De fem beste digitale arbeidsplasstrendene som vil styrke forretningssuksessen i 2023

| 9 desember 2022

Utvilsomt har 2022 sett den digitale arbeidsplassen fortsette å utvikle seg og vokse, selv utover den dramatiske økningen i løpet av de to foregående årene. Etter å ha tilrettelagt for en høy andel av fjernarbeid under pandemien, er det moderne virtuelle kontoret fri for geografiske begrensninger, og driver hybridarbeidstrenden på tvers av mange forskjellige sektorer. Flere ting, for eksempel den globale klimakrisen, økte levekostnader, og den pågående krigen i Ukraina vil fortsette å forme den digitale arbeidsplassen i 2023. Organisasjoner og bedrifter ser ut til å fortsette arbeidet med å være kostnadseffektive og konkurransedyktige, samtidig som de tar hensyn til ansattes endrede forventninger og behov. Avhengigheten av digital arbeidsplassteknologi for å sikre medarbeidernes produktivitet, tilfredshet, og tiltrekning av talenter fortsetter.


Konica Minolta har identifisert fem viktige trender som vil særlig påvirke og definere den digitale arbeidsplassen i 2023. Noen av trendene ble også fremhevet i fjor og kan fortsatt være fremtredende da mange digitale arbeidsplasstrender er langsiktige og vil fortsette å skje igjen de neste årene.
 
Trend 1: Strengere regelverk for klimabeskyttelse: CSRD er rundt hjørnet
COP 27 i Egypt i november 2022 viste hvor tøffe forhandlingene er når det gjelder å godta strenge klimaendringmål – spesielt de europeiske landene hadde høye forventninger på forhånd. I 2019 ble EUs grønne vekststrategi presentert for første gang, der EUs medlemsland har satt seg som mål å oppnå klimanøytralitet innen 2050 for å oppfylle forpliktelsene som er avtalt på COP 21 i Paris i 2015. For å ta dette videre fra et forretningsperspektiv har EU nylig avtalt det kommende direktivet for bærekraftrapportering (CSRD), som krever at selskapene rapporterer årlig om styringsmessige, sosiale og miljømessige konsekvenser og risiko knyttet til virksomheten. Selskapene må forberede seg på CSRD, da det gradvis vil gjelde for ulike kategorier av selskaper fra 2024 og erstatte det forrige direktivet om ikke-finansiell rapportering. I stedet for dagens 11 700 selskaper i Europa, vil rundt 50 000 måtte rapportere i henhold til CSRD.[1]
 
Med økt press på å demonstrere bærekraft som kommer fra spesifikke lovverk samt forventninger til bedriftens samfunnsansvar, vil måten alle organisasjoner gjør forretninger på være utsatt for nærmere granskning. Konica Minoltas miljøpolitikk fremmer for eksempel bærekraftig utvikling og lønnsom vekst ved å integrere miljømessige, økonomiske og sosiale perspektiver i forretningsstrategiene for å sikre at aktivitetene implementeres i harmoni med menneskeliv og med miljøet i alle aspekter. Dette inkluderer overholdelse av lover og retningslinjer, miljøhensyn i produktets livssyklus og resirkulering, forebygging av forurensning og støtte for det bredere bærekraftige samfunnet.
 

Trend 2: Økende betydning for kommunikasjons- og samarbeidsverktøy i tider med hybridarbeid
Overgangen til hybridarbeid har tydeliggjort for mange bedrifter at eldre kommunikasjonsplattformer (for eksempel e-post) ikke lenger er egnet for samarbeidsbehov på nett. Microsoft Teams er driftskritisk for eksternt arbeid og samarbeid under pandemien og har bevist at det er langt mer enn bare en videosamtalerival for Zoom. Teams fungerer som et knutepunkt for teamarbeid, tilrettelegger for prosjektstyring, meldinger/anrop og møter, innholdsdeling og redigering – alt på ett sted. Den økende betydningen uttrykkes også i tall: Siden februar 2020 har gjennomsnittsteambrukeren økt sin ukentlige møtetid med 252 % og sendt 32 % flere meldinger hver uke i februar 2022 enn i mars 2020.[2]
 
Som en Microsoft Global Managed Partner kan Konica Minoltas akkrediterte ekspertteam hjelpe alle størrelser og typer organisasjoner med å realisere kommunikasjons- og samarbeidsfordelene ved Microsofts verktøyutvalg, inkludert Microsoft 365 med Teams, som hjelper bedrifter å bedre organisere og samhandle med ansatte. Ved hjelp av Microsoft Teams og den utvidede Microsoft 365-serien kan organisasjoner modernisere og digitalisere forretningsprosesser slik at de passer sømløst inn i hybridarbeidsmiljøet, og kan nås hvor som helst, på hvilken som helst enhet, slik at forretningsdriften er helt smidig.
 

Trend 3: Ansatte krever fleksibilitet når det gjelder arbeidstid og arbeidssted
Organisasjonen er oppmerksom på ‘«den store fratredelsen» etter pandemien og må levere den best mulige opplevelsen for å holde eksisterende ansatte engasjerte og fornøyde, samtidig som de tiltrekker seg nye talenter. Dette påvirker spesielt arbeidere fra generasjon Z. 58 % (sammenlignet med 43 % totalt) av dem er sannsynlig å vurdere å endre arbeidsgiver i år.[3] En tredjedel (31 %) av europeiske ansatte har allerede byttet jobb de siste to årene.[4] De viktigste årsakene til å ikke akseptere et jobbtilbud inkluderer mangel på fleksible timer (37 %) og stedsfleksibilitet (28 %)[5], da 53 % er mer sannsynlig å prioritere helse og velvære enn før pandemien[6]. Selskaper som tar hensyn til dette og gir en bedre balanse mellom arbeidslivet gjennom fleksible modeller, tilfredsstiller sine ansatte, tiltrekker seg nye talenter, forbedrer produktiviteten og forblir konkurransedyktige.  
 
Konica Minolta tilbyr omfattende støtte og løsninger med sin Intelligent Connected Workplace-portefølje, slik at bedrifter fullt ut kan utnytte en rekke verktøy for fleksibelt arbeid. Eksterne arbeids- og hjemmekontorløsninger inkluderer nettskytjenestersamarbeid og kommunikasjonmobilutskriftsikkerhetstjenester og informasjonsadministrasjonstjenester – alle utformet for å tilby full fleksibilitet til en bedrift og teamene der.


Trend 4: IT-as-a-Service og Desktop-as-a-Service for større fleksibilitet i utfordrende tider
IT-as-a-Service gir betydelige fordeler for enhver bedrift. I stedet for å kjøpe IT-maskinvare, -programvare og -tjenester direkte, mottar virksomheten alt som kreves til en fastsatt kostnad for hvert medlem av teamet. Dette gjør at man unngår høye utgifter til startkapital og en intern IT-tjeneste for å betjene den, samtidig som kostnadene for vedlikehold og oppgraderinger blir forutsigbare og rimelige. Virksomheten kan enkelt skalere IT-funksjonene opp eller ned for å møte kommersielle og teambehov. Desktop-as-a-Service tar denne tilnærmingen et skritt videre ved å levere en virtuell stasjonær datamaskin til en individuell eller bestemt gruppe mennesker basert på deres jobbkrav. Når en ansatt forlater og ikke lenger trenger tilgang til bedriftsdata, kan tillatelser raskt og enkelt tilbakekalles, noe som gjør den svært sikker og kostnadseffektiv.  
 
Som en del av de administrerte IT-tjenestene tilbyr Konica Minolta både Software-as-a-Service (Cloud Print) og Infrastructure-as-a-Service. Her overtar Konica Minolta styringen og vedlikeholdet av applikasjoner, samt servere, lagring og nettverk for kunden i skyen, slik at kundene ikke trenger å bekymre seg for hvordan teknologien fungerer. Konica Minolta baserer seg hovedsakelig på egne europeiske datasentre i Hannover (Tyskland) og Stockholm (Sverige) for å sikre at disse dataene er fullstendig beskyttet og sikre, samt svært tilgjengelige. Desktop-as-a-Service er også en del av Workplace One, en kompakt digital arbeidsplasspakke som består av et administrert Microsoft 365-miljø, Managed Backup Services, fjernovervåking og administrasjon og en SharePoint-basert bedriftsportal.
 

Trend 5: Gjør mer med mindre – AI og en mer oppslukende digital verden      
Mens tingenes Internett (IOT) fortsetter å vokse, tilsynelatende uten grenser, blir flere og flere systemer omfattet av forretningsnettverk. Denne eksplosjonen i datatilgjengeligheten på arbeidsplassen sikrer at kunstig intelligens (AI), som lærer prosesser og mønstre, kan tilby gode muligheter til å automatisere arbeidsflyter , gi kostnadsbesparelser og bedre bruk av dyktige ansattes tid.
 
Knyttet til dette er Robotic Process Automation (RPA), der AI overtar visse prosesser (ofte repetitive arbeidskrevende funksjoner). Videoanalyse er et annet viktig aspekt ved denne automatiseringen. Konica Minoltas videoløsningstjenester dekker for eksempel ikke bare sikkerhetsprogrammene, men er også perfekt til å overvåke produksjonslinjer for kvalitetskontroll og yrkesmessige helsetiltak for å holde folk trygge (for eksempel sårbare mennesker som vandrer inn i farlige områder) og oppdage branner. Ved hjelp av kraftig AI- og kamerateknologi er de potensielle mulighetene nesten ubegrensede.  
 

quotation marks

Etter hvert som bedrifter og organisasjoner av alle typer ser ut til å «gjøre mer med mindre», vil den digitale arbeidsplassen bli enda viktigere i 2023 og videre. Press for å øke bærekraften, samtidig som den støtter hybridarbeid og skaper arbeidsplassfleksibilitet, vil bety større press på IT-tilbudet og økt bruk av automatisering. Konica Minoltas Intelligent Connected Workplace-portefølje er utformet for å imøtekomme alle disse behovene fra én enkelt ekspertleverandør, slik at organisasjoner kan konsentrere seg om kjerneaktivitetene sine trygt.

Olaf Lorenz

Sjef for internasjonal markedsavdeling, Konica Minolta Business Solutions Europe

 

[1] Bærekraftig økonomi: Stortinget vedtar nye rapporteringsregler for multinasjonale selskaper, 2022, https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20221107IPR49611/sustainable-economy-parliament-adopts-new-reporting-rules-for-multinationals

[2] Store forventninger: Få hybridarbeid til å fungere, Microsoft, 2022, https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/great-expectations-making-hybrid-work-work

[3] Store forventninger: Få hybridarbeid til å fungere, Microsoft, 2022, https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/great-expectations-making-hybrid-work-work

[4] Status for hybridarbeid 2022: Europa, Owl Labs, 2022, https://owllabs.eu/state-of-hybrid-work-emea/2022

[5] Status for hybridarbeid 2022: Europa, Owl Labs, 2022, https://owllabs.eu/state-of-hybrid-work-emea/2022

[6] Store forventninger: Få hybridarbeid til å fungere, Microsoft, 2022, https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/great-expectations-making-hybrid-work-work
 

Oppdag løsninger for den digitale arbeidsplassen

Våre omfattende digitale arbeidsplassløsninger gjør dataene dine sikrere og mer kompatible, informasjonen din mer håndterlig og tilgjengelig, arbeidet ditt mer produktivt og IT-infrastrukturen mer håndterlig. 

Vi jobber med IT – du jobber med bedriften din. 

Les mer om digital arbeidsplass

Kontakt oss

Kontakt oss

Melanie Olbrich

Senior Expert Content Strategy & Development, Corporate Communications

melanie.olbrich@konicaminolta.eu

051174045337