Derfor er dette i fokus under EUs måned for cyber security

| 5 oktober 2020

Hørt om "think before U click"?

Oktober er European Cyber Security Month (ECSM), og den spiller en viktig rolle i å fremme digital sikkerhet. I år spiller den en enda vktigere rolle enn tidligere. I løpet av Corona har cybersikkerhet vokst til en enda mer forretningskritisk faktor for bedrifter. Etter hvert som kontorer oftere er hjemmekontorer, er det å sikre IT-systemer riktig en absolutt hjørnestein for å opprettholde og øke businessen. Cybersikkerhetstrusler eskalerer når mengden fjernarbeid øker. Spesielt små og mellomstore bedrifter sliter med å sikre sine digitale arbeidsplasser.


 

I oktober markerer EU den 8. europeiske cybersikkerhetsmåneden, som samler europeiske land og borgere for å forebygge og handle mot cybertrusler.  '

 

Det viktigste målet for årets kampanje er å oppmuntre folk til å “Think Before U Click”, altså å sikre at folk er klar over nettrisiko og at de har verktøy til å bli mer motstandsdyktige og selvsikre brukere av teknologi. 

Hundrevis av aktiviteter, som konferanser, workshops, foredrag, webinarer og online-kampanjer vil finne sted over hele Europa i løpet av måneden, for å øke bevisstheten om cybersikkerhet, og gi oppdatert informasjon om digital sikkerhet gjennom opplæring og deling av god praksis. Aktivitetene koordineres av European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) og Europakommisjonen.  

 

Med den stadig økende betydningen av datasikkerhet har den kommende europeiske cybersikkerhetsmåneden fått enda mer relevans, spesielt ettersom Covid-19-pandemien har endret arbeidet slik vi kjenner det. Fjernarbeid har økt enormt fra 36% tidligere til 88% etter begynnelsen av pandemien [1]. Ved å muliggjøre digitalt samarbeid og ekstern tilgang har digitale verktøy fått en nøkkelrolle siden det verdensomspennende utbruddet i mars. Når kontorer desentraliseres og verktøy får enda større ansvar for arbeid enn før, blir deres sikkerhet en integrert del av forretningssuksessen, spesielt ettersom trusler under pandemien har skutt i været. Rapporterte phishing-angrep økte med 667% i mars 2020 [2] ettersom fjernarbeid ble etablert. Dette gjenspeiles i en plagsom vurdering av IT-fagpersoner med hensyn til IT-sikkerhet: 90% av IT-fagfolk mener fjernarbeidere generelt utgjør en sikkerhetsrisiko, og mer enn halvparten (54%) mener at eksterne ansatte utgjør en større sikkerhetsrisiko enn på stedet ansatte. [3]

 

88% av selskapene som ble undersøkt av IDC forventer store endringer i IT-strategien etter pandemien. Det vil være en ny normal for arbeid - og den må beskyttes ordentlig. Et dedikert fokus vil bli satt på cybersikkerhet: 83% av selskapene forventes å opprettholde eller øke budsjettene på dette feltet, mens midt i lockdown (april 2020) økte budsjettene for strategisk og taktisk cybersikkerhet betydelig. Utgiftene til sikker fjerntilgang økte for eksempel fra 26% i slutten av mars (20.03-23.03) til 43% i slutten av april (20.04-27.04) [4].

 

Løsninger som fremmer IT-sikkerhet

 

Med vår helhetlige 360-graders sikkerhetstilnærming, tilbyr Konica Minolta administrerte sikkerhetstjenester som tilpasses IT-situasjonen til kundene. Et eksempel er alt-i-ett-IT-plattformen Workplace Hub, som tilbyr toppmoderne IT-infrastruktur, den beste programvaren og administrerte IT-tjenester. Takket være et samarbeid med Sophos inkluderer Konica Minoltas Workplace Hub-sikkerhetstjenester XG-Firewall. I tillegg tjener særlig mindre virksomheter med sikker VPN, noe som også er viktig i lys av Covid-19 og behovet for å jobbe hjemmefra, da  mange selskaper ikke klarer å gi sine ansatte fjerntilgang via kryptert tilkobling til det interne firmanettverket. . [5] Og hvis det oppstår et dataangrep, sørger Konica Minoltas backup- og gjenopprettingstjenester for at data ikke går tapt og vil bli gjenopprettet. Dessuten har disse mange effektive beskyttelsestiltak mot hackerangrep som standard for å forhindre andre uautoriserte inngangsveier til et selskaps nettverk, for eksempel via eksterne periferienheter som Konica Minoltas videoovervåkingssystemer fra Mobotix.

 

 

[1] IDC, Webcast: Why the World will never be the same, 2020, Online accessible: https://goto.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1301725&tp_key=ddb7ef5f33&sti=social-media

[2] Barracuda, Threat Spotlight: Coronavirus-Related Phishing, 2020,

 https://blog.barracuda.com/2020/03/26/threat-spotlight-coronavirus-related-phishing/

[3] OpenVPN, Remote Work Is the Future — But Is Your Organization Ready for It?, 2020, https://openvpn.net/remote-workforce-cybersecurity-quick-poll/

[4] IDC, Webcast: Why the World will never be the same, 2020, Online accessible: https://goto.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1301725&tp_key=ddb7ef5f33&sti=social-media

[5] IDC, Cybersecurity Challenges in the Time of the New Coronavirus, 2020, https://blog-idcuk.com/cybersecurity-challenges-time-new-coronavirus/

 


Relaterte artikler

Relaterte artikler