Et bærekraftig samfunn

TILBAKE

Vårt miljømål: Skape en bærekraftig verden

Å skape en bærekraftig verden for nåværende og fremtidige generasjoner står sentralt i selskapets filosofi. Vi er opptatt av å redusere vår påvirkning på miljøet samt å hjelpe våre kunder med å gjøre det samme. Derfor utfordrer vi oss selv kontinuerlig med ambisiøse mål om å ta ansvar og bidra til en bedre verden.

Eco Vision 2050 – Vårt langsiktige mål

I januar 2009 formulerte vi Konica Minoltas Eco Vision 2050, som vår langsiktige plan mot en bærekraftig fremtid. Visjonen er basert på vår ledelsesfilosofi og vår forpliktelse til å gi vårt bidrag i arbeidet mot et mer bærekraftig samfunn. Målet vårt om å redusere CO2-utslippene med 80 % innen 2050 ble etablert gjennom estimering av utslippene og befolkningen i 2005 sammenlignet med 2050 og beregne hvor mye utslippene måtte reduseres for at jorden skal kunne absorbere utslippene av CO2.

Miljøstrategi

Medium-term Plan 2016 – Vår plan på mellomlang sikt

I 2014 utarbeidet vi vår mid-term-plan for å sikre at vi beholdt fokuset på å nå våre miljømål nå og i fremtiden. Dette er målene:

  • Forhindre global oppvarming
  • Støtte et samfunn som er opptatt av resirkulering
  • Gjenopprette og bevare biologisk mangfold
  • Redusere bruken av skadelige kjemiske stoffer

Creating Shared Value – Vår tilnærming til hvordan vi skal nå målene

Vår mid-term-plan er basert på konseptet for "Creating Shared Value." Målet vårt er å skape økonomisk verdi på en måte som også skaper verdi for samfunnet ved å adressere dets behov og utfordringer. Basert på dette konseptet inneholder Konica Minoltas Medium-term Plan 2016 mål for både reduksjon av selskapets miljøpåvirkning og for selskapets vekst. Vårt mål er å skape delte verdier med våre primære samarbeidspartnere.

For å kunne gjøre våre prioriteringer på miljøområdet samt for å kunne utarbeide våre planer, analyserer vi kontinuerlig mulighetene og risikoene knyttet til effekten Konica Minolta og alle selskapets aktiviteter har på miljøet.


Planen identifiserer prioriterte oppgaver innenfor miljøområdet og forretningsdriften. For å sikre dette definerer Medium-term Environmental Plan 2016 tre grønne aktiviteter – grønne produkter (planlegging og utvikling), grønne fabrikker (innkjøp og produksjon) og grønn markedsføring (distribusjon, salg og service samt innsamling og gjenvinning) – som viktige områder innenfor hele vår virksomhet.