Konica Minolta

Norge

  • Norsk

Giving Shape to Ideas

Kontraktsadministrasjon

KONTRAKTS-SYSTEM

TILBAKE

Bedre oversikt og reduserte kostnader gjennom bedre kontraktsadministrasjon

Hvis du behandler ulike kontrakter og avtaler på daglig basis vet du at: Slike dokumenter ofte forsvinner i arkivene til ansvarlig avdeling. Dette resulterer i tidkrevende leting, man mister den generelle oversikten og kontraktsperioder eller tidsfrister blir gjerne oversett. Alt dette innebærer unødvendig tidsbruk og pengebruk. Det er her vår løsning for digital håndtering av avtaler kommer inn i bildet, og lar deg administrere virksomhetens avtaledokumenter på en enkel og effektiv måte.

Uansett om du er opptatt av driftsavtaler, rammeavtaler, lisenser eller vedlikeholdsavtaler gir digital fangst av alle dokumenter knyttet til en bestemt avtale (inkludert e-post, møtereferater osv.) virksomheten et godt grunnlag for oversikt og bedre kontroll.

Fra søk i teksten i hele innholdet i en avtale til analyse av relevante avtalevilkår er den informasjonen du trenger tilgjengelig kun med et tastetrykk. Sortering av avtaler for eksempel med hensyn til verdi eller varighet, gir betydelig økt kontroll over finansielle beslutninger.

Takket være den samlede, komplette mappingen av alle dokumenter samt automatisk generering av påminnelser, mister du aldri oversikten over avtaleperioder og frister, og du kan dermed vinke farvel til tidsfrister som ikke blir overholdt og bruke avtalevilkårene til nytte for virksomheten.

Fordeler:

  • Forbedret oversikt gjennom sentral administrasjon av avtaler
  • Sparte kostnader gjennom rask søking og optimal bruk av alle kontraktsvilkår
  • Ingen oversette tidsfrister takket være automatiske påminnelser
  • Maksimal datasikkerhet med revisjonsgodkjent arkiverings- og dokumentgodkjenningsprosesser
  • Sømløs integrasjon i eksisterende CRM-/ERP-systemer

Ønsker du mer informasjon om Managed Content Services? - Våre eksperter svarer deg.

Personal Data