Nyheter

Pressekontakt

Hilde Dahl Hjerkinn, markedskommunikasjonsansvarlig Konica Minolta Norge
Hilde. Dahl.Hjerkinn@konicaminolta.no

Bør det fortsette etter Covid-19?

For og imot punkter her!
Hva synes du om hjemmekontor?