Spådommer om etikettindustri for 2023 – innsikt fra Konica Minolta

Langenhagen, Germany 20 December 2022 | 9 januar 2023

Kommentar av Carsten Bamberg, Business Development Manager, Konica Minolta Business Solutions Europe

Digital produksjon av etiketter har blitt vanlig, og nesten 35 % av den totale verdien er nå helt digital eller involverer hybridtrykk. Digital produksjon har hatt en forbløffende oppsving og utkonkurrerer nå markedet etter hvert som flere merker og forhandlere konstaterer at smidighet og rask respons er kritiske faktorer i møte med et raskt skiftende etterspørselsmønster i en verden med stadig nye muligheter.


Særlig når det gjelder etiketter og emballasje har teknologien ikke bare holdt seg robust midt i uroen med globale utfordringer; den har vist reelle positive egenskaper under denne pågående overgangen fra analog til digital. Det er som den dundrende lyden av galopperende hester som nærmer seg. Overgangen er ustoppelig.


Skape flere muligheter i en verden med nye muligheter

Automatisering, trykktjenester på nett og nettbutikker er blant trendene som akselererer. Dette gjør at vi ser muligheter overalt for kunder som ønsker å utbedre trykktjenestene sine når vi nå går mot en verden med nye muligheter, takket være nye applikasjoner som bare kan leveres gjennom digital produksjon.

Arbeidsflyt, programvare og prosessautomatisering samt skyløsninger er nøkkeldrivere for bedre automatisering og effektivitet på veien mot ‘smartfabrikken. Det er muligheter overalt. Etikett- og emballasjemarkedet fortsetter å blomstre takket være digital

trykk, kjørelengden fortsetter å gå ned og etterspørselen etter bærekraftige produksjonsmåter som reduserer avfall, øker stadig. Dette er viktigere enn noen gang, spesielt når det gjelder de globale utfordringene knyttet til tilgjengelighet av råvarer og pris- og energistigning, samt kompetansemangelsen som har gitt mindre tillitt til bransjen.

Vi ser imidlertid svært positivt på fremtiden. Digital etiketteknologi vil fortsette å ekspandere innen tradisjonell flekso- og offsettrykking, noe som er gode nyheter for dem som allerede er aktivt involvert i digital produksjon, og for dem som ønsker å investere.


En oppsving ligger i kortene for etikett- og emballasjemarkedet

Vår optimisme speiles av andre globale eksperter som også rapporterer om at betydelige vekstmuligheter ser ut til å materialisere seg i det kommende året og videre fremover. Smithers forventer en oppsving for etikett- og emballasjemarkedet etter pandemien¹.

I en rapport om trender og drivere som former det fremtidige digitale trykkmarkedet, avslørte analytikerne nesten 35 % av den totale verdien for helt digital eller hybrid etikettproduksjon. Digital produksjon har for lengst blitt vanlig. Smithers sier at det globale markedet for digitalt trykte etiketter var verdt 12,6 milliarder dollar i 2022. Dette etter å ha vokst med en sammensatt årlig vekstrate (CAGR) på 7,7 % siden 2017, mens volumet vokste med et gjennomsnitt på 10,8 %.«Pandemien førte til en betydelig vekst i essensielle forbruksvarer, ettersom industri- og bulkemballasje hadde behov for etiketter, men etterspørselen etter mange luksusprodukter gikk ned», ifølge rapporten. «Digital produksjon utkonkurrerte markedet etter hvert som flere merker og forhandlere konstaterte at smidighet og rask respons er viktige faktorer i møte med et raskt skiftende etterspørselsmønster.»

Digital etikettrykking vil nå nærmere 20 milliarder dollar innen 2032, når ytelsen til digitale smale webpresser, med digital utsmykning og etterbehandlingsalternativer, vil overgå analog produksjon. I rapporten står også følgende: «Etter hvert som befolkningen vokser og antallet mindre husholdninger øker, vil emballasjevolumet også vokse. Netthandel med privatpersoner nødvendiggjør mer emballasje for å beskytte varene i transitt. Mens mye emballasje ikke er trykt (flasker, krukker, hermetikkbokser, wrappapir, tønner, totebagger, bulksekker, bølgepapp, film), finnes det også emballasje man trenger etikett til.»

Etiketten er en uunnværlig medhjelper i den kritiske infrastrukturen

FINAT² avslører også et annet eksempel på skiftet mot digital produksjon. Mer enn en tredjedel av respondentene (37 %) i en ny undersøkelse sa at de kommer til å kjøpe en digital trykkpresse i 2023. Det er et betydelig hopp fra de 21 % som sa at de ville investere i digitalt utstyr i løpet av det siste året. Finat-president Philippe Voet skriver følgende i FINATs seneste rapport og analyse for det europeiske smale webmarkedet: «Etiketten er en uunnværlig medhjelper i den kritiske infrastrukturen», og han legger til at «etikettleverandører rapporterer om en betydelig økning i digital virksomhet i forbindelse med pandemien og det videre behovet for hasteleveranser».

Data fra forskningsanalytikerne IDC viser at det vesteuropeiske markedet for digital etikett- og emballasjeproduksjon forventes å øke med en CAGR på 13,1 % i en femårsperiode frem til 2025.

Vi kommer til å fortsette å tøye grensene med vår tonerbaserte teknologi som har gjort oss markedsledende innen digital etikettproduksjon – litt over seks år etter at vi først kom inn i sektoren. Vi er en global teknologileverandør med en lokal servicestruktur, og rettet oss opprinnelig mot små og mellomstore etikettleverandører. I dag er vi også rettet mot det mer luksuriøse markedet etter at vi introduserte vår AccurioLabel 400 toner single-pass digitalpresse.

Første AccurioLabel 400-kunder starter live-produksjon

Vi er i rute for første installasjon av vår nye presse tidlig i 2023 etter omfattende intern testing og ekstremt positive tilbakemeldinger fra de første offentlige presentasjonene av den nye modellen vår. Viktige forbedringer av AccurioLabel 400 inkluderer ytterligere kostnadsreduksjoner takket være enda mer holdbare deler, fire eller fem fargevalg med mulighet for å utvide applikasjonene med en hvit toner og en utskriftshastighet på opptil 39,9 meter per minutt.

«Innføringen av hvitt kan ikke overvurderes», skriver IDC i markedsnotatet. «De estimerte 3000 mellomstore og store etikettleverandørene vil ønske forretningsmulighetene som følger med dette fargetilskuddet, velkommen. AccurioLabel 400 flytter grensene for automatisering, hastighet, fleksibilitet og fargefunksjoner, slik at Konica Minolta trenger ytterligere inn i etikett- og emballasjemarkedet.» Rapporten legger til at den nye pressen «også fremhever Konica Minoltas engasjement for innovasjon og for å øke veksten i etikett- og emballasjemarkedet».³

 

Men vi skal ikke hvile på laurbærene. Det er fortsatt en stor jobb som må gjøres med å informere markedet om fordelene ved digital produksjon. Vi har en partnerskapstilnærming hvor vi er fast bestemt på å hjelpe kundene våre med å identifisere

og åpne opp for en potensiell digitaliseringsmulighet samt hjelpe dem med å nå neste nivå i bedriftens digitale modenhet ved å tenke nytt om arbeidsplassen.

Støtter en intelligent tilkoblet arbeidsplass

I tillegg til å fortsette å styrke posisjonen vår som en av de store produsentene innen digital etikettproduksjon, kommer vi også til å se på det større bildet ved å hjelpe kundene våre med å forme sin egen fremtid. Konica Minolta støtter en «intelligent tilkoblet arbeidsplass», og tilbyr tjenester for nettskyskyløsninger, IT-løsninger, administrerte utskrifts- og videoløsninger for fjernarbeid, samarbeid, arbeidsflytstyring samt automatisering og sikkerhet.

Etiketter danner forsyningskjeder for grunnleggende nødvendigheter ved å være et viktig verktøy i formidlingen av informasjon. En ting som er sikkert, er at etiketter fortsatt vil være i bruk.

Og pendelsvingen mot digital produksjon kommer til å bli stadig mer fremtredende.

Konica Minolta Norge er en del av Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, basert i Langenhagen, Tyskland, som er et heleid datterselskap av Konica Minolta Inc., Tokyo, Japan. Konica Minolta Business Solution Norway er en komplet partner innen IT og digitalisering. Målet er å gjøre IT enklere for norske bedrifter. Resultatet er konkurransedyktige og kostnadseffektive kunder. Selskapet tilbyr i tillegg multifunksjonelle printere til kontoret, og digitaltrykk maskiner til grafisk bransje. Selskapet har stort fokus på miljø, og er blant de 100 mest bærekraftige selskapene i verden.

Kontakt oss

Kontakt oss

Silke Ehmann-Cotichini

Team Manager Brand Positioning & Architecture, Content Strategy & Development

Corporate Communications International Marketing Division

Silke.Ehmann-Cotichini@konicaminolta.eu

+49 (0) 511 7404-5604