Global beskyttelse av personvernopplysninger

Før store endringer til EUs personvernforordning, har Konica Minolta-konsernet kunngjort sine retningslinjer for global beskyttelse av personvernopplysninger for å sikre at konsernet ligger i forkant av den globale beste praksisen på dette området.

De fremtidsrettede retningslinjene er blitt kunngjort i forkant av innføringen av EUs personvernforordning (GDPR), som vil tre i kraft 25. mai 2018. GDPR er blitt beskrevet som den viktigste endringen innen personvern på 20 år og kommer til å innebære omfattende endringer for bedrifter – både EU-baserte og ikke-EU-baserte selskaper som behandler personopplysninger fra EU-borgere – ved å betydelig styrke enkeltpersoners rettigheter og beskyttelse.

Last ned retningslinjene for global beskyttelse av personvernopplysninger:
Retningslinjer for global beskyttelse av personvernopplysninger
 

Retningslinjer for global beskyttelse av personvernopplysninger

Som et voksende globalt selskap som er engasjert på ulike forretningsområder, anerkjenner vi, Konica Minolta-konsernet, at tilliten til våre kunder, forretningspartnere, ledere og ansatte er vår mest verdifulle ressurs. Konica Minolta-konsernet anerkjenner også at vi ikke bare skal levere de beste produktene og tjenestene, men også oppfylle de høyeste standarder når det gjelder samsvar og samfunnsansvar.

Konica Minolta-konsernet er forpliktet til å respektere personvernet til våre kunder, forretningspartnere, ledere og ansatte, og til å beskytte våre kunders, forretningspartneres, lederes og ansattes personopplysninger.
 

Omfanget og anvendbarheten av disse retningslinjene

Disse retningslinjene gjelder for oss, Konica Minolta, Inc. («Konica Minolta») og alle tilknyttede selskaper («Konsernselskaper») og våre funksjonærer og ansatte. «Tilknyttet» betyr i dette tilfellet at Konica Minolta kan håndheve ibruktakelse av disse retningslinjene direkte eller indirekte, på grunnlag av avstemningsflertall, representasjon av majoritetsadministrasjon eller etter avtale. Konica Minolta og konsernselskaper («Konica Minolta-konsernet») etablerer og håndhever interne regler, slik som forskrifter og prosedyrer i henhold til disse retningslinjene.

Disse retningslinjene beskriver de grunnleggende prinsippene i Konica Minolta-konsernets standarder for databeskyttelse og datasikkerhet og sikrer samsvar med nasjonale og internasjonale lover om databeskyttelse som er i kraft over hele verden. De omfatter derfor de internasjonalt godkjente databeskyttelsesprinsippene, som ikke skal erstattes, men som skal være et supplement til de respektive nasjonale lover for databeskyttelse og personvern («nasjonal lovgivning»). Dette betyr at innholdet i disse retningslinjene må følges i fravær av en tilsvarende nasjonal lovgivning, eller hvis en nasjonal lovgivning foreskriver lavere krav enn denne politikken. På den annen side har en nasjonal lovgivning alltid forrang i tilfelle en konflikt med denne politikken, eller hvis den nasjonale lovgivningen foreskriver strengere krav enn denne politikken.

Disse retningslinjene gjelder for all behandling av personopplysninger. I land der dataene til juridiske enheter er beskyttet i samme grad som personopplysninger, gjelder disse retningslinjene like mye for data fra juridiske enheter. Anonymiserte data, for eksempel for statistiske evalueringer eller studier, er ikke underlagt disse retningslinjene.
 

Konica Minolta-konsernets prinsipper for behandling
av personopplysninger

 
 • Lovlighet, rettferdighet og åpenhet
  Personopplysninger vil bli samlet inn og behandlet på en lovlig, rettferdig og åpen måte for å beskytte de individuelle rettighetene til datasubjekter.​
 • Begrensning til et spesifikt formål
  Personopplysninger vil kun bli samlet inn for spesifikt eksplisitte og legitime formål og vil ikke bli behandlet på en måte som ikke er forenlig med disse formålene.
 • Datanøyaktighet / dataaktualitet
  Personopplysninger vil være nøyaktige og holdes oppdatert etter behov. Konica Minolta-konsernet vil ta alle rimelige skritt for å slette eller rette opp unøyaktigheter uten forsinkelse.
 • Dataøkonomi / databegrensning
  Personopplysninger vil være tilstrekkelige, relevante og begrenset til det som er nødvendig. Personopplysninger lagres ikke lenger enn nødvendig.
 • Rettighetene til datasubjekter
  Konica Minolta-konsernet respekterer rettighetene til alle datasubjekter, inkludert rettigheter til tilgang til data, rettigheter til behandling eller sletting og rett til nøyaktighet. Konica Minolta-konsernet vil gi klar og entydig informasjon om hvordan og hvorfor dataene til subjekter samles inn og behandles.
 • Sletting
  Konsernet sletter personopplysninger som ikke lenger er nødvendige i forhold til de formålene de er samlet inn for, eller i et tilfelle hvor et gitt samtykke trekkes tilbake og ingen andre lovlige formål for behandling gjelder.
 • Behandlingssikkerhet / datasikkerhet
  Personopplysninger vil bli behandlet på en sikker måte. Det vil bli fattet tekniske og organisatoriske tiltak mot uautorisert behandling eller endring, og mot tap eller ødeleggelse eller uautorisert avsløring eller tilgang til personlige data som overføres, lagres eller på annen måte behandles, som er passende for risikoen. Konica Minolta-konsernet vil sikre kontinuerlig integritet, tilgjengelighet, konfidensialitet og autentisitet. Konica Minolta-konsernet vil sikre robustheten til konsernets systemer og tjenester som behandler personopplysninger. I tilfelle en hendelse vil Konica Minolta-konsernet ha muligheten til å gjenopprette tilgjengeligheten og tilgangen til data til riktig tid.
 • Innebygget databeskyttelse og beskyttelse som standard
  Konica Minolta-konsernet vil implementere egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at bare personopplysninger som er nødvendige for hvert spesifikke formål, behandles som standard. Prinsippet om innebygget databeskyttelse og databeskyttelse som standard vil bli fulgt under utvikling av nye produkter.
 • Ansvarlighet
  Det skal være ansvarlighet i alle behandlingsaktiviteter. Konica Minolta-konsernet er ansvarlig for, og i stand til å vise, etterlevelse.
 

Konica Minolta-konsernets databeskyttelsesorganisasjon

Hvert Konica Minolta-konsernselskap skal oppnevne en kvalifisert person som er ansvarlig for implementering og etterlevelse av de ovennevnte prinsippene.

Se våre pressemeldinger:
https://newsroom.konicaminolta.eu
 

Kontakt

Hvis du har spørsmål om databeskyttelse, kan du når som helst kontakte vårt selskaps ansvarlige for databeskyttelse.


Frau Dr. Frederike Rehker
Data Protection Officer Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Datenschutzbeautftragte Konica Minolta Business Solutions Deutschland
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Telefon: + 49 (0)511 7404-0
E-post: dataprotection(at)konicaminolta.eu