Konica Minolta

Norge

  • Norsk

Giving Shape to Ideas

Miljøaktiviteter

SAMFUNNS-ANSVAR

TILBAKE

Et bidrag til samfunnet

Konica Minolta er en ansvarlig, global samfunnsaktør der alle i konsernet gjør en felles innsats for å bidra til å løse samfunnsrelaterte problemer – vi opptrer som en samlet enhet som er viktig for samfunnet. Vi er også opptatt av å bidra til å skape et bærekraftig samfunn ved å ta del i aktiviteter som håndterer lokale utfordringer i de ulike landene der vi driver virksomhet.

Vi jobber for å skape et tvers igjennom globalt selskap som er viktig for samfunnet ved å utnytte kjerneteknologiene våre fullt ut til å skape ny verdi.

Vi følger Konica Minolta-konsernets erklæring om forretningspraksis og vår ledelsesfilosofi «Vi skal skape verdier» for å oppfylle vårt samfunnsansvar overfor alle våre interessenter.

Vi jobber for å øke tilfredsheten hos kundene ved å tilby en rekke produkter og tjenester som dekker behovet til kunder og det øvrige samfunnet. Vi tilbyr derfor blant annet «Optimized Print Services» (OPS), som gjør selskapets dokumentmiljøer mye mer effektive, og «Helsevesen», som støtter regionalt samarbeid innen helsevesenet.

Vi jobber for å skape en bærekraftig verden ved å etablere tillitsbaserte relasjoner til samarbeidspartnerne våre. Det gjør vi ved å sikre at avtalene både er åpne og rettferdige, og ved å ta vår del av samfunnsansvaret.

Vi satser på utvikling av menneskelige ressurser og skaper arbeidsmiljøer der våre ansatte rundt om i verden kan utnytte evnene sine og ha gleden av proaktivt arbeid.

Vi gir rettidig og riktig informasjon til våre nasjonale og internasjonale investorer, og kommuniserer aktivt med dem.

Tiltak for samfunnsansvar hos Konica Minolta blir vurdert som svært gode av SRI-rangeringsinstanser og en rekke andre organisasjoner rundt om i verden.

Les om Konica Minoltas innsats og tiltak for samfunnsansvar. Det blir utgitt en oppdatert rapport om samfunnsansvar årlig med den nyeste informasjonen og oppdaterte nøkkeldata om selskapet.