HAR DU KONTROLL PÅ IT-SIKKERHETEN DIN?

| 19 oktober 2023

Her er fem tips til hvordan du kan optimalisere bedriftens IT-sikkerhet.

Trusselen fra cyberkriminalitet mot virksomheter er på sitt høyeste nivå. Høy risiko for angrep kan medføre betydelige økonomiske kostnader og være forretningskritiske for bedriften din. Har bedriften din fokus på IT-sikkerhet? Her deler vi de fem områdene bedriften din må ta tak i for å ivareta IT-sikkerheten.Med mindre organisasjonens kjernevirksomhet er IT, kan det være utfordrende å sikre et høyt sikkerhetsnivå og implementere systematiske compliance-prosesser som håndterer potensielle IT-risikoer. Her er en sjekkliste som gir deg en rask oversikt over hvor du bør begynne.
 


Sjekkliste for IT-sikkerhet 

 
 1. Analysere risiko og beskyttelsesbehov

  Det første trinnet er å kartlegge og identifisere trusler og beskyttelsesbehov for IT, data med mer. Har bedriften en analyse eller sikkerhetssjekk av organisasjonens nåværende sikkerhetsnivå?
   
 2. Sikkerhetsstrategi

  Er IT-sikkerhet på agendaen i organisasjonen din? Hvis organisasjonen ikke har en sikkerhetsstrategi, er det på tide å lage en eller gjennomgå den nåværende.
   
 3. Prosesser, prosesser, prosesser

  Har dere prosesser for informasjonssikkerhet som gjør det enkelt for alle i organisasjonen å forstå hva som skal gjøres, når det skal gjøres og hvorfor? Ved å implementere de riktige prosessene kan organisasjonen fortsette kjernevirksomheten under et cyberangrep.
   
 4. Tilgang

  Hvem har tilgang i organisasjonen din? Og til hva? Du må sørge for at bare de rette personene har tilgang til informasjonen de trenger, ved å etablere eller utvide autorisasjonsstyring, kryptering eller kontroll av mobile enheter.
   
 5. Utdanne de ansatte

  Kjenner alle i organisasjonen til IT-sikkerhet, er de ansatte klar over hva sikker informasjonshåndtering er og hva de skal gjøre for å sikre etterlevelse? Dette er en viktig del av IT-sikkerhetsarbeidet og kan gjøres gjennom en intern bevisstgjøringskampanje. 
 


Få hjelp med IT-sikkerheten din

Våre eksperter kan hjelpe deg med å analysere bedriftens IT-sikkerhet og se på hvilke løsninger som kan støtte sikkerhets- og samsvarsbehovene dine fremover.

Vi kan med andre ord hjelpe deg med å definere og implementere en skreddersydd sikkerhetsstrategi. Vi forstår forretningsbehovene dine og hjelper deg med å oppfylle sikkerhets- og compliance-kravene som må oppfylles for å beskytte deg, teamet ditt og kundene dine.