Konica Minolta

Norge

  • Norsk

Giving Shape to Ideas

Digital post

DIGITAL POST

TILBAKE

Øk effektiviteten med digital behandling av inngående post

De fleste virksomheter strever med enorme mengder inngående post. Det er lite virksomheten kan gjøre med det daglige tilsiget av post, men det er derimot mye man kan gjøre for å sikre en strukturert og effektiv distribusjon av denne posten. Med en automatisk løsning for digital postbehandling sikrer man rask levering av post, noe som kommer alle ansatte til gode.

Du kan fange og digitaliserer all inngående post på virksomhetens eksisterende dokumentskanner og multifunksjonsmaskin. Intelligent programvare tolker automatisk relevant innhold og klassifiserer all post. Den digitaliserte posten – inkludert alle dokumenter, brev og fakser – blir elektronisk lagret, automatisk tolket og videresendt til tilsiktet mottaker (fakturaer til økonomiavdelingen, tilbud til salgsavdelingen osv.).

Ansatte får automatisk beskjed om ny post, som blir sendt direkte til mottakerens innboks. Dette sikrer at dokumentene enkelt kan fordeles på riktig prosjekt eller videresendes ved behov. Den automatiske postfordelingen skjer tilnærmet uten forsinkelse og er helt uavhengig av hvor man fysisk er plassert.

Fordeler:

  • Økt oversikt med digital fangst av all inngående post
  • Tids- og kostnadsbesparelser takket være strømlinjeformet postbehandling
  • Feilfri postdistribusjon til flere lokasjoner
  • Betydelig raskere postfordeling
  • Sømløs og revisjonsgodkjent dokumentasjon av alle prosesser

Ønsker du mer informasjon om Managed Content Services? - Våre eksperter svarer deg.

Personal Data