Konica Minolta

Norge

  • Norsk

Giving Shape to Ideas

Nedlastingssenter

SERVICE OG SUPPORT

TILBAKE

SERVICE OG SUPPORT

Vårt mål er å være bransjens beste på service og support og alltid å gjøre vårt ytterste for at kundene skal være fornøyde. Våre medarbeidere skal inneha topp kompetanse som kreves for å hjelpe våre kunder. Vi jobber langsiktig og målrettet, - og anser dette som en dynamisk og kontinuerlig prosess.

Serviceorganisasjonen består av teknikere som arbeider ute i felten, samt et sentralisert service- og supportsenter som betjener alle henvendelser fra både kunder og egne ansatte. Senteret yter kompetent service til våre kunder, og løser mange av henvendelsene via telefonen. Dette gir en rask responstid samt høy oppetid på produktene. Gjennom lojale medarbeidere med lang ansiennitet, har vi solid kompetanse som er opparbeidet over tid i selskapet. Samtidig benyttes Konica Minoltas verdensomfattende sertifiseringsprogram til fortløpende utdannelse og kompetanseheving.

Ring vårt servicesenter hverdager mellom 08.00 og 16.00 for spørsmål og veiledning om våre produkter. Telefon 09400, tast 1.

Nedlastingssenter

Nedlastingssenter


{{document.type}}

Klikk for å åpne Klikk for å lukke