https://quocirca.com/quocirca-print-security-landscape-2022/
[3] Quocirca, 2022: The Print Security Landscape, 2022. Securing the remote and hybrid workforce, https://quocirca.com/quocirca-print-security-landscape-2022/
 
Konica Minolta Norge er en del av Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, basert i Langenhagen, Tyskland, som er et heleid datterselskap av Konica Minolta Inc., Tokyo, Japan. Konica Minolta Business Solution Norway er en komplet partner innen IT og digitalisering. Målet er å gjøre IT enklere for norske bedrifter. Resultatet er konkurransedyktige og kostnadseffektive kunder. Selskapet tilbyr i tillegg multifunksjonelle printere til kontoret, og digitaltrykk maskiner til grafisk bransje. Selskapet har stort fokus på miljø, og er blant de 100 mest bærekraftige selskapene i verden.

Kontakt oss

Kontakt oss

Melanie Olbrich

Senior Expert Content Strategy & Development, Corporate Communications

melanie.olbrich@konicaminolta.eu

+49 (0)511 7404-5337