Konica Minolta

Norge

  • Norsk

Giving Shape to Ideas

Forsikring

Effektiviser forsikringsprosessene med digital arbeidsflyt

Digitaliser bedriftsprosesser med Konica Minoltas løsninger, og se på mulighetene hvordan vi kan automatisere den komplette prosessen ved å bruke web baserte kundeforespørsler.

Siden papirbunkene har en tendens til å tårne seg opp i forsikringsbransjen, er digitalisering av arbeidsprosesser et effektivt tiltak for optimaliserte prosesser. Å gå over fra papir til digitalt gjør arbeidet mer effektivt, og gjør det lettere å holde på eksisterende kunder og tiltrekke seg nye med en forbedret og datasikret virksomhet.

Se på våre løsninger innen forsikring (eng.)