Førsteklasses teknologi for å fremme utviklingen av et industrielt samfunn