PRODUKTER TIL MØTE-ROMMET

TILBAKE

Produkter til møterommet

 

Et møterom skal være enkelt å benytte, med løsninger så intuitive at terskelen for å bruke møterommets utstyr er veldig lavt.

Utstyr som er enkelt å benytte blir benyttet!

Konica Minolta etterstreber å levere utstyr som forenkler hverdagen til de som benytter bedriftens møteflater.

 

MainStream

Møteromsutstyr