Konica Minolta

Norge

  • Norsk

Giving Shape to Ideas

Tjenestekonsepter

TJENESTE- KONSEPTER

Fokuser på virksomhetens kjerneoppgaver ved hjelp av våre tjenester!

Strukturerte forretningsprosesser og en robust og sikker IT-infrastruktur er en forutsetning for å kunne være konkurransedyktig i dagens marked. Konica Minoltas Business Solutions hjelper deg og din virksomhet med å optimalisere prosessene og legge til rette for bruk av informasjon. Vår portefølje består av rådgivningstjenester og implementering av løsninger. Med vår støtte vil du kunne konsentrere deg helt og fullt om virksomhetens kjerneoppgaver.