Slik har Recovery akademiet vært i forkant med smittevern under Covid-19

Oslo | 4 desember 2020

Løsningen for klinikkene er enkel og effektiv

Ved hjelp av termisk kamera har det innovative helseforetaket Recoveryakademiet klart å opprettholde sin «åpen dør» -politikk på sine klinikker under coronapandemien.


På Recoveryakademiets klinikker innen spesialhelsetjenesten, avd. Hurdalssjøen Recoverysenter og avd. Haraldvangen, er målet å hjelpe mennesker med psykiske helseproblemer med livsmestring gjennom medikamentfri og recoveryorientert behandling. Fysisk aktivitet, sunt kosthold og et strukturert og kunnskapsbasert behandlingsprogram om livsmestring er de tre viktigste fokusområdene, og de skiller seg derfor ut fra tradisjonell psykiatribehandling hvor medisinering står sentralt.

 

Tilgjengelighet i krisetider

Nettopp denne innovative tilnærmingen til psykiatrien har satt Recoveryklinikken på kartet som en internasjonal sensasjon. Behandlingstilbudet har mottatt mye annerkjennelse både i og utenfor Norges grenser, og er i tråd med FNs bærekraftmål om å skape en human psykiatri. At den innovative spesialisthelsetjenesten tenkte nytt og annerledes da pandemien inntraff, er kanskje ikke overraskende:
«Under coronakrisen har behovet for et godt livsmestringstilbud eskalert og vi opplever det viktigere enn noen gang å være tilstede for våre pasienter. Vi har sørget for full drift og dobbel pasienthåndtering, med gode kriseplaner for smittevern i bunn, de siste månedene»; sier administrerende direktør Ole Andreas Underland. Han fortsetter: «Med hjelp av gode smittevernsløsninger og tilgjengelig teknologi har vi klart å opprettholde en «åpen dør»-politikk, hvor behandlere, pasienter og folk med relasjoner til oss kan besøke klinikkene våre.»

 

I forkant med termologisk teknologi


Recoveryakademiet har gått til anskaffelse av kameraer med varmesensor-teknologi på to av sine klinikker. Kameraene er plassert ved hovedinngangene hvor alle beboere, ansatte og gjester må passere. Per Sørberg, ITS direktør i Konica Minolta synes det er svært hyggelig å kunne være med å løse utfordringer hos kunder, spesielt i krisetider: «Et termisk kamera har gjort det mulig for Recoveryakademiet å være i forkant, også når det gjelder smittevern. Enkelt forklart identifiserer kameraet høy temperatur på folk som kommer inn dørene til de to klinikkene, og gir automatisk varsler slik at nødvendige tiltak for å hindre smitte umiddelbart iverksettes. I tillegg har det offentlige gitt virksomheter krav om besøksregistrering for å bidra til enklere smittesporing. Dette er løst i systemet på en trygg og sikker måte, både når det gjelder smitte og personvern.»


 

Kamera med varmesensor måler feber ved inngang


Mobotix har en unik oppbygning sammenlignet med konvensjonelle kameraløsninger, siden det er innebygget logikk og prosessorkraft i hvert eneste kamera. Det betyr at hvert kamera kan fungere som et komplett frittstående system, og er ikke avhengig av en sentral server funksjon. Innebygget Intelligens som opptakshåndtering, bildebehandling, hendelses- og alarmhåndtering, håndteres fullstendig i kameraet. Muligheten for IOT programmeringen av de enkelte kameraene til å håndtere en hendelse, og deretter trigge en alarm gjør kameraene fleksible. I dette tilfellet gir kameraet alarm basert på temperaturnivåer. Kameraene har mikrofon og høyttaler for toveis kommunikasjon med den som står foran kameraet, og er utstyrt med både optiske og termiske bildesensorer, som gjør det mulig med registrering. 
OM RECOVERYAKADEMIET

Recoveryklinikkene består av avdelingene Hurdalssjøen Recoverysenter og Haraldvangen og tilbyr medikamentfri behandling eller hjelp til nedtrapping av medikamenter. Målet er å hjelpe mennesker med psykiske helseproblemer gjennom en recoveryorientert tilnærming til å leve gode og selvstendige liv, uten unødvendig eller overdreven bruk av medikamenter.
Akademiet yter helse- og velferdstjenester til det offentlige, som et supplement til kommunale tjenester eller statlige spesialhelsetjenester. På Recoveryakademiet har man lang erfaring med en rekke forskjellige helse- og brukergrupper. 
OM KONICA MINOLTA

Konica Minolta Business Solution Norway er en komplet partner innen IT og digitalisering. Målet er å gjøre IT enklere for norske bedrifter. Resultatet er konkurransedyktige og kostnadseffektive kunder. Selskapet tilbyr i tillegg multifunksjonelle printere til kontoret, og digitaltrykk maskiner til grafisk bransje. Selskapet har stort fokus på miljø, og er blant de 100 mest bærekraftige selskapene i verden.
Konica Minolta Norge er en del av et verdensomspennende høyteknologisk selskap med flere enn 31.000 ansatte. I Norge teller selskapet rundt 150 medarbeidere fordelt over hele Norge, i tillegg til en rekke forhandler. Selskapet er kjent for sitt sterke serviceapparat, og har hovedkontor i Nydalen, Oslo.