Sikker-print-løsning

Med sikkerprint fra SafeQ sørger du for at sensitiv informasjon ikke havner i feil hender.


En bestselger blant norske bedrifter! Sikkerprint-løsningen som beskytter bedriftsdata med tilgangskontroll og jobbsporing på printeren.
I 2021 bør printsikkerhet settes i førersetet! 


Sikkerhet og databeskyttelse regnes som de største og viktigste utfordringene for de fleste bedrifter. Ukontrollert tilgang til bedriftens utstyr samt sensitiv og konfidensiell informasjon i feil hender utgjør fortsatt en stor risiko. Løsningen er derimor enkel og nær.

 

Ta et smart valg!

 

Sørg for printsikkerhet med YSoft SafeQ 

Løsningen reduserer disse og andre farer betydelig. Alt av print, kopier og skanneoperasjoner kan spores med denne programvaren. Samtidig er brukerens tilgang til printeren sentralt kontrollert og begrenset. SafeQ kan med sin kombinasjon av printsikkerhet, tilgangskontroll til printere og sikkerhetsfunksjoner for dokumenter oppfylle sikkerhetskravene til bedrifter. Dette oppnås med klare regler for brukertilgang og sentral sporing av brukeraktiviteter.


YSoft SafeQ-arbeidsflyt

Sikker-print-løsning

Sikker-print-løsning

Printsikkerhet

  • Administratorkontrollert brukertilgang
  • Sikre printjobber
  • Følg-meg-print
 

Printerens tilgangskontroll

  • Autentisering av ID-kort
  • Autentisering via PIN-kode
  • Autentisering med brukernavn og passord
 

Dokumentsikkerhet

  • Sikker tilgang til personlige dokumenter
  • Dokumentkryptering

Related software

Related software

Jeg ønsker å sikre konfidensielle og sensitive dokumenter

Kontakt meg gjerne