Konica Minolta

Norge

  • Norsk

Giving Shape to Ideas

Bestille service

SERVICE OG SUPPORT

TILBAKE

Bestilling av service

NB! Hvis CS Remote Care er installert på maskinen, vil service automatisk bli bestilt når det er nødvendig.
<input type="text" name="Firma" id="mailformFirma" size="60" value="" />
Beskrivelse av problemet
<select name="Angi_problemtype" id="mailformAngi_problemtype" size="1"><option value="Papirstopp">Papirstopp</option><option value="Kopikvalitet">Kopikvalitet</option><option value="Originalmater">Originalmater</option><option value="Stift/sorterer">Stift/sorterer</option><option value="Programvare">Programvare</option><option value="C-feil">C-feil</option><option value="Rutineservice">Rutineservice</option><option value="Annet">Annet</option></select>
<textarea name="Angi_med_egne_ord" id="mailformAngi_med_egne_ord" cols="60" rows="5"> </textarea>
Beskrivelse av produkt
<input type="text" name="Telleverk" id="mailformTelleverk" size="20" value="" />
<input type="text" name="Serienummer" id="mailformSerienummer" size="20" value="" />
<input type="text" name="Modell" id="mailformModell" size="20" value="" />
Kontaktinformasjon
<input type="text" name="Navn_innsender" id="mailformNavn_innsender" size="20" value="" />
<input type="text" name="ITkontakt_programvare" id="mailformITkontakt_programvare" size="20" value="" />
<input type="text" name="Leveringsadresse" id="mailformLeveringsadresse" size="20" value="" />
<input type="text" name="Etasje" id="mailformEtasje" size="20" value="" />
<input type="text" name="Postnummer" id="mailformPostnummer" size="20" value="" />
<input type="text" name="Poststed" id="mailformPoststed" size="20" value="" />
<input type="text" name="Telefon" id="mailformTelefon" size="20" value="" />
<input type="text" name="Epost" id="mailformEpost" size="20" value="" />
<input type="submit" name="formtype_mail" id="mailformformtype_mail" value="Send" class="csc-mailform-submit" />