Konica Minolta

Norge

  • Norsk

Giving Shape to Ideas

Utdanning

UTDANNING

TILBAKE

Gjør skoleadministrasjonen mer effektiv med ECM

Enterprise Content Management (ECM) er et kraftig verktøy for å administrere informasjon, sikrer at man overholder lover og forskrifter samt forbedre den samlede effektiviteten i virksomheten. Våre ECM-systemer kan erstatte virksomhetens papirintensive prosesser med løsninger støtter av både analytikere, konsulenter og sluttbrukere.

Utdanningsinstitusjoner både på grunnskole-, videregående skole- og universitetsnivå erfarer at både dokumenter og digitalt innhold flyr rundt på skolens område. Elever, studenter, ansatte og leverandører genererer og mottar enorme mengder papirdokumenter, e-poster, fakser og webgenerert innhold. Skolenes evne til å administrere denne konstante flyten av innhold avgjør hvor godt dere klarer å betjene hver av disse gruppene. Med ECM-løsninger fra Konica Minolta forbedres effektiviteten, datasikkerheten og servicenivået overfor elever og studenter både på campus og utenfor.

Våre ECM-løsninger kan forbedre tilgang til og kontroll over dokumenter og digitalt innhold. Vi gir autoriserte brukere direkte tilgang til dokumenter fra eksisterende applikasjoner som studentdatabaser eller ERP-løsninger uten behov for programmering. Våre arbeidsflytløsninger eliminerer tidkrevende manuelt arbeid og gjør det mulig for de ansatte å fokusere på andre og viktigere oppgaver.

Fordeler:

  • Forbedret dokumentbehandling
  • Enkelt søk for å finne informasjon
  • Reduserte kostnader til kopiering og lagring
  • Gjør filene tilgjengelig for alle autoriserte brukere
  • Fjerner behovet for å skrive ut dokumenter flere ganger
  • Forbedret dokumentsikkerhet

Ønsker du mer informasjon om Managed Content Services? - Våre eksperter svarer deg.

Personal Data