Konica Minolta

Norge

  • Norsk

Giving Shape to Ideas

KONTRAKTSADMINISTRASJON

KONTRAKTS-SYSTEMER

TILBAKE

Optimaliser avtalehåndteringen med automatiserte prosesser

For å sikre konkurranseevnen er virksomheter avhengig av rask og nøyaktig behandling av ulike avtaler, med systemer på plass for håndtering, tilgang og sikker arkivering. Men det å holde orden på alt papiret kan være både tidkrevende og kostbart. Mister dere muligheten til å fornye avtaler på grunn av oversette frister? Kan dere raskt hente frem avtaledokumentene dere trenger for å utarbeide nye estimater og oppdatere eksisterende kundeforhold? Vil direkte tilgang og oversikt over avtaleinngåelse- og godkjenningsprosesser gjøre virksomheten i stand til å utarbeide dokumentene raskere?

Konica Minoltas avanserte Enterprise Content Management-løsning (ECM) kan gi deg svarene. En enkel, automatiser prosess som administrerer avtalene fra start til slutt med automatiske delprosesser som sparer både tid og penger.

Fordeler:

  • Effektiviserer manuelle avtaleprosesser
  • Gir direkte tilgang til arkiverte avtaler
  • Administrerer alle typer avtaledokumenter
  • Lagrer avtalene i en samlet database
  • Gir direkte tilgang for alle autoriserte medarbeidere
  • Forenkler samarbeidet
  • Øker sikkerheten
  • Effektiviserer administrative oppgaver
  • Kan integreres med eksisterende forretningssystemer

Ønsker du mer informasjon om Managed Content Services? - Våre eksperter svarer deg.

Personal Data