Konica Minolta

Norge

  • Norsk

Giving Shape to Ideas

Telleverksavlesning

SERVICE OG SUPPORT

TILBAKE

Telleverksavlesning

NB! Hvis dere har CS Remote Care på maskinen sendes telleverket automatisk inn til Konica Minolta. 

<input type="text" name="Serienummer" id="mailformSerienummer" size="60" value="" />
<input type="text" name="Maskinmodell" id="mailformMaskinmodell" size="60" value="" />
<input type="text" name="Telleverk_A3_s/h:" id="mailformTelleverk_A3_s/h:" size="60" value="" />
<input type="text" name="Telleverk_A4_farge:" id="mailformTelleverk_A4_farge:" size="60" value="" />
<input type="text" name="Telleverk_skan" id="mailformTelleverk_skan" size="60" value="" />
<input type="text" name="Telleverk_A4_s/h." id="mailformTelleverk_A4_s/h." size="60" value="" />
<input type="text" name="Telleverk_A3_farge:" id="mailformTelleverk_A3_farge:" size="60" value="" />
<input type="text" name="Avlest_dato:" id="mailformAvlest_dato:" size="20" value="" />
<input type="text" name="Firma" id="mailformFirma" size="60" maxlength="60" value="" />
<input type="text" name="Navn" id="mailformNavn" size="60" maxlength="60" value="" />
<input type="text" name="Telefon" id="mailformTelefon" size="20" value="" />
<input type="text" name="E-post" id="mailformE-post" size="20" maxlength="60" value="" />
<input type="submit" name="formtype_mail" id="mailformformtype_mail" value="Send skjema!" class="csc-mailform-submit" />