Konica Minolta

Norge

  • Norsk

Giving Shape to Ideas

Finans

BRANSJE- LØSNINGER

TILBAKE

Tjenestebasert bankvirksomhet

Ved hjelp av digital teknologi kan finansinstitusjoner styrke egen databehandling, opprettholde sikkerhetsstandarder og sikre konfidensialiteten. Våre avanserte løsninger for informasjonslogging, dokumentfangst, -behandling og -distribusjon hjelper til med å etablere arbeidsflyter innen finanssektoren som omdanner papirbaserte dokumenter til data, som kan redigeres, lagres og arkiveres.

Se på våre løsninger innen finans (eng.)