Digitalt ansvar

 


Utfordringer med digitalisering: Konica Minolta’s digitale ansvar

Vi lever i en av de mest velstående tider i menneskets historie. Samtidig står vi overfor utfordringer og endringer på grunn av digitalisering, fordi digitalisering endrer måten vi lever og jobber på.
Klimaendringer, massiv forurensning, døende arter, migrasjon er bare noen av våre globale bærekraftige utfordringer. Men vårt skiftende miljø og bærekraftige utfordringer kan påvirkes og formes av oss. Her spiller selskaper en sentral rolle. Konica Minolta erkjenner sitt ansvar og former det aktivt innenfor sitt digitale ansvar.

 Konica Minolta tar sitt digitale ansvar som en frivillig forpliktelse til bærekraft som tar hensyn til digitaliseringens innvirkning på miljøet og samfunnet.
I tillegg er selskapet frivillig forpliktet til oppnåelse av bærekraftige mål, samt ivareta  økologiske og sosiale arbeidsmåter for dagens og fremtidige generasjoner, realisert gjennom digitale løsninger.
 

Konica Minolta fokuserer på fire områder innen digitalt ansvar:
 

Data ansvar: Et ansvar utover lovkrav

 

Juridiske krav og standarder angående databeskyttelse og informasjonssikkerhet, samt hackere / nettangrep og skimming krever ansvarlig bruk av personopplysninger. Konica Minolta forstår sitt dataansvar ikke bare som en forpliktelse til å overholde juridiske krav og standarder for å beskytte data og sikre informasjonssikkerhet, men også å frivillig håndtere individuelle personopplysninger nøye og ansvarlig. Selskapet gjør dette på grunn av vår etiske forståelse av databeskyttelse så vel som fordi det er en menneskerett å beskytte en persons egne data. Konica Minolta ønsker dermed å sikre personvern og å opprettholde en persons suverenitet over sine egne data og fotavtrykk i den digitaliserte verden.
.

Derfor har Konica Minolta:

 • Implementert en Global Personvern Policy som går utover kravene i GDPR
 • Har koordineringsansvarlige for databeskyttelse i hvert land i Europa
 • Etablert styringssystem for informasjons sikkerhet.
 • Tilbyr kunder skkerhetsløsninger som bizhub SECURE 
 • Har en 360-graders tilnærming til sikkerhets treninger


 

Sosial innovasjon: For en sosial forbedring


Digitalisering har potensialet som en "game changer" for en sosial forbedring. Det representerer sjansen til å forbedre prosesser, tjenester og produkter slik at negativ innvirkning på vårt økosystem og samfunn kan reduseres. Vi er overbevist om at sosial innovasjon og digital teknologi skal tjene menneskeheten og planeten. Med vår innovative kapasitet støtter vi samfunnet for å takle sosiale utfordringer i en skala og hastighet som var ufattelig før fremveksten av digitale teknologier.
Derfor er Konica Minolta forpliktet til å bruke vår innovative kapasitet og digitale teknologi for å realisere FNs mål for bærekraftig utvikling innen 2030.


Konica Minolta har for eksempel realisert prosjekter som:
 • Fremmer ny forretningsutvikling gjennom kjerneteknologier og åpen innovasjon 
 • Fremmer forretningsutvikling ved selskapets fem Business Innovation Centers (BIC) 
 • Inkorporerer moderne digitale teknologier i våre kjerneteknologier 
 • Støtter virksomhetsreformer 
 • Bruker digital teknologi for å redusere miljøpåvirkningen av kommersiell utskrift
 

Digital forurensing: Minimere mengden

Konica Minolta vurderer de negative effektene på miljøet som skyldes bruk av digital teknologi. Selskapet erkjenner utfordringene knyttet til digitalisering som digital forurensning. En av hovedformene for digital forurensning kalles ‘sovende forurensning’, som skyldes lagring av e-post og inaktivt digitalt innhold. Det er en stor bidragsyter til klimaendringene, og hver enkelt person bidrar til det.Slik minimerer Konica Minolta digital forurensning:
 • Bruker fornybar energi
 • Sikrer smart kjøling av datasentre
 • Kompenserer uunngåelig CO2-utslipp
 • Har en «sirkulær økonomi» tilnærming
 

Tilgjengelighet og digital inkludering:

Digital teknologi for alle

Konica Minolta ønsker å gjøre digital teknologi tilgjengelig for mennesker uansett alder, kjønn og funksjonshemminger, og er forpliktet til digital inkludering. 
 
Slik gjør Konica Minolta digital teknologi tilgjengelig og muliggjør digital inkludering:
 • Bruker digital teknologi internt for å forbedre balansen mellom arbeid og privatliv, for eksempel løsninger som muliggjør mobilt arbeid.
 • Tilbyr digital kompetanse for et sosialt formål, f.eks. partnerskapet med The Big Issue, en britisk gateavis.
 • Garanterer tilgang for alle med vårt Universal Design på våre produkter


 

Ta kontakt med oss om digitalt ansvar

...og kontakt vårt bærekraft team

Send en Email

Ønsker du mer informasjon om våre tjenester innen bærekraft:

Kontakt oss

Ja, jeg ønsker å motta informasjon:

om nåværende produkter og tjenester fra Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH og fra andre samarbeidspartnere innen gruppen, som er skreddersydd mine personlige interesser. Dine data blir behandlet i henhold til våre retningslinjer for personvern.

Tekstfelt med * må fylles ut!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings